دانلود پایان نامه:آمار

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:آمار

  آزمون t تک نمونه ای وz  
 

1-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s1 40 1.6000 .54538 .08623

 

  Test Value = 99
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات  
   
s1 -1.130E3 39 .000 -97.40000  

 

 

 

 

4-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s4 40 2.5500 .78283 .12378

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s4 -779.230 39 .000 -96.45000

 

 

2-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s2 40 1.3500 .53349 .08435

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s2 -1.158E3 39 .000 -97.65000

 

 

5-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s5 40 3.0750 .79703 .12602

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s5 -761.180 39 .000 -95.92500

 

 

3-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s3 40 1.7000 .93918 .14850

 

  Test Value = 99
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات  
   
s3 -655.233 39 .000 -97.30000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s7 40 1.3750 .54006 .08539

 

  Test Value = 99
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات  
   
s7 -1.143E3 39 .000 -97.62500  
6-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s6 40 1.9250 .69384 .10971

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s6 -884.871 39 .000 -97.07500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s11 40 1.6000 .98189 .15525

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s11 -627.375 39 .000 -97.40000
 

8- تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s8 40 1.7000 .82275 .13009

 

  Test Value = 99
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات  
   
s8 -747.951 39 .000 -97.30000  
12-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s12 40 1.2998 .68699 .10862

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s12 -899.450 39 .000 -97.70025
9-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s9 40 2.1750 .67511 .10674

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s9 -907.079 39 .000 -96.82500
13-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s13 40 1.7750 .97369 .15395

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s13 -631.519 39 .000 -97.22500
10-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s10 40 2.0750 .69384 .10971

 

  Test Value = 99
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات  
   
s10 -883.503 39 .000 -96.92500  

 

 

 

 

 

14-

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
s14 40 2.6500 1.21000 .19132

 

  Test Value = 99  
  t درجه ازادی سطح معنی داری میانگین  اختلافات
 
s14 -503.612 39 .000 -96.35000

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

آمار