دانلود متن کامل پایان نامه درباره جنگ و انواع آن

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

جنگ در تعريف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، كشتار جمعى ، يا هرگونه درگيرى خصمانه با قصد ساقط كردن يا از ميان خارج كردن حريف است .

جنگ انواع مختلف دارد . كه در اينجا مى توان به جنگ سرد و جنگ روانى اشاره كرد . اين پديده ( جنگ ) از جمله پديده هاى شومى است كه از سال‌هاى گذشته يعنى از زمان حضرت آدم كه بين فرزندان او ، هابيل و قابيل اتفاق افتاد تا زمان حال كه جنگ آمريكا و عراق اتفاق افتاده وجود داشته و هست .

حال ممكن است دلايل ايجاد جنگ متفاوت باشد . گاهى براى استفاده از نيروى انسانى كشورها و گاهى براى سود جستن از نيروى مال كشورها و حتى گاهى به خاطر جبران كمبود‌ها و عقده ها ى روانى افراد ، جنگ مى تواند عاملى براى ارضا كردن افراد باشد. به طور مثال مانند انقلاب صنعتى كه جنگ هاى بعد از آن فقط براى استفاده از نيروهاى مالى و انسانى كشورهاى آمريكايى بوده كه استعمار نوين را ايجاد كرد .

انقلاب صنعتى در انگلستان و گسترش دامنه ى آن به اروپاى غربى آثار متفاوتى در ايالتهاى شمال و جنوب آمريكا بر جاى گذاشت . ايالت هاى جنوبى از نظر اقتصادى به انگلستان وابسته بودند . زيرا كه مهم ترين تهيه كنندگان پنبه خام براى كارخانه هاى پارچه بافى انگلستان محسوب مى شدند و مصنوعات ديگرى نداشتند و با اينكه بر اقتصاد تك محصولى ساير مايحتاج خود را از انگلستان خريدارى مى كردند ، اما ايالت هاى شمالى آمريكا تحت تأثير مستقيم انقلاب صنعتى قرار گرفتند و صنعت رشد چشمگيرى در اين ايالت‌ها يافت بنابراين صاحبان كارخانجات در ايالت هاى شمالى طفدار تعرفه هاى سنگين گمركى براى محصولات وارداتى به ويژه كالاهاى انگليس بودند تا بتوانند توليدات خود را بهتر به فروش برسانند ، اما ايالت هاى جنوبى با اين تعرفه ها مخالفت مى كردند . ساختار كشاورزى جنوب به استفاده از بردگان وابسته بودند لذا در اين مناطق از برده دارى حمايت مى شد و يا بالقوه با لغو آن به شدت مخالفت مى كردند ، در مقابل ايالت هاى شمالى كه صنعتى بودند نياز چندانى به برده نداشتند .

از سوى ديگر صاحبان صنايع درصدد احداث خط آن بودند تا دستيابى به بازارهاى جديد را تسهيل كنند .

در سال 1860، آبراهام لينكلن از حزب جمهورى خواه با شعار ازدياد تعرفه‌هاى گمركى ، احداث راه آهن سراسرى و لغو برده دارى نامزد مقام رياست جمهورى آمريكا شد . ايالات جنوبى كه منافع خود را در خطر مى ديدند از اتحاد سال 1820 ( 1998 ه.ش ) معرف «توافقنامه ميسورى » خارج شدند و جنگ 4 ساله ى شمال و جنوب با انگيزه‌هاى فوق‌الذكر آغاز گرديد . حكومتهاى اروپايى به ويژه انگلستان در باطن از فروپاشى ايالات متحده آمريكا حمايت مى كردند و خواستار پيروزى جنوبى ها بودند اما اين موضع را رسماً اعلام نمى كردند ولى در عمل به جنوبى ها كمك مى رساندند . به هر حال جنگ با پيروزى ايالت هاى شمالى پايان يافت و زمينه‌هاى پيدايش قدرتى بزرگ در عرصه سياست جهانى فراهم آمد .

يا مى توان جنگ جهانى اول كه در پى سالها دسته بندى و دشمنى دولت‌هاى اروپايى با يكديگر پديد آمد . اين جنگ چهار سال (1914 تا 1918 ميلادى ) طول كشيد . بهانه ى شروع جنگ ، قتل وليعهد اتريش ، توسط جوانى از اهالى بوسنى بود كه به دليل حمايت دولتهاى اروپايى از يكى از دو كشور اتريش و صربستان، دامنه ى جنگ روز به روز گسترده گشت و به قاره هاى آسيا و افريقا نيز كشيده شد . زيرا دولتهاى غربى ، در اين قاره ها منافع و نيز متحدانى داشتند . در جنگ جهانى اول ميليونها انسان كشته ، زخمى يا آواره شدند …   .

و يا جنگ جهانى دوم كه در سالهاى ( 1939 تا 1945 ميلادى ) با حمله ى هيتلر (آلمان) به لهستان شروع شد ، ايتاليا و اتريش و ژاپن نيز به كمك آلمان شتافتند ، روسيه نيز در ابتدا به آلمان كمك كرد ولى با اوج گيرى جاه طلبى‌هاى هيتلر ، خود آماج حمله ى وى گرديد ، با اتحاد روسيه و فرانسه و انگلستان و كمك آمريكا به آنها ( از جمله بمباران اتمى هيروشيما و نازاكى ) متحدين شكست خوردند ، آلمان تجزيه شد ، مولداوى ، لتونى ، استونى به تصرف روسيه در آمد، اين جنگ بيش از 52 ميليون تلفات داشت .

اين دو جنگ و امثال اينها كه بر اثر عقده هاى كشور گشايانه ى هيتلر و امثال او ايجاد شد كه در اثر آن كشورها و انسانهايى از نظر مالى و جانى دچار آسيب شدند ويا جنگ آمريكا و عراق و يا جنگ هاى بزرگ ديگر كه هر كدام انگيزه و دليلى در پشت آنها نهفته است . كه به تفصيل در مورد اين پديده ى شوم و اين بحث صحبت خواهيم كرد .

 تعريف جنگ

 • تعريف لغوى جنگ

     همانطور كه در مقدمه ذكر شد جنگ در تعريف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، كشتار جمعى يا هرگونه درگيرى خصمانه با قصد ساقط كردن يا از ميدان خارج كردن حريف است .

 • تعريف حقوقى جنگ

     درگيرى مسلحانه بين دو يا چند كشور با قصد قبولاندن نظرات سياسى يا اعمال هدفهاى خود با استفاده از تمام وسا يلى كه براى جنگ در اختيار دارند .

 • تعريف نظامى جنگ

     جنگ نبرد يا رزمى است كه مستلزم درگيرى در سطح بين‌المللى يا بين دو ملت و همراه عمليات مسلحانه و روانى باشد را جنگ گويند . در اين گونه از جنگها از تمام قدرتهاى نظامى ، سلاحها و مهمات ساير وسايل و عوامل حتى نيروى انتظامى استفاده مى شود .

 انواع جنگ

 • جنگ سرد

           جنگ سرد نوعى تشنج بين المللى است . در اين نوع جنگ از تمام عوامل سياسى، اقتصادى ، اجتماعى ، روانى و نيروهاى نظامى بدون درگيرى و كشتار جمعى انسانها براى رسيدن به اهداف ملى بهره گرفته مى شود . كه در اين جا مىتوان به جنگ شوروى و آمريكا اشاره كرد .

 جنگ روانى

جنگ روانى جنگى است كه جريان وابسته به غرب و صهيونيسم در جهت ابها م آفرينى و ذهنيت سازى در افكار عمومى مردم براى پيشبرد اهداف جنگ روانى و سازماندهى آن استوار است . عوامل نفوذى در مطبوعات و نشريات ، مجموعه نيروهاى سكولار و لائيك ، طيف هاى مختلف ضد انقلاب ايرانى مستقر در خارج از كشور و عوامل خارجى آنها اعم از گروهك هاى چپ ، راست و التقاطى ، جريان هاى لامذهب و دين ستيز ، روشنفكران مرعوب شده توسط نظام سلطه ى جهانى از عوامل اجرايى اين جنگ هستند .

اهداف جنگ روانى آمريكا و صهيونيسم عبارتند از:

 1. ايجاد خوش بينى افراطى نسبت به آمريكا و اسرائيل در افكار عمومى ؛
 2. ترغيب نخبگان سياسى به پذيرش مشروعيت آمريكا و اسرائيل ؛
 3. كم رنگ ساختن ماهيت خصما نه ى دشمن و دوست جلوه دادن آن از طريق توهم خواندن توطئه ؛
 4. به فراموشى سپردن اعمال گذشته آمريكا عليه ملت ايران و فريب افكار عمومى؛
 5. مقصر جلوه دادن در تداوم يافتن مخاصمات فى ما بين با آمريكا ؛
 6. تسخير افكار عمومى و تحت فشار قرار دادن جمهورى اسلامى ايران براى پذيرش مذاكره و بهبود روابط از موضوع انفعال و ضعف ؛
 • خط مشى نظام سلطه براى پيشبرد جنگ روانى :

     نظر به اينكه آمريكا و صهيونيسم جهانى به همراه عوامل داخلى خود در راستاى پيشبرد اهداف دوازده گا نه ى جنگ روانى متكى به منطق و استدلال نيستند و عمدتا بر غوغا سالارى ، جوسازى ، ايجاد فضاى آكنده از شعار و جنجال آفرينى هاى تبليغا تى تكيه مى كنند بهترين شيوه براى مقابله با خط مشى آنها ايجاد محيطى منطقى همراه با استدلال هاى عقلانى است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مربوط به جنگ و انواع آن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید