دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه مبحث نگهداري و تعميرات


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه  مبحث نگهداري و تعميراترا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چكيده

آنچه كه به عنوان يك شماي كلي مي توان از هدف پايان نامه حاضر به خوانندگان و علاقمندان به مبحث نگهداري و تعميرات ارائه كرد، گامي هر چند كوچك در راستاي توسعه و بسط نظريات و تئوريها و همچنين متدهاي موجود در مبحث مديريت نت مي باشد كه به شكلي تخصصي و از مجراي متدهاي رياضي در شاخه مديريت نت پيشگيرانه به تحقيق و تفحص مي پردازد.

اگر چه اهميت و رشد روزافزون اين شاخه از علم صنايع و ضرورت پرداختن به آن، چنان براي صاحبان صنايع و صاحبنظران علم صنايع آشكار مي باشد و در واقع بيان فوايد و اهميت تحقيق در اين شاخه به مانند توضيح واضحات خواهد بود، با اين حال مفيد خواهد بود كه با ذكر تاريخچه اي به نسبت گويا و فراگير در اين پايان نامه مطلب را بيش از پيش توضيح داده تا خوانندگان در حد امكان به مطلب اشراف يابند.

هدف اصلي كه مؤلف اميدوار است تا پايان اين تحقیق به آن برسد، ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره است كه با در نظر گرفتن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف و با توجه به ناسازگاري موجود بین معیارها و همچنين با در نظر گرفتن اولويتهاي تصميم گيرنده در مسئله تعويض و نيز كمبود داده هاي خرابي كه به شكل ذاتي، جزئي جدايي ناپذير از مسائل نت مي باشد، زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه را به كمك ابزاري قدرتمند در مسائل تصميم گيري چند معياره به شكلي تعيين كند كه در آن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در بهترين تركيب وزني با يكديگر قرار بگيرند.در نهايت تصميم گيرنده قادر خواهد بود فواصل زماني تعويض را با در نظر گرفتن سه معيار به جاي در نظر گرفتن تنها يك معيار ايجاد كند.همچنين اين مدل احتمالات پيشين مرتبط به پارامترهای تابع خرابی را نيز در نظر گرفته و از مجرای رویکرد بیزی به محاسبه مقادیر هر سه معیار در گزینه های زمانی مورد نظر می پردازد.به منظور تصميم گيري در رابطه با انتخاب بهترين گزينه زماني جهت تعويض به شكلي كه هر سه معيار قابليت اطمينان، هزينه و زمان توقف را بطور همزمان در نظر بگيرد از ابزاري بسيار مفيد و كارا به نامPROMETHEE II كه به عنوان پشتيبان تصميم به تصميم گيرنده در فرايند انتخاب و تصميم گيري كمك مي كند، استفاده مي شود.به منظور تشريح گوياتر و همچنين به تصوير كشيدن شرايط مسئله، گزينه هاي زماني مورد نظر و نتايج بدست آمده توسط مدل ارائه شده، از يكي ديگر از اعضاي خانواده متد PROMETHEE با نام PROMETHEE GAIA استفاده شده است.علاوه بر آن تحليل حساسيت نتايج كه به تصميم گيرنده در فرايند پيش روي او كمك شاياني مي كند بوسيله اين متد به تصوير كشيده مي شود.به منظور استفاده از متدهاي خانواده PROMETHEE از نرم افزار Decision Lab استفاده خواهد شد.ذكر يك كاربرد عددي نزدیک به شرایط واقعی، مدل ارائه شده را تشريح كرده و اثربخشي مدل را با توجه به اولويتهاي تصميم گيرنده نشان مي دهد.

ذکر این نکته قابل توجه است که مزیت تحقیق حاضر ناشی از وسعت دید آن و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و درگیر در مسئله زمانبندی نگهداری و تعمیرات است.لذا چشمگیرترین نتیجه تحقیق را می توان در لزوم برخورد با مسئله تصمیم گیری زمانبندی نت به صورت چند معیاره دانست.

 مقدمه

در طی سالهای اخیر، اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و خدماتی در سازمانها دانست.(گرگ و دشماخ،2006)

می توان گفت که امروزه لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات جهت تسهیلات تولیدی و خدماتی به صورت یک امر حیاتی برای سازمانها درآمده است. (لوکساج، رایس و تورشنسن، 1997؛استفن، 2000؛کلاسوک، باردوا و آنتونی، 2004؛ مولن، پترتیس و پنس، 2008).علت این امر را می توان در افزايش الزامات قابليت اطمينان و ايمني سيستمها، افزايش پيچيدگي و هزينه هاي رو به افزايش مواد خام و نيروي كار دانست.(شريف و اسميت ،1981)

مديريت نگهداري و تعميرات را می توان مشتمل بر فعاليتهاي پيشگيرانه اي دانست كه يا به نوعي از پيش برنامه ريزي شده هستند و يا بدون برنامه و بر حسب ضرورت پيش آمده واقع مي شوند.اين فعاليتها به منظور حفظ يك سيستم يا تجهيز در حالت جاری و يا بازگرداندن آن به حالت اول و یا به يك وضعيت عملياتي قابل قبول انجام مي گيرند.(فرهنگ لغت استاندارد بریتانیایی مورد استفاده در تروتکنولوژی،1993).

اهداف متعددی را می توان برای اجراي سياستهاي بهينه نت در سازمانها قائل شد.از آن جمله می توان به افزایش قابليت اطمينان و ايمني در سيستم، کاهش هزینه، افزایش قابلیت دسترسی، کاهش زمانهای توقف سیستم، تضمین ایمنی و سلامت انسانی و کاهش تعداد خرابیها اشاره کرد.(بهرامی، 2000؛ دوفا، راف وکمپبل، 1999؛آون و جنسن، 1999؛دکر، 1996).                            

براي برخي سيستمها از قبيل سيستمهاي هواپيمائي، زيردريائي و سيستمهاي نظامي و فضائي، اجتناب از بروز خطا و خرابي در طول عمليات به شدت قابل اهميت مي باشد.چرا كه خرابي در چنين سيستمهايي خطرناك و فاجعه آميز خواهد بود(ونگ ، 2001).

يك حوزه تحقيقي بسيار با اهميت در مديريت نت و مهندسي قابليت اطمينان، مطالعه سيستمهاي مختلف نت به منظور بهبود قابليت اطمينان، ممانعت از بروز خرابي و كاهش هزينه هاي نت در يك سيستم يا تجهيز مي باشد(ونگ،2001).در چند دهه گذشته، مديريت نت و مسائل تعويض و بازرسي به شكل وسيعي در مقالات مورد بحث قرار گرفته اند.محققاني چون مك كال (1965)، بارلو و پروشان (1965و1975)، پيرسكالا و ولكر (1976)، شريف و اسميت (1981)، جاردين و بوزاكوت (1985)، والدز – فلورز و فلدمن (1989)، چو و پارلار (1991)، جنسن (1995) و وندردون شوتن (1996)، ازاكي (2002)، ناكاگاوا (1981و1979)، ونگ و فام(2006)، ناکاگاوا و میزوتانی (2009)، ونگ (2002)، کاوالکنته و دی آلمدیا(2008)، آلسیوف(2009) و بقیه محققانی که نام آنها در طول این تحقیق ذکر شده است، تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه را بررسي، خلاصه سازي و توسعه داده اند. با اين وجود هنوز مسائل اين حوزه بطور رضايتبخشي حل و فصل نگرديده و بسياري از مدلهاي نت ارائه شده اند كه در دنياي واقعي كاربرد ندارند.

هدف اين پايان نامه، تحقیقی در زمینه تئوريها و متدهاي مديريت نت پيشگيرانه و تعيين بهترين زمان تعويض با در نظرگيري سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در سيستمهاي توليدي و خدماتي به شكلي سيستماتيك و قابل كاربرد در مسائل دنياي واقعي مي باشد.سپس يك مسئله كاربردي كه مثالی نزدیک به واقعیت می باشد، در مدل ارائه شده در اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در اين فصل پس از نگاهي كلي به بيان و طرح مساله و ضرورت در نظرگيري اين شاخه از علم صنايع به بيان اهداف و سوالات تحقيق پرداخته و در نهايت فصل اول با نگاهي كلي به ساختاربندي تحقيق به پايان مي رسد.

 بيان مساله

رقابت روز افزون سازمانها، تقاضاي بازار جهت محصولات با کيفيت بالاتر، پاسخگويي سريعتر به نياز مشتري و قيمتهاي رقابتي از جمله عواملي هستند که منجر به شکل گيري جهت گيري هاي جديد در سياستهاي سيستم هاي توليدي و خدماتي شده اند (زنگ،1997).چرا که همراه با گسترش نيازها و ضرورتهاي رقابتي، سازمانها نيازمند سطوح بالاتري از کارايي مي باشند.يکي از عناصر ايجاد مزیت رقابتي در سيستمهاي توليدي و خدماتي، مديريت نگهداري و تعميرات مي باشد.چرا که اين مديريت نه تنها برجنبه هاي عملکردي، بهره وري و سودآوري سيستم تاثيرگذار است بلکه اهميت بسزايي در کيفيت کالاها و خدمات ارائه شده دارد(السیوف،2007).

اهميت در حال رشد مباحث نت، توجه بسياري را در راستاي توسعه و اجراي سياستهاي بهينه نت با هدف افزايش قابليت اعتماد تجهيز و بنابراين جلوگيري از وقوع خرابيهاي سيستم و کاهش هزينه هاي نگهداري تجهيزات فرسوده به خود معطوف داشته است(ونگ،2002).خصوصا اهميت فعاليتهاي نت در سيستمهايي که خرابي يا قطعي آنها منجر به فجايعي به مراتب غير قابل جبران مي شود، بسيار مشهود است(کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).از طرف ديگر به علت حجم بالاي سرمايه گذاري در احداث و راه اندازي مراکز صنعتي و خريد تجهيزات، استقرار سيستمهاي علمي و مناسب نت در راستاي افزايش طول عمر مفيد سيستم و استفاده بهينه از آن امري اجتناب ناپذير مي باشد.

به طور عمده مي توان سياستهاي نت را در دو دسته نت اصلاحي Corrective Maintenance به اختصار CM و نت پيشگيرانه Preventive Maintenance به اختصار PM مورد مطالعه قرار داد(ونگ،1997).  

نت اصلاحي ياCM زماني انجام مي گيرد که سیستم در اثر بروز عیب، دچار خرابی شده و در نهایت متوقف گردد.در واقع CM تمام فعالیتهایی را شامل می شود که بر اثر بروز خرابی در سیستم و به منظور بازگرداندن آن به شرایطی مشخص و قابل قبول انجام می گیرند(ونگ،2001).

نت پيشگيرانه يا PM سياست خود را بر مبناي برنامه ريزي هاي مدون تعميرات و سرويس تجهيز قبل از خرابي معطوف داشته و نگهداري از تجهيزات در پريودهاي زماني خاص و بر اساس زمانبندي مشخص صورت مي گيرد.هدف از اجرایPM ممانعت از خرابي تجهيز قبل از توقف کامل آن در اثر خرابي مي باشد (ونگ،2001).

جالب توجه خواهد بود که به برتري اجراي سياستPM در برابر CM اشاره اي شود:همانطور که ناکاگاوا(2005) اشاره مي کند، اغلب اوقات تعميرات تجهيز پس از خرابي بسيار هزينه بر بوده و همچنین CM در اکثر موارد زمان زيادي را براي اعمال موثر بر قطعه خراب تلف مي کند.از طرف ديگر همانطور که قبلا نيز اشاره شد حساسيت بعضي از تجهيزات به حدي در سيستم بالا بوده که خرابي آنها مي تواند تلفات سنگين مالي و حتي جاني به بار بياورد، لذا در اینگونه موارد امکان تعمیر تجهیز پس از خرابی موجود نبوده و می بایست از اجرای سیاست PM به جای CM سود جست.از جمله اینگونه سیستمها مي توان به تجهيزات بيمارستاني و صنايع نظامي اشاره کرد (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).ذکر دلايلي از اين دست اهميت تحقيق در زمينه PM را بیش از پیش آشکار مي سازد.

در سيستمهاي نت کلاسيک، مهمترين معیار و يا حتي تنها معیار تصميم گيرنده در انتخاب و اجراي سياستهاي نت، معيار هزينه مي باشد.اين مورد به خصوص در سيستمهاي توليدي مشهودتر است.از طرف دیگر عواملي از قبيل کاهش کيفيت سيستم در اثر قطعي هاي مکرر و نیز زيانهاي به بار آمده در اثر مدت زمانهاي توقف سيستم هر چند کوتاه به خصوص در سيستمهاي خدماتي باعث ايجاد تاثيرات منفي بر مشتريان گردیده که در نهایت منجر به تاثيراتي می گردد که به شکل عکس العملهايي از قبيل نارضايتي مشتري و در نهايت قطع ادامه ارتباط با سيستم آشکار مي شود (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).اين مطلب نشان دهنده اين است که تمامي نتايج حاصل از خرابي تجهيزات را نمي توان به وسيله معيارهاي مالي اندازه گيري کرد.بنابراين بايد تدابيري انديشيده شود تا اين گونه نتايج با ابزارهاي مناسبي ارزيابي شوند.همچنین ناديده گرفتن جنبه های دیگری از سیستم که از چگونگی برنامه ریزی نت تاثیر پذیر می باشند منجر به ارزيابي ناصحيحي از سيستم خواهد شد.در تجارت امروز به علت تغييرات سريع و مداوم، بازارها با چالشهاي عظيمي در رابطه با نيازهاي مشتري از قبيل کيفيت بالاتر، تحويل سريعتر، سطوح بالاتر خدمت و قيمتهاي پايينتر مواجه شده اند(کریستفر،1998) بنابراين موفقيت در هر فضاي رقابتي نه تنها به جنبه هاي مالي بلکه به توجه به نياز مشتري نيز بستگي دارد(السیوف،2007).از سوي ديگر در نظر گرفتن مسائل دنياي واقعي تنها با يك معيار باعث نگرشي تك بعدي به مساله شده و در نهايت مانع از نگاهي جامع به ابعاد مسئله مورد نظر و بررسي فراگير آن مي گردد.اين امر را مي توان در مقالات مرتبط به موضوع حاضر كه يا به تنهايي معيار قابليت اطمينان و يا در اکثر موارد به تنهايي معيار هزينه و به ندرت معیارهایی دیگر را در نظر گرفته اند، مشاهده كرد.

بنابراین به منظور انتخاب صحیح سیاست نت جهت یک سیستم تلاش بر اين است که هدف کاهش هزينه به صورت ترکيبي با ديگر اهداف از جمله دسترس پذيري، قابليت اعتماد، کيفيت سيستم، زمان توقف و … محقق شود(چرئونساک، ناگارور و تابوکانون، 1996).

در اين تحقيق به بررسي سه معيار قابليت اطمينان، هزينه و زمان توقف در ايجاد مدل بهينه سياست PM که همانا تعيين بهينه بازه هاي زماني تکرار تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در يک سيستم اعم از توليدي يا خدماتي مي باشد، به طور همزمان پرداخته مي شود.

يکي ديگر از مشکلات مدل کردن سياستهاي نت، مرتبط به داده هاي خرابي مي باشد(کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).به عقيده اسکارف و دکر (1998) داده هاي موجود درسيستم مديريت نگهداري، در بسياري از موارد جهت مدل کردن شرايط واقعي يک سيستم، ناکافي و نامطمئن هستند.حتي در مواردي که داده هايي موجود باشند، قابل اطمينان نبوده و قابليت استفاده را دارا نيستند.چرا که اينگونه داده ها به شکل مناسبي به دست نيامده اند.در واقع از زمان ظهور و پيدايش اولين مدلهايPM ، فقدان و يا کمبود اطلاعات در رابطه با خرابي تجهيزات به عنوان يکي از موانع اصلي در حوزه نت شناخته شده است (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).در راستاي رفع اين مشکل، مدلهاي آمار بيزي در اين حوزه به عنوان ابزاري مفيد براي غلبه بر فقدان داده هاي خرابي تجهيزات به کار برده مي شوند.

از آنجا که در اين مساله انتخاب گزينه بهينه فواصل انجام نت با توجه به سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف انجام مي گيرد، بنابراين موضوع تحقيق حاضر در رده مسايل چند هدفه بوده و در واقع يک مسئله تصميم گيري چند معياره مي باشد.اين تحقيق به دنبال رفع نياز تصميم گيرنده در ارزيابي گزينه هاي زماني و تعيين بهترين گزينه زماني (تعيين زمان بهينه وقوع PM )، با توجه به بيش از يک معيار و با توجه به عدم قطعيت داده هاي نگهداري است بطوريکه به بهترين نحو با اولويتها و نظريات تصمیم گیرنده منطبق باشد.

روش مورد استفاده براي تحليلهاي چند معياره در اين تحقيق روش PROMETHEE بوده که در واقع خانواده اي از روشهاي چند معياره و نیز يکي از متدهای پشتيبان تصميم گيري مي باشد که همچنین به دلیل خصوصیات ریاضی خود موجب ايجاد تحول در روشهاي رتبه بندي شده است(برنز و مارشال،1992).یکی از مهمترین خصوصیات استفاده از این روش در تصمیم گیریها این است که تصمیم گیرنده را قادر می کند تا بدون نياز به اطلاعات بيش از حد گيج کننده، به نتايجي پايدار و قابل فهم دسترسی پیدا کند(برنز و مارشال،1992).

در اين تحقيق از دو عضو خانواده PROMETHEE یعنی روش PROMETHEE II جهت رتبه بندي نتايج و روش PROMETHEE GAIA جهت تحليل گرافيکي مساله و تحليل حساسيت نتايج استفاده خواهد شد.قابل ذکر است که به منظور کاربرد اين دو روش نرم افزار Decision Lab مورد استفاده قرار می گیرد.

نهایتا در پایان تحقیق به منظور آگاهی از حساسیت نتایج به تغییر اوزان منتخب توسط تصمیم گیرنده به تحلیل حساسیت مبادرت ورزیده می شود.

 1-2 اهداف تحقيق

همانطور كه در چكيده و همچنين در خلال مطالب قبلي نيز اشاره شد، اولين هدفي كه اين تحقيق دنبال مي كند “ارائه يك الگوي بهينه تعميرات پيشگيرانه” مي باشد كه بتواند پاسخگوي نياز تصميم گيرندگان در مسائل تصميم گيري مربوط به تعیین زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه باشد.

به منظور نيل به اين هدف، هدف دوم تحقيق با عنوان “تعيين معيارهاي مناسب تصميم گيري در مدل ارائه شده تعميرات پيشگيرانه” به شكلي كه به بهترين وجه ابعاد مختلف مسئله را در بر گرفته و در فرايند تصميم گيري در ايجاد نتيجه اي واقعي و فراگير به تصميم گيرنده كمك كنند، مطرح مي شود.

در نهایت هدف سوم تحقيق حاضر كه هدف نهايي محقق بوده با عنوان “بدست آوردن نتايج پايدار با استفاده از نمايش گرافيكي نتايج و تحليل حساسيت نتايج” مي باشد كه تصميم گيرندگان را در راستاي بدست آوردن نتايج پايدار و قابل اطمینان ياري مي بخشد.

1-3 پرسشهاي تحقيق

 سوالاتي كه اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به آنها می باشد شامل 3 پرسش ذيل است:

1.مدل بهينه تصميم گيري چند معياره نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از روش PROMETHEE II و با رويکرد بيزي داراي چه ويژگيهايي مي باشد؟

2.معيارهاي مناسب مدل پيشنهادي چيست؟

3.چگونه مي توان با استفاده از تحليل حساسيت نتايج و تحليل گرافيكي آنها توسط PROMETHEE GAIA نتايج پايدار بدست آورد؟

 1-4 ساختار تحقيق

 این تحقیق در پنج فصل به نگارش درآمده است:

فصل اول به ارائه مقدمه ای از موضوع تحقیق و مولفه های درگیر در موضوع تحقیق می پردازد.

فصل دوم به ارائه ادبیات و پیشینه ای از موضوع تحقیق می پردازد.

فصل سوم به ارائه مدل تحقیق و فرایند شکل گیری آن می پردازد.

فصل چهارم به ارائه یک مثال عددی و بحث و بررسی و تحلیل آن می پردازد.

فصل پنجم به ارائه نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی می پردازد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه مبحث نگهداري و تعميرات

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید