دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع كاسني

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع كاسني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شهر ري

 كاسنـي

 نام استاد :

سيد مصطفي حسيني مزيناني

 نام دانشجو :

نيما اصلي

 

پيشگفتار

در جوامع در حال توسعه امروزي، هدف پيشرفت و افزودن بر دستاوردهاي جديد براي غلبه بر مشكلات است. از طرفي وابستگي اقتصادي خود عامل مهم بازدارنده‌اي از تحقيقات بوده، لذا براي رفع اين عامل وبدست آوردن جايگاه مناسب، تلاشهاي گسترده معقول و منطقي تحقيقاتي، براي عموميت بخشيدن به فرهنگ علمي در اين نوع جوامع، لازم و ضروري به نظر مي رسد. چه تحقيق و پژوهش نشان داده است كه پايه واساس هر گونه برنامه ريزي بوده و يكي از اركان مهم اسطوره صنعت و تكنولوژي بشمار مي‌آيد. در همين راستا به خوبي نشان داده شده كه امر تحقيقات در نوآوري ها جايگاه بسزا داشته ونيروي محركه هر كشور مترقي بشمار مي‌رود.

از آنجائي كه گياه درماني شاخه اي از علم پزشكي و داروسازي است و با توجه به ارزش و اهميت گياهان دارويي ونيز مصرف روز افزون آنها كه پايه طب سنتي ايران را تشكيل مي دهد، لذا آشنائي با گياهان داروئي مورد توجه خاص مي‌باشد، چه دانش طب سنتي از قرنها پيش رواج داشته است. در اين برهه از زمان كه با توسعه طرح ژنريك و تغيير نظام دارويي ايران، استفاده از گياهان طبي اهميت ويژه اي يافته، لذا كاشت و ترويج آنها، پايه استفاده از طب سنتي را محكم كرده و رشد دوباره آنرا نويد مي دهد. بنابراين به منظور معالجه بيماران در مقابل داروهاي شيميايي كه اثرات نامطلوبي بر روي انسانها دارد، كوشش گرديده كه از طريق كاشت و تعيين مشخصات بوتانيكي، مراحل فنولوژيكي ، تركيبات شيميايي ، خواص درماني ، مقدار مواد موثره و نيز نحوه بكارگيري آنها در مراحل مختلف رشد، تحقيقات بيشتري انجام گيرد. به همين خاطر نتايج كاشت گياه كاسني كه يكي از گياهان دارويي مهم بوده و از قرنها پيش به صورت مختلف مورد استفاده هاي گوناگوني قرار مي گرفته، ارائه تا علاقمندان را به خصوصيات گياهشناسي و نحوه كاشت اين گياه مهم آشنا ساخته و از اين طريق بتوان در احياي آن كوشا باشيم.

تاريخچه

گياه كاسني از جمله گياهان مفيدي است كه تاريخ استفاده آن به دورانهاي قبل از ميلاد مسيح مي رسد و مصرف آن بين ملل مختلف جهان متداول بوده است، به طوري كه اطباء آن دوران از جمله جالينوس، پلين، ديوسكوريد و عده اي ديگر براي كليه قسمتهاي اين گياه به عنوان درمان و بهبودي بيماريها اهميت زيادي قائل بوده اند و هنوز هم به دليل اعتقادي كه بيشتر مردم به اين گياه دارند آنرا براي مداواي بيماري هاي مختلف مصرف مي كنند كه در اين باره نيز به ويژه در كتابهاي ديگر توصيه هايي شده است و به همين دليل گياه كاسني نه تنها شهرت خود را از دست نداده است، بلكه امروزه علاوه بر جمع آوري گونه هاي وحشي آن، به صورت اهلي نيز كشت مي شود. (1)

مصرف كاسني از قديم الايام بين ملل مختلف معمول بوده و تاريخ استفاده از آن، به قرون قبل از ميلاد مسيح نسبت داده مي شود. شهرت درماني آن در اين زمانها، بيشتر به جهت آن بوده است كه عموم مردم، آنرا گياهي مفيد براي كبد مي دانسته اند. دانشمنداني نظير Dioscoride, Pline و جالينوس، براي آن اثرات درماني متعددي قائل بوده اند، سالاد كاسني را مقوي معده مي دانسته اند وشيره گياه را براي رفع درد چشم و مسموميت ها، به يكديگر توصيه مي نموده اند . پرورش كاسني تدريجاً بعلت زيبايي خاصي كه گياه پس از گل دادن پيدا مي كند، در بعضي باغهاي سطنتي معمول گرديد و توجه مردم نسبت به آن در قرون وسطي زياد شد. از اين زمان به بعد، چون مردم به صفات درماني آن پي برده بودند، آنرا بصورت يك گياه داروئي مفيد و موثر به يكديگر معرفي مي نمودند و چون ظاهر گياه طوري است كه شناختن آن بسهولت امكان پذير است، از اين جهت استفاده از گياه، در طي مدتي كوتاه بين مردم معمول گرديد بطوري كه هنوز هم كاسني شهرت درماني خود را از دست نداده است و بسياري از مردم به اثرات درماني آن اعتقاد زياد دارند و ازآن در رفع بيماريهاي مختلف كه بدان اشاره مي شود استفاده بعمل مي‌آورند. (4)

گياهي علفي وداراي ساقه اي است كه در حالت وحشي، ارتفاعش به 5/0 تا 5/1 متري مي رسد ولي اگر پروش يابد از دوستر نيز تجاوز مي نمايد. از اختصاصات آن اين است كه ريشه اي قوي، به قطر انگشت، به درازاي 5/0 تا يك متر و به رنگ قهوه اي دارد ولي اگر قطع گردد، رنگ مانند به سفيد نمايان مي سازد. درداخل ريشه آن، شيرابه اي شيري رنگ جريان دارد.

ساقه كاسني، باريك ، استوانه اي و داراي انشعابات كم در ناحيه مجاور راس است بطوري كه منحصراً در قسمتهاي انتهائي ساقه، شاخه‌هائي با حالت فاصله دار از محور اصلي، در گياه ديده مي شود. (4)

كاسني،برگهاي متناوب و پوشيده از تارهاي فراوان در اطراف رگبرگ مياني دارد. شكل ظاهري برگهاي قاعده ساقه آن با بقيه فرق دارد، مانند آنكه در قاعده ساقه، برگها عموماً دراز، منقسم به قطعات عميق دندانه دار و منتهي به يك قسمت انتهائي مثلث شكل است و هر قدر كه به راس ساقه نزديك گرديم، برگها كوچكتر مي شوند و كناره تقريباً ساده و وضع ساقه آغوش پيدا مي‌كنند. گلهاي زيبا و آبي رنگ كاسني، در تابستان از تير تا شهريور ظاهر مي شود و چون به تعداد زياد و به شكل فاصله دار در طول محور دراز ساقه وانشعابات آن شكفته مي گردد از اين جهت منظره بسيار زيبا به گياه مي‌بخشد. (4)

بعضي از پايه هاي اين گياه نيز بتناسب شرايط متفاوت محيط زندگي، داراي گلهائي به رنگهاي سفيد يا گلي مي باشند. (4)

در هر كاپيتول كاسني، 18 تا 20 گل زبانه اي منتهي به 5 دندانه ديده مي شود كه در انولوكري سبزرنگ و مركب از 2 رديف براكته واقع اند. ميوه آن فندقه، 4 سطحي، نسبتاً‌مسطح و منتهي به مجموعه‌اي از فلسهاي بسيار كوچك است. (4)

كاسني،گياهي است كه در نواحي مختلف، بتفاوت به صور يكساله، دوساله و چند ساله در مي‌آيد. از مشخصات آن اين است كه گلهايش در مقابل تابش نور خورشيد، حالت شكفته و بازشده به خود مي‌گيرند در حالي كه هنگام غروب آفتاب يا موقع شب، يا در هواي مه‌ آلود و يا باراني، گلهاي واقع بر روي كاپيتول، به هم نزديك مي گردند و آنرا به صورت ناشكفته جلوه مي دهند. (4)

پرورش كاسني، مراقبت زياد ندارد. از نظر درماني نيز ريشه ضخيم و گوشتدار و برگهاي قاعده ساقه و حتي گل و دانه آن مورد توجه است كه آن هم اگر از گياه وحشي به دست آيد مزيت بيشتري دارد. (4)

در موقع خارج كردن ريشه كاسني از زمين بايد به اين نكته توجه شود كه ريشه ها در آخر سال اول، از زمين خارج گردد،زيرا در غير اين صورت اگر ديرتر به دست آيد، حالت گوشتدار بودن آن از دست مي رود و سخت وچوبي و غير قابل استفاده مي شود. برگ كاسني را بايد موقعي از ساقه جدا كرد كه در مرحله رشد كامل باشد زيرا در غير اين صورت به نسبتي كه زودتر چيده شود، به نمو ريشه گياه زيان وارد مي آورد. (4)

كاسني،در زمان هاي آهكي – رستي كه رطوبت كافي داشته و به خوبي آنرا شخم زده باشند بهتر رشد مي كند. براي پرورش آن، دانه گياه را در اوايل ارديبهشت بر روي خطوطي به فواصل 20 تا 40 سانتيمتر از يكديگر مي‌كارند. (4)

كاسني داراي واريته هاي متعددي براي پرورش دادن است كه بعضي از آنها برگهاي پهن و برخي ديگر ،برگهاي موجودار و منقسم دارند.(4)

قطعات ريشه كاسني را معمولا پس از بو دادن،به صورت گرد درآورده مانند قهوه به مصرف مي رسانند ولي گرد مذكور كه Chicoree-café ناميده مي شود، طعم و بو و عطر مطبوع قهوه را فاقد است. (4)

اختصاصات تشريحي : ريشه كاسني در برش عرضي، اختصاصات تشريحي زير را نشان مي دهد:

1- لايه هاي چوب پنبه، مركب از سلولهاي مسطح وقرصي شكل كه به وضع منظم، به دنبال يكديگر قرار گرفته اند.

2- پارانشيم پوستي كه از سلولهاي ريز و فشرده به هم تشكيل مي يابد و در داخل آنها انشعابات لاتيسيفرها ديده مي‌شود.

3- عناصر آبكشي مركب از سلولهاي چند وجهي كوچك كه امتداد اشعه مغزي، آنرا قطع مي‌نمايد.

4- ناحيه چوب، شامل پارانشيم چوبي، آوندهاي چوبي متعدد و لاتيسيفرها.

لاتيسيفرهاي ناحيه چوب عموماً محتوي لاتكسي به رنگ مايل به قهوه اي وكاملا مشخص مي باشند.

در حد فاصل ناحيه چوب و آبكش، لايه كامبيوم قرار دارد كه به خوبي در زير ميكروسكوپ تشخيص داده مي شود.

در برش طولي ريشه كاسني، مجاري ترشحي لاتكس محتواي شيرابه، به صورت شبكه اي قابل تشخيص است. (4)

تركيبات شيميائي – برگ كاسني داراي املاحي نظير سولفاتها و فسفاتهاي سديم، منيزيوم و پتاسيم و نيترات پتاسيم است. گلوكزيد تلخي به نام شيكورين Chicorine يا سيكورين Cichorine نيز درآن يافت مي شود.

گلهاي آن بعلاوه داراي سيكورئين مي باشد كه ايزومراسكولين esculine است.

سيكوري ئين cichoriine ،به فرمول و به وزن مولكولي 28/340 است. درگلهاي كاسني يافت مي شود ، استخراج آن توسط Merz انجام گرفته و بعداً توسط محققين ديگر سنتز گرديده است. (4)

سيكوروئين به صورت بلورهايي سوزني شكل با 2 ملكول آب تبلور به دست مي آيد. در گرماي 313 تا 215 درجه پس از خشك شدن در دستگاههاي خشك كننده ، ذوب مي شود. در آب ، الكل و اسيد استيك محلول است. در اتر و اتر دوپترول حل نمي شود. در قليائيات رقيق قابليت انحلال دارد و محلول زرد رنگ بدون فلورسنس ( اختلاف آن با اسكولين) ايجاد مي‌كند. (4)

ريشه كاسني داراي 11 تا 15 درصد اينولين، 10 تا 22 درصد قندهاي مختلف نظير گلوكز، لولز و ساكارز، يك ماده زينتي، سوسيلاژ، مقدار كمي تانن، اسانس ، پكتين ، لوولين Levuline و شيكورين است كه بسهولت در آب، تبلور حاصل مي كند. مقدار درصد اينولين كه به حالت محلول در شيره سلولي اعضاي گياه وجود دارد تدريجاً در پائين زياد مي گردد در حالي كه مقدار آن در بهار، به حداقل مي رسد. برگ و ريشه گياه داراي ويتامين هاي P,K, C,B است.

بر اثر بودادن ريشه كاسني ، مقدار درصد قندهاي احيا كننده آن كاهش حاصل مي كند و ساكارز و اينولين آن كم مي شود. گرد ريشه بود داده كاسني، به علت مصارف زيادي كه در بعضي نواحي اروپا دارد ، پيوسته در معرض استفاده ( به حالت ساده يا مخلوط در گرد دانه قهوه ) قرار مي گيرد. (4)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع كاسني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید