دانلود پایان نامه:بررسي روابط دختر و پسر در ايران و راه‌كارهاي اصلاحي آن


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي روابط دختر و پسر در ايران و راه‌كارهاي اصلاحي آن

ديباچه

درباره روابط زن و مرد و دختر و پسر برداشت‏هاي گوناگوني از آموزه‏هاي اسلام وجود دارد. برخي به حضور حداقلي زن در اجتماع و محدود بودن روابط زن و مرد فتوا مي‏دهند و عده‏اي، با سفارش زنان و دختران به حضور بيشتر در محيط‏هاي اجتماعي، آنان را به تحصيل، كار و روابط اجتماعي بيشتر تشويق مي‏كنند. گروهي ديگر با عنوان حمايت از حقوق زنان، به ترويج هنجارهاي غربي و تبليغ لزوم اختلاط دختران و پسران مي‏پردازند.

با توجه به آنچه گفته شد، اهميت پرداختن به اين موضوع و تبيين ديدگاه اسلام درباره روابط زن و مرد پاسخ به پرسش‏هايي در اين زمينه ضروري مي‏نمايد.

اين پژوهش به موضوع‏هايي مانند ارتباط ميان دختر و پسر، نمونه‏هاي تاريخي، بايسته‏هاي موضوع، نگاه ديني و غيرديني به اين موضوع و تبيين راه‏كارها در اين زمينه مي‏پردازد.

گروه جامعه‏شناسي و مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما از پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي عبداللّه جوان كه اين پژوهش را به سامان رسانده است، سپاس‏گزاري مي‏كند و اميدوار است ره‏آورد اين اثر براي اصحاب رسانه و برنامه‏سازان ارجمند، سودمند باشد.

انّه ولي التوفيق

گروه جامعه‏شناسي و مطالعات فرهنگي

اداره كل پژوهش

مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما

 

پيش‏گفتار

انسان‏ها در زندگي اجتماعي خود ناگزيرند با يكديگر معاشرت كنند. زن و مرد نيز به دليل گرايش‏هاي ويژه عاطفي و غريزي موجود در نهاد انسان، نوع خاصي از روابط ميانشان حاكم است كه برقراري درست آن، تأثير بسياري در سلامت فرد و جامعه دارد. از سويي با توجه به تفاوت تمدن‏ها و جوامع درباره اموري چون تشكيل خانواده و توليد مثل، هنجارهاي ويژه‏اي در اين‏باره در نظر گرفته مي‏شود. اسلام نيز در جايگاه راهنماي بشر در حيات فردي و اجتماعي، آموزه‏ها و ضابطه‏هايي براي شكل‏دهي برتر به روابط زن و مرد دارد كه آگاهي از آنها وظيفه شرعي مسلمانان است. در اين ميان، روابط دختران و پسران حساسيت‏هاي دارد و جهات خاصي در زمينه اين روابط و چگونگي آن بايد مورد توجه قرار گيرد. در جامعه ايران پس از دگرگوني‏هاي اجتماعي و فرهنگي، به مسائل مربوط به روابط دختر و پسر، و تنظيم صحيح اين روابط بيش از پيش پرداخته شده است و سياست‏گذاران فرهنگي و نهادهاي فرهنگ‏ساز از جمله صدا و سيما وظيفه دارند شناخت كافي و همه‏جانبه‏اي در اين باره به دست آورند. در اين پژوهش همت نگارنده بر اين بوده است نخست نظر اسلام را درباره روابط دختر و پسر و حدود و ضابطه‏هاي آن در حوزه ارتباطات اجتماعي و نيز ارتباط شخصي تبيين كند، اما از آن‏جا كه بحث روابط دختر و پسر، به عنوان زيرمجموعه روابط زن و مرد ارزيابي مي‏شود، به جز در مواردي كه اسلام درباره رابطه دختران و پسران جوان رهنمودهاي ويژه‏اي دارد، اين مسئله با عنوان كلي بررسي روابط ميان دو جنس، مطرح شده است. نيز در اين اثر، رويكردها و ديدگاه‏هاي رايج و مطرح در غرب در زمينه تنظيم روابط ميان دو جنس بررسي و همچنين وضعيت روابط زن و مرد و دختر و پسر در جامعه ايران و راه‏كارهاي اصلاح آن بيان مي‏شود. در نهايت، به نقش و عملكرد رسانه در فرهنگ‏سازي در زمينه اصلاح روابط و تنظيم درست روابط بر اساس جهت‏گيري‏ها و آموزه‏هاي اسلامي توجه شاياني شده و پيشنهادهايي نيز ارائه شده است. اميد است كه بتوانيم در راه پيشبرد فرهنگ اسلامي در جامعه تأثيرگذار باشيم.

 

بخش اول: مقدمه

 

فصل اول: كليات

 

  1. ضرورت و اهميت بحث

جامعه انساني از همان آغاز شكل‏گيري، مجموعه‏اي تشكيل‏يافته از دو جنس زن و مرد بوده است. همه انسان‏ها با هم تعامل دارند و بدون ارتباط با يكديگر نمي‏توانند بسياري از نيازهايشان را برطرف سازند. ارتباط زن و مرد ـ جداي از عواملي كه موجب ارتباط همه افراد بدون در نظر داشتن جنسيت آنها است ـ عوامل و انگيزه‏هاي ويژه‏اي دارد كه از عواطف و غريزه‏هاي انساني ريشه مي‏گيرد و زمينه‏ساز شكل‏گيري نوع خاصي از روابط ميان اين دو جنس است. نقش روابط زن و مرد در شكل‏گيري نهاد مهم خانواده و پيوند آن با بقاي نسل و ديگر مسائل اساسي زندگي انسان كه در بقا و سلامت فرد و اجتماع نقش حياتي دارند، حساسيت ويژه‏اي را درباره چگونگي تنظيم اين روابط پديد مي‏آورد. ازاين‏رو، در تمدن‏ها و جامعه‏هاي مختلف، هنجارهاي خاصي براي تنظيم اين روابط در نظر گرفته شده است. اسلام نيز به عنوان كامل‏ترين راهنماي بشر در زندگي فردي و اجتماعي، آموزه‏هاي خاصي براي تنظيم روابط زن و مرد دارد كه شناخت اين آموزه‏ها براي هر فرد مسلمان لازم است. در اين ميان، روابط دختران و پسران حساسيت‏هاي ويژه‏اي دارد و درباره اين روابط و چگونگي آن بايد بررسي‏هاي دقيق‏تري صورت بگيرد.

 

در زمينه موضوع اين پژوهش، يعني روابط دختر و پسر در جامعه ايران، توجه به برخي نكته‏ها ضرورت اساسي دارد. فرهنگ حاكم در جامعه ايراني پيش از رژيم پهلوي، فرهنگي با هنجارهاي معيّن و تعريف شده بود، ولي از اواخر حكومت قاجار و به ويژه پس از حاكميت سلسله پهلوي، تلاش‏هاي زيادي براي تغيير فرهنگ ملي و جاي‏گزين كردن هنجارهاي غربي به جاي سنت‏ها و هنجارهاي مرسوم جامعه ايراني صورت پذيرفت كه اگر چه با مقاومت جامعه اسلامي ايران روبه‏رو شد، ولي در عمل، نوعي التقاط، ناهم‏گوني و بي‏نظمي و تضاد را بر فرهنگ ايراني تحميل كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و جهت‏گيري جامعه و مسئولان به سمت حاكم ساختن فرهنگ اسلامي بر شئون مختلف زندگي، بسياري از هنجارهاي وارداتي و تحميل شده بر فرهنگ كشور اصلاح شد. با اين حال، هنوز آثار منفي سال‏ها هنجارشكني در مبارزه با فرهنگ ملي به ويژه در روابط زن و مرد و دختر و پسر به چشم مي‏خورد كه بايد در اصلاح آنها كوشيد.

 

پس از انقلاب اسلامي، هرچند ديگر حكومتي كه از درون كشور اجراكننده برنامه‏هاي استعمار غربي باشد، وجود ندارد، ولي غرب با سلطه بر مراكز فرهنگ‏سازي در دنيا، بهره‏گيري از تمامي ابزارهاي تكنولوژيك و برنامه‏ريزي دقيق، در پي تغيير فرهنگ ملي كشورها به سود خود است. در اين ميان، محسوس‏ترين نقطه تضاد فرهنگ اسلامي با فرهنگ غرب به‏ويژه فرهنگ امريكايي كه در پي سيطره كامل بر دنيا است، موضوع ارتباط زن و مرد و دختر و پسر است. البته اختلاف درباره چگونگي روابط دختر و پسر در اين دو فرهنگ، در مباني فكري عميق‏تري ريشه دارد، ولي به هر حال، يكي از آشكارترين نقاط تضاد فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامي و كارآمدترين حربه تهاجم فرهنگي غرب به‏ويژه در مورد جوانان مسلمان، همين موضوع است. اين تهاجم بيش از همه، بر جوانان ايراني، يعني نسل سوم انقلاب كه از هدف‏هاي عالي انقلاب آگاهي كمتري دارند، اثر گذاشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي روابط دختر و پسر در ايران و راه‌كارهاي اصلاحي آن