دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به ذخیره آب


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

1-ذخيره آب

همانگونه كه پيش از اين اشاره شده است از يك سو مقدار مصرف شهري زير تآثير يك رشته نوسان قرار مي گيرند كه مهمترين آنها عبارتند از نوسان هاي سالانه ،نوسانهاي روزانه و نوسانهاي ساعتي و از سوي ديگر آب دهي منبع هاي طبيعي تهيه آب نيز به علت تغييرات فصلي و سالانه در مقدار بارندگي، به همراه دارند .

براي مطابقت دادن مقدار مصرف آب بامقدار آب موجوددر طبيعت هميشه نياز به تاسيساتي بنام منبع هاي ذخيره آب هست كه بتوانند در زمان پر آبي و يا كمي مصرف آب را در خود ذخيره نموده ودر زمان كم آبي ويا زيادي مصرف آنرا در اختيار مصرف كنندگان بگذارند .منبع هاي ذخيره بسته به نوع نوسان هاي مصرف انواع گوناگوني دارند .منبع هاي ذخيره فصلي كه غالباً در پشت سد ها ايجاد مي گردند جبرا ن نوسان دهاي فصلي و سالانه را نموده ،مصرف آب شهر ها و ابياري كشاورزي راتامين ميكنند. همچنين سفرهاي زير زميني منبع هاي طبيعي هستند كه با تغذيه ي مصنوعي آنها در سال هاي پر باران ، مي توان در سال هاي كم باران توسط چاه زني آب مورد نياز را دوباره از آنها برداشت نمود .

منبع هاي ذخيره اي كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرند براي تأمين نوسان هاي ساعتي و روزانه مصرف آب شهرها بكار مي روند . اين منبع ها غالباً بجز جبران نوسان هاي مصرف شهر كار تأمين فشار لازم در شبكه شهري را نيز انجام مي دهند . اين نوع منبع ها بنام منبع هاي بلند ناميده مي شوند .

براي ذخيره آب و تأمين فشار در شهرك ها و يا در ساختمان هاي بلند گاهي از منبع ها ي زير فشار نيز استفاده مي گردد كه مستقيماً توسط پمپي فشار درون آن در حد معيني ثابت نگهداري   مي شود.

 2-منبع هاي زميني هم تراز با ناحيه ي مصرف كننده ي آب

اين منبع ها تنها براي ذخيره آ”ب بكار مي رود . در مقياس كوچكتر
مي توان آب انبارهاي قديمي را و در مقياس بزرگ منبع هاي ذخيره آب شهرها را جزو و اين گروه دانست . براي آبرساني شهر بايد آب را از اين منبع ها بيك منبع بلند فرستاد و يا در شهرهاي بسيار كوچك و روستاها توسط پمپ و منبع زير فشار ، فشار آب رادر شهرك تأمين نمود . بنابراين ساختمان اين گونه منبع ها به ندرت پيش مي آيد . حجم اين منبع ها بسته به شدت نوسان آ”ب دهي منبع طبيعي تهيه آب و نوسان مصرف در شهر تعين مي گردند.

 3- منبع هاي بلند

منبع هاي بلند بجز ذخيره آب فشار لازم در شبكه را نيز تأمين
مي كنند. براي تأمين ارتفاع لازم در اين منبع ها يا از بلندي ها و تپه ماهورهاي اطراف شهر استفاده مي گردد ( منبع هاي زميني بلند ) و يا با كمك پايه هايي فلزي و بتون آرمه منبع را در ارتفاع لازم مي سازند ( برج هاي آب).

جاي منبع ها – از نقطه نظر سيستم كار و موقعيت منبع ها نسبت به شهر چند حالت ممكن است رخ دهد .

حالت نخست – جاي تهيه آب يا تصويه خانه و نقطه مناسب براي ايجاد منبع در يك سوي شهر باشد . در اين صورت آب مانند شكل (6-1) از يك سو وارد منبع ذخيره شده و از سوي ديگر به شهر و جاي پخش آن جريان
مي يابد . در اين حالت لوله برداشت و لوله تغذيه جدا از هم مي باشند .

حالت دوم- جاي تهيه آب مانند شكل ( 6-2) در يك سو شهر وجاي مناسب براي ايجاد منبع همچون بلنديهاي طبيعي در سوي ديگر شهر قرار دارند در اين صورت بايد آب از درون شهر به سوي منبع جريان يابد . يعني هنگامي كه مصرف آب در شهر كم است آب اضافي از درون لوله هاي شهر به سمت منبع جريان مي يابد و هنگامي كه مصرف آب بيش از مقدار تهيه
مي باشد (نزديك ظهرها ) جريان آب از هر دو سو وارد شهر مي گردد . از اين رو لوله تغذيه و برداشت آب در منبع در اين حالت يكي بوده و جهت جريان آب در آن در ساعتهاي گوناگون شبانه روز تغيير مي كند .

حالت سوم – در مورد برج هاي آب در صورتي كه شهر شيب چنداني نداشته باشد از نظر تعادل در افت فشارها و كم شدن بلندي منبع مناسب ترين نقطه براي ايجاد آ”ن وسط شهر مي باشد . البته بايد توجه داشت كه انتخاب جاي برج آب در وسط شهر بيشتر از نظر شهر سازي و زيبايي شهر خوشايند نيست .

بلندي منبع – بلندي منبع بايد به اندازه اي باشد كه در شبكه لوله كشي شهر و در برابر همه خانه ها كمترين فشار آب لازم را براي مصرف كننده تأمين نمايد . اين كمترين فشار در جدول (3-7) با توجه به بلندي
ساختمان هاي موجود در شهر تعيين شده است . پس هر چه فاصله منبع تا آخرين مصرف كننده بيشتر و قطر لوله ها كمتر انتخاب گردند به علت زيادتر شدن افت فشار در مسير جريان آب ، لازم مي آ‎يد كه بلندي منبع بيشتر گردد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مربوط به ذخیره آب

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید