دانلود پایان نامه:بررسی رغبت های دانش آموزان بر انتخاب رشته دانشگاهی شهر گله دار در سال تحصیلی 92-91 از دیدگاه دانش آموزان


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رغبت های دانش آموزان بر انتخاب رشته دانشگاهی شهر گله دار در سال تحصیلی 92-91 از دیدگاه دانش آموزان

مقدمه :

آموزش و پرورش يکي از نهادهاي مهم و اساسي يک جامعه تلقي مي شود. نهادي که مي تواند تحولات شگرفي را در بسياري از حيطه هاي مهم اجتماعي بر جاي بگذارد. با بررسي وضع کشورهاي مترقي در  مي يابيم که توجه آنان به آموزش و پرورش چگونه در طي دهه هاي اخير موجب ترقي آنها در زمينه هاي مختلف شده است. (معادي ، 1380)

نهاد آموزش و پرورش پويا و کارآمد، نهادي است که در آن نيروي انساني به درستي و با توجه به   اهداف، تربيت مي شود. نهادي که نيازها و توانایي ها و استعدادهاي افراد تحت پوشش خود را مي شناسد و در رشد و بالندگي و شکوفایي آن، برنامه هاي منظم و منطبق با موازين علمي را پيش رو قرار مي دهد.

ملل مختلف بخاطر استفاده بهينه از نيروي کار و امکانات موجود خويش، دست به مطالعه و برنامه ريزي دقيق می زنند. زیرا با مطالعه و برنامه ريزي دقيق و علمي است که کشورها مي توانند در رقابتهاي جهاني از توانائيهاي بالقوه خويش اکثريت استفاده را بنمايند، و این برنامه ریزیها به صورت زیربنایی به دست نهاد آموزش و پرورش انجام می شود. ( شريفي ، 1374 ، 3 )

در کشور ما نیزآموزش و پرورش براي دستيابي به اهدافي که در دوره متوسطه : ” آماده سازي دانش آموزان براي اشتغال يا ادامه تحصيل است “، دست به برنامه ريزي کوتاه مدت و بلندمدت زده است. از جمله اين برنامه ريزيها ، بودجه بندي رشته هاي تحصيلي موجود در آموزش و پرورش است. در نظام جديد آموزش متوسطه 5 شاخه يا رشته براي ادامه تحصیل دانش آموزان وجود دارد. اين رشته ها عبارتند از : فني و حرفه اي، کارودانش، رياضي فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني.

تنوع رشته هاي تحصيلي در آموزش متوسطه و آموزش عالي از يک طرف و دامنه وسيع مشاغل در جامعه امروز و ارتباط تحصيلات با شغل از طرف ديگر، ايجاب مي کند دانش آموزان براي آينده تحصيلي و شغلي خود بر اساس اطلاعات و علائق و استعدادهای شخصی برنامه ريزي صحیحی داشته باشند .چرا که امروزه تحصیل و اشتغال مهم ترین مسایلی هستند که در آموزش وپرورش و سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی مطرح هستند.

رشته علوم انساني يکي از رشته هاي شاخه نظری است که دانش آموزان در مقطع متوسطه می توانند آن را به عنوان رشته تحصيلي خود انتخاب نمايند، ولي علي رغم اهميتي که اين رشته در جامعه دارد متأسفانه مشاهده می شود که  دانش آموزان مستعد کمتر این رشته را برای تحصیل انتخاب می نمايند.

در مطالعات انجام شده مشخص گشته است که بهترين نخبگان کشور و دانش آموزان با رده بالاي هوشي به حوزه هاي غير از علوم انساني سوق داده مي شوند. اين سياست دقيقاً عکس سياست غرب است، در غرب به دليل اينکه ساختار نظريه پردازيها و نظام سازيهاي جامعه به علوم انساني برمي گردد،

