دانلود متن کامل پایان نامه شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 موضوع:

شناسايي و تيپلوژي سازه هاي اسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله

 استاد ارجمند:

جناب آقاي دكتر معين نيا

 تهيه كننده:

مهديه جباري نوقابي

 

مقدمه

همانطور كه مستحضر هستيد، ايران يكي از 10 كشور بلاخيز جهان است كه هر ساله خسارات مادي و جاني بسيار سنگين را متحمل مي شود.

اكثر زلزله هاي گذشته ايران بيشتر از ماهيتي روستايي برخوردار بوده و سازه هاي آسيب ديده و خراب شده عموماً ساز هاي يك طبقه خشتي، سنگي، آجري و از نظر سكونت به صورت تك خانوار بوده اند.

بعد از وقوع اين زلزله ها، عمليات امداد و نجات به صورت خودامدادي و با وسايل ابتدايي نظير بيل و كلنگ صورت مي گرفته و به ندرت نياز به عمليات پيچيده جستجو با كمك تجهيزات مكانيكي پيشرفته بوده است.

متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر يك از شهرهاي بزرگ لرزه خيز ايران مثلاً تهران، تبريز، مشهد با توجه به آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي ساختماني آنها، ابعاد خرابيهاي سازه اي بسيار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهاي ايجاد شده، بسيار زياد خواهد بود كه اهميت شناسايي تيپ لوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و روستايي را بيش از پيش مورد توجه قرار مي دهد.

با شناسايي سازه هاي آسيب پذير و تخريب و بازسازي مجدد آنها مي توان از برزو فاجعه اي انساني تا حد زيادي كاست.

 بيان مسئله

عنوان تحقيق شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله مي باشد. به طور جزئي و دقيق تر يعني بيان نارسايي هاي محدودة مورد مطالعه در برابر زلزله، راهكارهاي تدوين تدابير اصولي در جهت رسيدن به يك الگوي صحيح و مقاوم در برابر زلزله و بررسي اين موضوع در سه دوره قبل، حين و بعد از حادثه.

 اهميت و ضرورت تحقيق

در كشور ما به اصول ساخت و ساز توجه خاصي نمي شود، هركس با هر سليقه و با هر تحصيلاتي اقدام به ساخت و ساز مسكن مي نمايد كه نتيجه آن خانه هاي غيرمقاوم و غيراستانداردي است كه هر لحظه جان افراد بي گناه را تهديد مي كند.

در اين تحقيق سعي شده به شناسايي تيپ لوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و به خصوص روستايي بپردازيم تا شايد با خواندن اين مطالب اندكي به فكر فرو برويم كه براستي چرا به اين امر مهم و حياتي كه يكي از اساسي ترين نيازهاي ما به شمار مي رود، توجه بيشتري ننموده ايم و شايد بتوانيم نگاه مسئولان مربوطه را به اهميت هرچه بيشتر ساخت و ساز و تدوين اصول و قوانيني در جهت بهتر ساختن خانه ها، جلب نماييم.

اهداف تحقيق:

 • آشنايي با بافت روستا و شهر
 • آشنايي با مصالح بنايي
 • آشنايي با سازه هاي آجري، فلزي، بتني
 • بررسي آسيب پذيري سازه هاي روستايي و شهري
 • ارائه راههاي مقاوم سازي
 • ارائه راهكارهاي اصولي در مقابله با خطر
 • بررسي مراحل قبل، حين و بعد از بحران

ادبيات و پيشينة تحقيق

تحقيق در مورد مقاوم سازي سازه ها و شناسايي تيپ لوژي سازه هاي آسيب‌پذير در ايران را مي توان به زمان ايجاد رشته هاي عمران در ايران نسبت داد. ولي به طور جدي بعد از زلزله 1369 رودبار و منجيل تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده كه بيشتر اين تحقيقات مربوط به مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي مي باشد.

البته بعد از زلزله بم و برجاگذاشتن خسارات مالي و جاني بسيار، اندكي مسئولان مربوطه در جهت مقاوم سازي سازه هاي آسيب پذير به جنبش وادار نموده است و اين در حالي است كه كشور ژاپن از 50 سال پيش اقدامات مقاوم سازي سازه ها را آغاز كرده و امروز به جايي رسيده است كه در برابر زلزله 7 ريشتري يا اصلاً خسارت نمي بيند يا ميزان اين خسارت بسيار ناچيز است.

 جامعه آماري

در اين تحقيق كل شهرها و روستاهاي ايران به طور خلاصه مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و حالات كلي شهرها و روستاها مد نظر مي باشد.

 روش تحقيق

بيشتر مطالب و اطلاعات موجود در اين تحقيق به صورت كتابخانه اي و از طريق اسناد و مدارك و به طريق فيش برداري بوده و در بعضي موارد به صورت مشاهده ميداني در مورد چند شهر و روستا بوده است.

فصل دوم

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق:

عنوان تحقيق «شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله» است. اما چرا در برابر زلزله؟

وقوع زلزله اثر روحي و رواني بيشتري در جامعه نسبت به ساير عوامل ديگر داراي مي باشد و علت تشديد اثر روحي و رواني زلزله به دليل:

 • وقوع يكباره زلزله
 • عدم پيش بيني و حالت غافل گيرانه
 • اثرات تخريبي بسيار مهلك
 • خسارت جاني و مالي بسيار
 • ايجاد بحران در جامعه

در ابتداي امر بايد بدانيم زلزله چيست و چگونه بر ساختمانها اثر مي گذارد؟

 زلزله

انرژي آزاد شده در اثر عوامل مختلف (حركت پوسته زمين) آتش فشانها، كه باعث لغزش جرمهاي زيادي از سنگ ها در طول صفحه گسل مي شود.

 اثرات كلي زمين لرزه ها

الف) حركات مستقيم سازه ها

حركات مستقيم سازه ها، حركتي است كه مستقيماً از طريق اتصال سازه به زمين حاصل مي شود دو اثر اصلي اين حركت عبارتند از يك اثر بي ثباتي كه به علت تكان بوجود آمده و يك اثر بي ثباتي كه به علت نيروي اينرسي است كه موجب آن سازه با حركت ايجاد شده مقابله مي نمايد.

 ب) گسلهاي سطحي زمين

ممكن است شامل شكافها، حركتهاي عمودي، نشست كلي يك منطقه، حركات زمين و غيره باشد.

 ج) امواج جذر و مدي

حركات زمين مي توانند امواج عظيمي را بر سطح درياها ايجاد كند كه اين نيز مي تواند خسارات عمده اي به مناطق حاشيه ساحلي وارد نمايد.

 د) جاري شدن سيل، آتش سوزي، انفجار گاز و غيره

گسل ها با حركات زمين ممكن است موجب خسارات به سدهاي آب مخازن آب، كناره رودخانه ها خطوط لوله كشي و غيره شود كه به دنبال آن احتمال دارد انواع مختلفي از حوادث ناگوار را به بار آورد.

 چگونه زلزله بر ساختمان اثر مي كن؟

زمين هنگام وقوع زلزله تكان مي خورد و بطور ناگهاني و به سرعت به جلو و عقب حركت مي كند. اين حركت ممكن است در هر امتدادي باشد. يك حركت بالا و پايين نيز بخصوص در مجاورت مركز زلزله وجود دارد. پي هاي ساختمان با زمين حركت مي كند. ولي اينرسي بقيه ساختمان باعث تأخير كمي در به حركت درآوردن قسمتهاي بالاتر ساختمان مي گردد. اين تأخيرات كه در ساختمان ترك ايجاد مي شود كه نمونه بارزي از خسارات زلزله مي باشد. نيرويي كه زلزله بر ساختمان وارد مي كند بستگي به حركت زمين و وزن ساختمان دارد. هرچه ساختمان سنگين تر باشد، نيروي وارده بر آن بيشتر خواهد بود و به همين دليل است كه ساختمانهاي سبك وزن و به خصوص سقف هاي سبك در مناطق زلزله خيز مطلوب است.

ساختمانهايي كه براي تحمل نيروي زلزله طراحي نشده اند، در اثر زلزله آسيب هاي گوناگون با درجات مختلف مي بينند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه شناسايي و تيپلوژي سازه هاي اسيب پذير مناطق شهري و روستايي