دانلود تحقیق:بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران

 مقدمه

چرا انگیزش مهمترین موضوع در مباحث مدیریت منایع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی است (لاتهم، 2007: ص3) علی رغم نظرات و دیدگاه های مختلفی که درباره انگیزش وجود دارد جایگاه و اهمیت آن در مدیریت و روانشناسی به طور اعم و مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی به طور اخص غیر قابل اغماض است.

مطالعه انگیزش و رفتار نیازمند جستجو برای یافتن پاسخ به سوالاتی در ارتباط با انسان می باشد(هرسی 2009 ص 135)در دنیای امروزه عرصه تجارت مبتنی بر رقابت و حضور در اقتصاد جهانی موضوعی است غیر قابل اجتناب و ماندگاری در این عرصه مستلزم داشتن مزیتهای رقابتی و برتری از همتایان خود است. و یکی از اصلی ترین شالوده های رقابت و رقابت پذیری جلب و حفظ مشتریان بیشتر است و این امر میسر نخواهد شد جزءبا ارائه خدمات بهتر و توجه بیشتر به نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتری

امروزه هدف سازمانهای متعالی ارائه خدمات یا کالاهای با کیفیت، در زمان مناسب و اعتبار دهی به کالا یا خدمات است تا با مشعوف کردن مشتریان به سودآوری و ابقای نقش خود بپردازند. اهمیت مشتری مداری در سازمانهای متعالی و موفق تا آنجاست که دمینگ می گوید اگر غایت شما رقابتی شدن، ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف مشخص و ثابت خود قرار دهید.و همچنین سخن جک والش مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک که می گوید شرکتها نمی توانند به شما تضمین شغلی بدهند این کار تنها از مشتریان ساخته است.

اهمیت موضوع: یکی از تغییرهای نگرشی برای عملکرد کارکنان سازمانها سطح انگیزش است. انگیزش را چرایی انجام رفتارها و نیز علت العلل رفع نیازهای افراد تعریف می کنند. صاحبنظران اعتقاد دارند که کارکنان با انگیزه، اولاً میل بیشتری به حضور در سازمان داشته، ثانیاً کمتر غیبت کرده و نهایتاً در تصمیمات و عملیات سازمانی مشارکت فعالی دارند، و در نهایت می توان انتظار داشت کارکنانی که دارای انگیزه بیشتر می باشند تلاش بیشتری را برای رفع نیازها و برآورده کردن نیازهای مشتریان از خود نشان می دهند. و به قول  ماریان اندرسون رهبری باید درک درستی از نیازهای کسانی که تحت رهبری آن هستند داشته باشد. (هرسی 2009 ص 135)

فرضیه تحقیق: 1- میزان سطح انگیزش کارکنان و میزان رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

روش تحقیق:این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا از نوع تحلیلی – توصیفی می باشد و درصدد است تا با استفاده از نمونه های واقعی نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته، در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری مانند فراوانی دهه، میانگین و نمودارهای ستونی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی نیز متناسب با سطح تحلیل داده ها و مفروضات اساسی مطرح شده در آزمون ها، از آزمون تی استیودنت، آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون خطی ساده و آزمون فریدمن تحت برنامه آماری  Spssاستفاده گردید.

تعریف عملیاتی واژگان تحقیق

انگیزش: ریشه واژه انگیزش از کلمه لاتین Mover به معنای حرکت کننده جنبده، گرفته شده است. این واژه در مفهوم امروزی بیانگر فرایندهای روانشناسی است که باعث تحریک و هدایت و پیگیری اقدامات و فعالیتهای داوطلبانه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می شوند. انگیزش یک عامل درونی است که همانند موتور محرکه، انسان را وادار به حرکت و تلاش جهت رسیدن به هدف می کند.

عوامل انگیزشی: عوامل انگیزاننده آنهایی هستند که موجبات تشویق و ایجاد روحیه در کارکنان را فراهم می آورند و این عوامل عبارتند از تشخص، احساس موفقیت، مسئولیت پذیری، طبیعت کار، رشد و پیشرفت.

عوامل بهداشتی: به زعم هرزبرگ، عوامل بهداشتی آنهایی هستند که نبود آنها موجب نارضایتی کارکنان از سازمان می شود. اما بودن آنها ضرورتاً موجب انگیزش می گردد این عوامل عبارتند از حقوق، شرایط کاری، امنیت شغلی، اندازه و کیفیت سرپرستی، سیاستها و روشهای اجرایی، و روابط انسانی در محیط کار.

رضایت مشتری: میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است.

ادبیات تحقیق:

معرفی سازمان تأمین اجتماعی ،اهداف و چالشها

نظام تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و بعنوان ابزاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بکار می رود. مفهوم تأمین اجتماعی معمولاً مترداف با رفاه اجتماعی(Social Welfare) مساعدتهای اجتماعی، خدمات اجتماعی یا خدمات امدادی یا بیمه های اجتماعی به کار می روند، درصورتی که هر کدام از این واژه ها دارای کاربرد ویژه خود در چارچوب نظام جامع تامین اجتماعی می باشد.

برخی اهداف اصلی سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از:

1- گسترش و تعمیم بیمه های اجتماعی در جهت پشتبانی از فعالیتهای تولیدی

2- ارتقای سطح زندگی مستمری بگیران به حداقل قابل قبول و متناسب با امکانات

3- گسترش فرهنگ بیمه ای و ارتقای سطح آگاهی جامعه در این زمینه

4- بالا بردن توان مالی به منظور انجام هر چه بهتر تعهدات قانونی از طریق سرمایه گذاری مطلوبتر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران

Author: آرتین جوهری