تلاش مي کنند ابتدا دانش آموزان با ضريب هوشي بالا را به حوزه هاي علوم انساني سوق دهند و پس از     کامل شدن ظرفيتهاي اين حوزه بقيه حوزه ها را تکميل نمايند. از اين رو پيرامون اهميت علوم انساني اينطور مي توان گفت که نبايد سرمايه گذاري در علوم پايه اولويت مند شود، زيرا موتور محرکه تمدن و فرهنگ و توسعه و پيشرفت در هر کشوري علوم انساني است و نمي توان براي ايجاد تحول در کشور به علوم انساني بي اعتنايي کرد.( نامدار ، 1385 )

بنابراين با توجه به بسياري از يافته ها که حاکي از مشکلات عميق در اين زمينه هستند، اين پژوهش درصدد است تا به اين مطلب بپردازد که : ” چرا دانش آموزان دختر مستعد، گرايش کمتري به رشته   علوم انساني دارند ؟”

مطالعه سير تاريخي آموزش متوسطه در ايران نشان  مي دهد كه از تاسيس مدارس  متوسطه در ايران بيش از يك  قرن نمي گذرد و آموزش متوسطه قبل از اين زمان مرحله اي از آموزش عالي محسوب مي شده است . تاسيس مدرسه دارالفنون را در سال 1268 بايد سر آغاز ايجاد مدرسه متوسطه در ايران دانست . اين مدرسه الگوي خود را از نظر ساخت وبرنامه هاي درسي از كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه گرفته است ، ابتدا شامل تحصيلات متوسطه و عالي بوده است .

 نظام آموزش متوسطه ازآن زمان تا كنون همواره شاهد تغيير و تحوّل نسبتاً زيادي تا رسيدن به شكل فعلي خود بوده است . در نظام آموزش متوسطه ي فعلي دانش آموزان پس از طي دوره ي سه ساله ي راهنمايي تحصيلي و سال اول دبيرستان بر اساس ضوابطي هدايت تحصيلي شده و نسبت به انتخاب رشته ي تحصيلي خود اقدام مي نمايند كه در عمل مشكلات عديده اي ار قبيل بي علاقگي دانش آموزان نسبت به رشته ي تحصيلي خود ، تراكم بيش از حد دانش آموزان در رشته ادبيات و علوم انساني و عدم تناسب كمي وكيفي فارغ التحصيلان دبيرستان هاي كشور با نيازهاي جامعه و ضعف هاي ديگري مشاهده كه محققين را به بررسي عوامل مؤثر در انتخاب رشته ي تحصيلي وادار نمود كه نتايج حاصله از كار آنان مؤيد ضرورت تحوّل نظام آموزش متوسطه وبه ويژه ضوابط هدايت تحصيلي گرديد .

پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي براي اصلاح يا تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش فعاليت هاي پراكنده و متعددي به همّت مسؤولان فرهنگي كشور و يا توسط فرهنگيان علاقمند و صاحبنظر بصورت خودجوش آغاز شد اين فعاليتها به مقتضاي شرايط خاص زمان هر يك به علّتي ناتمام رها شد بالاخره در پايان سال 1364 شورايعالي انقلاب فرهنگي در مصوبه پنجاه و نهمين جلسه خود به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را مركب از چهار نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش و نمايندگاني از كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي ، شورايعالي آموزش و پرورش ، سازمان برنامه و بودج وسه نفر از اعضاي شورايعالي برنامه ريزي شورايعالي انقلاب فرهنگي و دو تن از فرهنگيان مامور انجام بررسي لازم و ارايه طرح بنيادي نظام آموزش و پرورش كرد .(پناهی ،1385)

اميد است مسوولين اجرايي و سياست گذاران آموزش و پرورش كشور به منظور پيشگيري از تكرار مشكلات مبتلا به دانش آموزان نظام آموزش متوسطه قبلي در زمينه هدايت و انتخاب رشته تحصيلي در نظام آموزش متوسطه فعلي اقدامات شايسته مبذول تا انشاء ا… در آينده بار ديگر شاهد كاستي هاي گذشته را نباشيم . در همين راستا تحقيق حاضر به منظور شناسايي و مقايسه عواما موثر در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پسر سال دوم و سوم دبيرستان شهر گله دار اجرا گرديده است .

بیان مساله

همان گونه كه در مقدمه نيز اشاره گرديد دانش آموزان نظام متوسطه فعلي در زمينه هدايت تحصيلي داراي مشكلاتي بوده و هستند كه نتيجه تاثير عوامل عديده اي بوده است . حاليه سوال اين است كه چه عواملي در هدايت تحصيلي و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي نظام جديد موثر وميزان تاثير اين عوامل در بين دختران و پسران اين دوره چگونه است يا به بيان ديگر بررسي عوامل موثر در انتخاب رشته تحصيلي و مقايسه ميزان تاثير آنها در بين دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان هاي نظام آموزش متوسطه نظام جديد سوال مورد نظر اين طرح تحقيق مي باشد كه با توجه به وضعيت نظام فعلي و تحقيقات بعمل آمده پيرامون آن مطرح گرديده است .(سهیلی ،1372)

انتخاب شغل فرآيندي اصولي، آگاهانه، عقلاني و تكاملي است كه عوامل متعددي در آن نقش دارند. افراد جامعه براي انتخاب شغل و موفقيت در كار و اشتغال خود بايد اطلاعات زيادي كسب كنند، كه اين اطلاعات از طريق راهنمايي شغلي و حرفه اي صورت مي گيرد. به نظر « سوپر» راهنمايي شغلي و حرفه اي فعاليتي است كه بوسيلة آن اطلاعات ضروري و لازم دربارة مشاغل مختلف در اختيار مراجع قرار مي گيرد، تا بتواند شغل مناسبي را انتخاب نمايد و براي آن آماده شود و به آن اشتغال ورزد. بطوريكه مي توان گفت در فرآيند راهنمايي شغلي و حرفه اي هم فرد و هم شغل، مورد بررسي قرار مي گيرد، تا هم فرد از شغل خود راضي باشد و هم سازمان از فرد و نحوه كارش رضايت داشته باشد. در پايان اميدواريم با توسعه فعاليت هاي مشاوران در سطح مدارس و جامعه، موجب رضايتمندي افراد فراهم شده و هر فرد در جايگاه واقعي خود در سطح اجتماع و مشاغل قرار گيرد.

انسان موجودي است بالقوه و تكامل پذير نيروهاي دروني انسان خود بخود آشكار نمي شوند مگر اين شرايط لازم براي بروز آنان فراهم آيند .  پس لازمه ي بروز توانايي ها و استعدادهاي انسان يادگيري و آموختن است. مراقبتهايي كه تحت عنوان تعليم و تربيت در مورد انسان به عمل مي ايد شرط لازم رسيدن انسان به كمال است . بسياري از افراد تصور مي كنند كه تعليم و تربيت يعني مدرسه رفتن و آموزش ديدن ، ليكن واژه تربيت به معني سوق دادن و هدايت كردن است .  هدف اصلي تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش اين است كه در رفتار فرد ، يعني در دانش مهارتها ، عادات و نگرش هاي او تغيير مثبت ايجاد كند بنابراين علاوه برمدرسه كه در آن تعليم و تربيت رسمي (آموزشگاهي) انجام مي شود ؛ افراد و نهادهاي ديگر جامعه والدين و ديگر اعضاي خانواده ، دوستان ، مجامع مذهبي ، رسانه هاي گروهي به خصوص راديو ، تلويزيون ، نشريات در يادگيري و تغيير رفتار يا آموزش و پرورش غير رسمي ما سهيم اند .

سقراط معتقد است «ايجاد عشق و حقيقت» در فرد است . هر جامعه براي تداوم خود به تعليم و تربيت نيازمند است اگر افراد يك جامعه در هدفهاي مشتري و عملكردهاي معين به توافق نرسند نمي توانند در دراز مدت با يكديگر در صلح و آرامش به سربزند . در تربيت فرد باتوجه به توانايي ها به علايق و نيازهاي جامعه به سمتي سوق داده مي شوند تا از حداكثر توانايي هايش استفاده نمايد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رغبت های دانش آموزان بر انتخاب رشته دانشگاهی شهر گله دار در سال تحصیلی 92-91 از دیدگاه دانش آموزان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید