دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه                                                                                                                                  

  ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه درسطح كلان درهمه وسعت دنيا ، آفت قداست گريزي ، قداست زدايي ، قداست ستيزي ، مبارزه با ارزشهاي والاي ديني و مذهبي است كه ضربات سخت و سنگيني را برپيكر امنيت و آسايش و آرامش اجتماعي فرود مي آورد ، و ثبات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، و اقتصادي را تهديد مي كند .

يك نگاه زودگذر به ناهنجاري هاي اخلاقي اجتماعي ( ازقبيل آدم ربايي ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، كلاه برداري ، درگيريها ، و ترويج فساد و بي بند و باري ) معضلات اداري سياسي و اعتقادي (همانند بازيچه قراردادن دين ، دهن كجي به ارزشهاي اسلامي ، ارتداد ، ترويج باطل و مبارزه با باورهاي دين و مكتبي) و بالاخره توهين به مقدسات مذهبي و صدها كج روي هاي رنج آور ديگر ، نمايشي است كه هجران و جدايي آدميان ازارزشهاي دين و حركت به سمت و سوي مادي گري را نشان مي دهد.

دردنياي متمدن و پيچيده ي امروزي اساسي ترين نياز بشر ايجاد امنيت و آسايش درپي عدالت برمحور حق گرايي ، و راه يافتن درجهت تحكيم ارزشهاي ديني و گام نهادن درمسير خداجويي ، خداشناسي ، و خداپرستي است ، تحقق اين نياز ديرينه بشر به اندازه اي مهم و درخورتوجه است كه اسلام آن را به عنوان يكي ازمهمترين اهداف پيام آوران بزرگ الهي مطرح كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز»[1]

همگان را به ايجاد و قوام پايه هاي قسط و عدل فرا مي خوند.

همتم بدرقه ي راه كن اي طايرقدس             كه درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان يكي از اصول مسلم تربيت ، و نشان رشد و شكوفايي فرهنگي و لازمه ايجاد روحيه بشر خواهي و تحكيم مباني اخلاقي و قوام پاياهاي صلح و دوستي است وازسوي ديگر ، عدم رعايت اين صفت نيك ، موجب اختلافات ، كدورتها ، و دشمني ها و احياناً جنگهاي كوچك و بزرگ ، قتل عام ها و كشتارهاي دسته جمعي گرديده و هزينه هاي سخت و سنگيني را برفرد و جامعه تحميل خواهد كرد.

اميرالمومنين (ع) درنامه اي به مالك اشتر مي نويسد ، مالك ! مهرباني بامردم را پوشش دل خويش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حيوان شكاري خوردن آنان را غنيمت داني ؛ زيرا مردم دو دسته اند ، دسته اي برادر ديني تو و دسته اي ديگر همانند تو درآفرينش مي باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چيزي است كه نزد ديگران عزيز و گرامي است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممكن است كه حيثيت و موقعيت اجتماعي ، اموال و سلامتي جسمي و روحي افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات ديني و مذهبي باشد كه نزد انسان ها عزيز ترين و پربهاترين چيز است ، بطوريكه اغلب ، براي حفاظت و مواظبت ازاين آرمانهاي مقدس از بذل مال و جان دريغ نمي كنند.

دين مبين اسلام هم درمورد بخشي از افعال افراد جامعه كه به مقدسات آن توهين مي كنند سخت گيري مي نمايد و مجازات هاي شديدي كه شايسته افراد خاطي است براي آن وضع نموده است كه ازسوي_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهايي كه شعارحقوق بشرو آزادي مطلق مي دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله اين جرايم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبي مي باشد كه دل آنها را به درد آورده كه سوالاتي را مطرح مي نمايند كه دراين تحقيق سعي كرده ايم با استناد به قرآن كريم و روايات و فتاواي معتبر فقيهان و عالمان دين به آنها پاسخ دهيم ازجمله اين سوالات اين مي باشد كه : مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختي را برمرتد تحميل مي كند ، آيا اسلام دين حق و منطق برعقل و برهان نيست ، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بردين خود كه سابقا و چه بسا ازروي ناآگاهي انتخاب كرده اند برمي آيد ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن كدامست و ماهيت حقوقي آن چيست ؟ آيا اسلام مخالف آزادي انديشه است و پيروان خود را ازفكركردن و انديشه كردن بازمي دارد ؟ آيا اسلام به پيروان خو دو منتقدانش حق بيان انتقاداتشان را نمي دهد و دركل مخالف آزادي بيان است ؟ و حكم ارتداد با آزادي انديشه و بيان تناقض دارد ؟‌و حكم كسي كه به پيامبر(ص)وائمه معصومين (ع)توهين مي كند چرا اينقدر سنگين است ؟ و هزاران سوال ديگر كه ازروي غرض ورزي و دشمني و كينه توزي با اسلام و مسلمانان مي پرسند و سعي دارند اسلام را دربين طرفداران خود واذهان عمومي تضعيف كنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعيت اين چنين است زيرا اسلام دين تسليم شدگان به خداوندوآزادگان روي زمين است.

 ارتدادچيست      

  ارتداد كه ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معناي بازگشت است و گاهي به معناي صيرورت يعني شدن است درفرهنگ ديني بازگشت به كفر ارتداد و رده ناميده مي شود . [3] دراصطلاح ارتداد يعني حالت جديد اعتقادي كه درمسلماني با انكار يكي از اصول سه گانه دين يا نفي اصلي ازاصول ضروري دين رخ دهد به طوري كه موجب انكار اصول سه گانه دين شود درمفهوم قرآني ، ارتداد درصورتهاي هم چون بازگشت ازايمان به كفر ، برگشت ازدين به كفر و نيز بازگشت به گذشته به كاررفته است . البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخي اديان و مذاهب بزرگ نيز هركسي ازدين برگزيده و منتخب روي گر داند كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه ازدين سابق برگشته مرتد خوانده مي شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامي ازآن جهت است كه دين حقيقي درنزد خداوند اسلام است [4] هركس خداي متعال يا وحدانيت وي ، حيات پس از مرگ (معاد) شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد كافر قلمداد مي شود. البته جوهره همه اديان الهي واحد است گرچه به مقتضاي شرايط اجتماعي شرايع نيز تفاوت مي يابند درهرعصري تنها يك شريعت برحق است ساير شرايع به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف نسخ مي شود.احترام اسلام براي شريعت ها پيش ، مانند يهوديت و مسيحيت صرفاً‌به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تاييد همزيستي مسالمت آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آنها[5] بنابراين چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:

كافي نيست كه يك انسان ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين ، منتسب با يكي از پيامبران آسماني باشد با اين استدلال كه همه اديان آسماني ازلحاظ اعتبار درهمه وقت يكسان هستند ، بلكه دين حق درهرزماني يكي بيش نيست و برهمه كس لازم است كه درهرزمان ، پيغمبر صاحب شريعت ازسوي خدا درآن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبياء (ص) رسيده است ، دراين زمان اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد ، بايد ازدستور هاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن ديني جز اسلام پذيرفته نيست . وحتي اگر مراد از اسلام خصوص دين ما نباشد بلكه منظور ( معناي لغوي آن يعني ) تسليم خداشدن باشد ، بايد دانست كه حقيقت تسليم درهرزمان شكلي داشته و دراين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق مي گردد و بس. چراكه اين شريعت آخرين دستور الهي است و همواره بايداز آخرين دستورات تبعيت كرد .البته با يد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد ، لاكن انسان بايدهمه پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق ، مبشر پيامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پيامبران لا حق مصدق پيامبران سابقد بوده اند پس لازمه ايمان به همه پيامبران كه مورد تاكيد قرآن است اين است كه درهرزمان تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره اوست .[6]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتداد

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید