دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه


در این پست می توانید متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 هوالمستعان

  گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه

  نگارنده:

مجيد آذرفر

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 پيش گفتار

خداي را شكر وسپاس بي كران كه توفيق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس حقوقي جهت خدمت به بندگان صالح ونائل شده و به سعادت مشاوره و وكالت امور حقوقي با هر مشكلي و عنوان به اين حقير نصيب نمود. اين لطف و عنايت بي انكار اوست كه به هر شكل و صورتي براي مخلوقات خود بارز و آشكار مي كند اين عبد ذليل پس از اتمام كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و همچنين انصراف از اتمام دورة كارآموزي قضايي باز افتخاري نصيب گشته كه در امر وكالت و مشاوره حقوقي خدمت نمايم و همچون يك وكيل و مشاور حقوقي در وهلة اول خداوند و بعد عدالت و انصاف را با عنايت به آية شريفة ان الله يامركم بالعدل و الاحسان را در نظر گرفته و با عطوفت و مهرباني و ترحم با بندگان برخورد نموده و در موارد مقتضي جهت احقاق حق و جلوگيري از تضييع حقوق محكوم موكل و افراد مستضعف و بي پناه قاطعيت و برندگي خود را متجلي نمايد تا بلكه از شهد شيرين و عسل احقاق حق و عدالت نيز مرا نصيب گردد تا چشمانم از ديدن قسط عملي بيتا و بصير شود. مرا چه افتخاري بالاتر از اين كه در ساية خداوند لايزال و احكام و موازين فقه جعفر الصادق (ع) و نظام حقوقي ايران كه بنا و اساس و مباني آن برگرفته از آن احكام اجمل و اقدس مي بشد مرا نصيب گردد. ضمن اينكه اين حقير بر خود واجب و لازم مي داند كه از اساتيد و معلمان خود تاكنون سپاس و تشكر كرده است آنان را با فراغ دل مي بوسم كه تاابد مرا مديون و مشغول الذمه خود كرده اند تا شايد بنده اي از بندگان خداوند بتواند ذره اي در جهت استقرار عدالت تلاش و كوشش نمايد. لذا از آقايان قضات بزرگواره از جمله: 1- آقاي جمشيدي مستشار شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران

2- آقاي رامين ميرزاجاني شعبه 22 داگاه عمومي تهران – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

3- آقاي حسن رسولي شعبه 1013 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضائي وليعصر (عج)

4- آقاي جوادي داديار اجراي احكام مجتمع قضائي بعثت

5- خانم اسكندري مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي تهران

6- مدير دفتر محترم شعبه 4 اجراي احكام مدني و همكاران محترمشان

و سايرعزيزان كه در گردآوري اين مرقومه مرا شاگرد خود قرار داده و همياري و مساعدت نمودند تشكر و قدرداني نمايم تا باشد از توفيقات و الطاف خداوند الرحمن الراحمين دريغ و مرحوم نكردند.

مجيد آذرفر

 مقدمه:

علي رغم كثرت كار و مشغله ذهني اين گزارش كارآموزي در حد وسع و توان اين حقير با عنايت به رعايت ضابطه و موازين و ساير موارد ديگر ملزوم با وجود نقص ها و ايرادهايي گردآوري و تجميع گرديد اين گزارش با مطالعه دقيق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش هاي لازم از آقايان قضات ذيربط و كارمندان اداري مربوط بدين شكل تكميل و به نظر رسيده است . لذا مواردي را در اين زمينه كه لازم به توضيح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالي مي رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامي جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن يعني بطور ايجاذ گوئي و اجمال به نحوي كه در مراجع قضائي و روية قضات معظم نسبت به تنظيم گزارش يك پرونده صورت مي گيرد مضافاً با عنايت به موارد خواسته مركز امور مشاوران و وكلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظيم شده است بر همين اساس از ذكر حاشيه گوئي و موارد فرعي يادستورات اداري و شكلي پرونده به جهت عدم اطالة كلام وجلوگيري از اتلاف وقت حتي المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر اين حقير بعنوان نظر كارآموز چون تمامي پرونده‌ها به نحو صحيح رسيدگي و مطابق قوانين و مقررات موضوعه و موازين فقهي دادرسي شده و نظر بر صحت و درسي آنها داشته لذا بطور كلي نظر خويش را كه البته در اين مورد ذيصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و براي جلوگيري از تكرار در پايان هر كيس يا پرونده قيد نشده است. ضمن اينكه ذكر مطالب زياد حشو و تكراري در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئين نگارش حقوقي و ادبي است.

3- در تقرير و نگارش اين گزارش سعي بر اين شده است كه مطالب بطور موجذ و دقيق با رعايت فنون نگارش حقوقي و قضائي و آنچه ك در عرف قضائي – قضات و اساتيد بزرگوار مراعي مي شود رعايت گردد لذا كاملاً موجذ و خالي از در گونه تكرار و ايراد نگارشي مي باشد. و از استعمال افعال زايد و كلمات اصطلاحات غيرحقوقي كاملاً جلوگيري شده است.

4- اين حقير در شعبه هايي كه مشغول كارآموزي بوده ام كه غالباً تخصصي بوده فلذا با محدوديت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشكلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه كارآموزي موجود نبوده باين وصف از تكرار عناوين حقوقي وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولين و عزيزان مركز مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه تقدير و تشكر مي گردد اميد كه با مرهون و منت بر اين حقير نقصان اين مرقومه را به بزرگواري و كرامت خويش سخاوت كرده و ببخشايند.

فصل اول – بخش اول مدني – مجتمع قضائي شهيد بهشتي

كلاسه پرونده: 83/22/1071              بسمه تعالي                شبعه 22

خواهان: داود موسوي وكيل شركت كاوه رادياتور

خوانده: شركت توليدي مواد داروئي

خواسته : بطلان قرارداد صوري

وكيل خواهان آقاي داوود موسوي (وكيل شركت كاوه رادياتور سهامي خاص) دادخواستي به طرفيت خوانده شركت توليد صوري مواد دارويي با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوري بيع تقديم دادگاه نموده مدير دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاريه رفع نقص و تكميل آن از ناحيه وكيل خواهان با دستور رئيس دادگاه وقت تعيين و به طرفين رسيدگي ابلاغ شده است. آقاي عاملي با وكالت از خوانده اعلام وكالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشكيل و وكلاي طرفين حضور يافته‌اند وكيل خواهان اظهار مي دارد دعوي به شرح دادخواست تقديمي است كه قرار داد. مورخه 26/4/81 صوري بوده است زيرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شركت خوانده مقداري از بدهكاري خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظيم قرارداد صوري نموده است و مبايعه نامه مذكور بدون قصد و رضاي طرفين تنظيم شده است. وكيل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بين دو شخصيت حقوقي ايجاد و به امضا مديران آن رسيده و كاملا قانوني و خالي از اشكال و ايراد مي باشد و خواهان نيز هيچ دليلي براي صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوي خواهان را دارم. در نهايت طرفين از استماع تصميم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسي اوارق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي انشا راي نموده است:

رأي دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعيات وكيل خوانده و مبايعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنايت با اصول لزوم و صحت قراردادها دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه استنادي احراز نمي نمايد و دعوي خواهان را بلا دليل تلقي مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدني حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید