دانلود پایان نامه:انرژي تجديد پذير چيست؟

ارسال شده در متفرقه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:انرژي تجديد پذير چيست؟

در حال حاضر انرژي برق در دنيا به مقدار زيادي بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبيعي تكيه دارد. سوخت هاي فسيلي تجديد ناپذيرند، آنها بر منابع محدود كه رفته رفته به پايان مي رسند، بسيار گران مي شوند و بطور محيطي خسارات زيادي براي بازيافت خواهند داشت، بنا شده اند.

در مقابل تجديد پذير انرژي مانند باد و انرژي خورشيدي، پيوسته جايگزين مي شود و هيچ گاه به پايان نمي رسند. اغلب انرژي هاي تجديد پذير به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از خورشيد ناشي مي شوند.

نور خورشيد يا همان انرژي خورشيدي، مي تواند براي گرم كردن و روشنايي خانه ها و ساير ساختمان ها، براي توليد الكتريسيته، براي آب گرم كردن، سرد كردن هاي خورشيدي و انواع كاربردهاي اقتصادي و صنعتي مستقيماً استفاده شود.

همچنين گرماي خوشيد موجب وزش باد مي شود؛ همان انرژي ايي كه توسط توربين هاي بادي گرفته مي شود؛ سپس بادها و گرماي خورشيد باعث تبخير آب مي شوند. وقتي اين بخار آب به باران يا برف تبديل مي شود و از سرازيرها به رودخانه ها و مسيرهاي آب هدايت مي شود، انرژي آن مي تواند گرفته شده و از توان هيدرو الكتريكي آن استفاده شود.

همراه با باران و برف، نور خورشيد باعث مي شود گياهان رشد كنند، ماده اي كه آن گياهان را مي سازد، به عنوان توده زنده يا زيست توده مي شناسيم.

بيومس مي تواند به منظور توليد الكتريسيته، سوخت هاي حمل و نقل يا موارد شيميايي استفاده شود. كاربرد بيومس براي هر يك از اين اهداف، انرژي بيومس ناميده مي شود.

هيدروژن نيز مي تواند در بسياري از تركيبات اصلي، مثل آب، يافت شود. هيدروژن فراوان ترين عنصر روي زمين است، اما بصورت يك گاز طبيعي موجود نيست. هيدروژن هميشه با ديگر عناصر تركيب شده است، مثل تركيبش با اكسيژن براي ساخت آب. وقتي هيدروژن از عنصر تركيبي اش جدا شود مي تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد.

تمام منابع انرژي تجديد پذير از خورشيد ناشي نمي شوند. انرژي زمين گرمايي دريچه گرماي درون زمين براي كاربردهاي متنوع شامل: توليد توان الكتريكي و گرم و سرد كردن ساختمان هاست، و انرژي جزر و مد اقيانوس ها از نيروي كشش ماه و خورشيد بر روي زمن ناشي مي شود.

در حقيقت، انرژي اقيانوس از منابع متعددي ناشي مي شود. علاوه بر انرژي جزر و مد، انرژي امواج اقيانوس بوسيله هر دو انرژي جزر و مد و باد، بوجود مي آيد. هم چنين خورشيد بيش از آنكه عمق اقيانوس را گرم كند. سطح آنرا گرم مي كند، ايجاد يك اختلاف دما مي تواند بعنوان يك منبع انرژي بكار گرفته شود. تمامي اشكال انرژي اقيانوسي مي تواند براي توليد الكتريسيته اعمال شود.

چرا انرژي تجديد پذير مهم است؟

اهميت انرژي تجديد پذير به خاطر فووايد آن است.

فايده هاي كليدي آن عبارتند از:

فايده هاي محيطي: فن آوري هاي انرژي تجديد پذير، منابعي پاك از انرژي هستند كه از صنايع انرژي هاي مرسوم، تماس و آلودگي محيطي بسيار كمتري دارند.

انرژي براي نسل هاي آينده ما: انرژي تجديد پذير پايان نخواهد پذيرفت، هرگز. اما منابع ديگر انرژي محدودند و همين روزها ته مي كشند.

مشاغل و اقتصاد: سرمايه گذاري ها بر روي انرژي تجديد پذير اغلب صرف تهيه مواد خام (لوازم و كالا) و مصرفي و ساختاري براي ساخت و نگهداري وسايل مي شود، تا سرمايه گذاري بر روي واردات پر خرج انرژي. اين بدان معناست كه پولي كه شما بابت انرژي مي پردازيد، به جاي اينكه وارد اقتصاد كشوري بيگانه شود، در كشور خودمان باقي مانده، اشتغال زايي كرده و موجب صرفه جويي اقتصادي در مصرف سوخت مي شود.

1- فايده هاي محيطي:

فن آوري هاي انرژي قابل تجديد از صنايع انرژي موسوم كه بر سوخت فسيلي تكيه دارند، با محيط اطرافش بسيار دوستانه تر عمل مي كند.

سوخت هاي فسيلي در بسياري از مشكلات زيست محيطي كه ما امروزه با آنها مواجه هستيم، سهم قابل توجهي دارند- گازهاي گلخانه اي، آلودگي هوا و آلايش آب و خاك- در صورتيكه متابع انرژي تجديد پذير در اين امر سهم بسيار اندكي داشته يا هيچ نقشي ندارند.

گازهاي گلخانه اي، دي اكسيد كربن، متان، اكسيد نيتروژن، هيدروكربن ها و كلروفلوئوركربن ها، جو زمين را مثل يك پتوي گرم و شفاف احاطه كرده اند، به اشعه هاي گرم خورشيد اجازه داخل شدن مي دهند و گرما را در نزديك سطح زمين به دام مي اندازند (نگه مي دارند).

اثرات اين گلخانه طبيعي، دماي متوسط سطح زمين را حدود 60 درجه فارنهايت
(33 درجه سانتيگراد) نگه مي دارد. اما افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي، بطور قابل توجهي انتشار (توليد) گازهاي گلخانه اي را زياد كرده است، مخصوصاً دي اكسيد كربن، به وجود آورنده افزايش اثر گازهاي گلخانه اي كه به عنوان گرماي محسوس و يكپارچه زمين شناخته مي شود. مطابق نظر آژانس حفاظت محيط ايالات متحده، سهم دي اكسيد كربن عهده دار 2/1 تا 3/2 افزايش عمومي دماست.

با اين وجود، فن آوري هاي انرژي قابل تجديد، گرما و الكتريسيته را با انتشار (توليد) مقدار ناچيز يا صفر دي اكسيد كربن، توليد مي كند. هم چنين استفاده از انرژي شوخت هاي فسيلي، منبع مهمي براي آلودگي هوا، آب و خاك مي باشد.

آلاينده ها نظير منوكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن، ذرات معلق و سرب- باج غم انگيزي از محيط گرداگرد ما مي گيرند!

به عبارت ديگر، اغلب فن آوري هاي انرژي قابل تجديد، آلودگي ناچيز يا صفر توليد مي كنند.

آلودگي و گرماي زمين هر دو، احتمال حتمي خطر بزرگ سلامتي نسل بشر را مطرح مي كنند.

مطابق با راي انجمن ريه (آمريكا) آلودگي هوا در امراض ريه، نظير: تنگي نفس، سرطان ريه و عفونت هاي نواحي تنفسي، سهيم است و سالانه قريب به 335000 نفر در آمريكا به اين علل فوت مي كنند.

ضمناً ممكن است اثرات طولاني مدت مرتبط با گرماي زمنين، مخرب تر نيز باشد. عوارض مرگ و مير با هواي بسيار گرم امكان افزايش دارد و هنگامي كه دما بالا
مي رود، امراض مي توانند انرژي نهان قوي تري براي پيشرفت داشته باشند.

نهايتاً، فن آوري هاي انرژي قابل تجديد، مي توانند به ما براي تغيير الگوهاي مرسوم مصرف انرژي، براي ارتقاء كيفيت محيط پيرامون مان، كمك كنند.

2- انرژي براي نسل هاي آينده ما:

مصرف انرژي جهان، در آينده به كدام انرژي متمايل خواهد بود؟

بله، ما به خوبي مي توانيم ثابت كنيم كه مصرف الكتريسيته، رشدي جهاني خواهد داشت. آژانس بين المللي انرژي مطرح مي كند كه ظرفيت توليد الكتريسيته جهان تا سال 2020، تقريباً به 8/5 ميليون مگاوات، افزايش خواهد يافت. كه حدود 3/3 ميليون مگاوات، بيش از سال 2000 است.

در اين حال، ذخاير سوخت هاي فسيلي كره زمين منبع اصلي كنوني انرژي مان، طبق نظر بهترين تجزيه و تحليل گران صنعت نفت، از سال ها 2020 الي 2060 شروع به اتمام خواهند كرد.

ما چگونه احتياجمان به آن مقدار انرژي را بر طرف خواهيم كرد؟

انرژي تجديد پذير مي تواند بهترين پاسخ ما باشد.

كمپاني بين المللي شل، پيش بيني مي كند كه در سال 2060، انرژي تجديد پذير، 60% انرژي جهان را تأمين خواهد كرد.

بانك جهاني تضمين ميكند كه نرخ داد و ستد براي انرژي خورشيدي (الكتريسيته) طي 30 سال، به طور مقطوع به چهار تريليون دلار خواهد رسيد.

همچنين سوخت هاي بيومس (زيست توده اي) مي توانند جانشين گازوئيل شوند. و بر عكس سوخت هاي فسيلي، منابع انرژي تجديد پذير، قابل نگهداري مي باشند و هيچ وقت تمام نمي شوند عملكرد امروز ما براي مرسوم نمودن فن آوري هاي انرژي قابل تجديد، نه تنها به نفع حال ماست، بلكه موجب توليد منافع زيادي نيز خواهد شد.

3- شغل ها و اقتصاد:

قشر گسترده اي از ايالات متحده مجبور به واردات سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز طبيعي، براي توليد برق، گرما و سوخت، هستند. هزينه اين سوخت هاي فسيلي مي تواند بالغ بر ميليون ها دلاي شود و هر دلاري كه صرف واردات انرژي شود، يك دلار از اقتصاد محلي كسر مي شود.

در اين حال، منابع انرژي تجديد پذير، بطور موضعي (محلي) گسترش يافته، هزينه صرف شده براي انرژي از كشور خارج نمي شود، اشتغال زايي نموده و موجب تقويت اقتصاد مي شود. كسر فن اوري هاي انرژي قابل تجديد، زحمتي سخت مي طلبد.

شغل ها به زودي از ساخت و ساز، طراحي، نصب، سرويس و فروش محصولات انرژي تجديد پذير، سر خواهند زد.

اشتغال هم چنين بطور غير مستقيم از شغل هايي كه كمپاني هاي انرژي تجديد پذير را با مواد خام، حمل و نقل، اسباب و لوازم و خدمات تخصصي نظير محاسبات و خدمات اداري تغذيه مي كنند، فراهم خواهد شد.

در نتيجه، دستمزد و حقوق حاصل از شغل هاف درآمد افزوده در اقتصاد محل را موجب مي شود. از اين گذشته درآمد حاصل از انرژي تجديد پذير، چيزي بيشتر از اقتصاد محلي را رشد مي دهد، يعني مزايايي براي كل كشور.

بطور مثال در سال 2001، ايالات متحده حدود 103 بيليون دلار صرف واردات نفت از خارج كرده است. اما به عنوان يكي از سازندگان بزرگ سيستم هاي انرژي قابل تجديد جهان، مي تواند با افزايش مصرف انرژي تجديد پذير در سراسر دنيا، سرمايه بيشتري را به كشورش واد كند. در حال حاضر سازندگان سيستم هاي فتو ولتايي ايالات متحده حدود 3/2 كل سازندگان جهان هستند. و حدود 10% صادرات اين سيستم هاي PV بيشتر صرف توسعه شده كه منجر به فروش ساليانه بيش از 300 ميليون دلار مي شود.

چرا بهينه سازي انرژي اهميت دارد؟

بهينه سازي يعني (يعني معناست كه) انرژي كمتري براي انجام يك عمل واحد، صرف كنيم. بهينه سازي مصرف انرژي در كشور، در صرف پول كمتر براي انرژي توسط صاحبان مسكن، مدارس، ادارات دولتي، كارخانه ها و صنايع است. پولي كه بايد صرف انرژي شود، در عوض مي تواند صرف مايحتاج مصرف كنندگان، تحصيلات، خدمات و توليدات شود. يك اقتصاد بهينه انرژي، مي تواند بدون مصرف انرژي اضافي، رشد كند. اقتصادي كه كمتر انرژي مصرف كند، كمتر هم آلودگي توليد
مي كند، چون اين دو (مصرف انرژي و آلودگي) بدقت به هم گره خورده اند.

– براي منازل: براي خانه يا مشاغل كوچك و براي ساير ساختمان ها (كارآيي يا) بهينه سازي انرژي، مصرف كمتر انرژي براي گرم كردن، سرد كردن و روشنايي ساختمان معنا ميدهد. و هم چنين خريد وسايل كم مصرف از قبيل كامپيوترها و ساير لوازم منزل مي باشد. براي مالكان خانه و صاحبان مشاغل، مصرف كمتر انرژي، ذخيره مالي محسوب مي شود.

– براي ماشين ها: براي ماشين شما و ديگر وسايل نقليه، بهينه سازي انرژي به معناي ساخت ترن هاي جديد و ديگر تكنولوژي هاي وسايل نقليه است.

ماشين هاي مجهز به موتورهاي دو گانه (دو سوختي) بنزين – الكتريكي يا مجهز به سلول هاي سوختي، دو مثال از بهينه نمودن انرژي در وسايل نقليه است.

– براي شركت هاي برق: براي شركت برق و ساير تهيه كنندگان الكتريسيته (برق) بهينه سازي انرژي، اغلب بدن معناست كه به مشتريان شان كمك كنند تا انرژي را در خانه ها و مغازه هايشان ذخيره كنند. البته هم چنين به معناي رساندن و ذخيره موثرتر و بهتر برق نيز هست.

– براي صنايع محلي: براي صنايع محلي (صنايع محدود و كوچك)، بهينه سازي انرژي به معناي يافتن راه كارهائي است كه كار يكساني را با انرژي كمتر، انجام دهند. مثلاً ريخته گري پيوسته، در صنايع فولاد، پيشرفتي در راه كارآيي (بهينه نمودن) انرژي است. بهينه سازي انرژي هم چنين به معناي استفاده بهتر از موتورها، سيستم هاي بخار، سيستم هاي فشرده سازي هوا و ساير ابزار و وسايل صنعتي مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

انرژي تجديد پذير چيست؟

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

دانلود پایان نامه کارشناسی تعريف ISO 9001-2000 در خط توليد Disa
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره موضوع طراحي و ساخت اتاق آنتن
دانلود پایان نامه طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia
دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع ساختار و عملكرد و تأثيرات محيطي الكيل بنزن سولفونات خطي
پایان نامه درباره اصلاحات