دانلود متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق هاي انجماد واکسن ها

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق هاي انجماد واکسن ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

1.1 سردخانه ها و اتاقهاي انجماد

سردخانه ها و اتاقهاي انجماد به طور معمول براي نگهداري واكسنها در سطح ملي يا تقريباً ملي براي طول زمان چندين ماه استفاده مي شود. اگر سردخانه يا اتاق انجمادي قادر به كار نباشد، خدمات مصونيت سازي (ايمن سازي) تمام كشور ممكن است در خطر قرار بگيرند. بنابراين تجهيزات بايد تا بالاترين استانداردهاي در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداري شود.

اين سند، مشخصات براي واحدهاي اوليه و به اندازه كافي بزرگ با ظرفيت در حدود 40 متر مربع را به صورت مختصر ارائه مي كند. (اين مشخصات) اتاقهاي انجمادي كه به طور قابل توجهي بزرگتر هستند فقط بايد با مشورت با يك متخصص سرمايش تعيين مشخصات شوند.

 1. 1 توصيف تجهيزات

مشخصات اجرايي ارائه شده در اين سند براي انواع اتاقهاي مناسب براي نگهداري واكسنها در زير به كار مي رود:

E1/ CR    سردخانه‌ها ( +8C تا +2C)

E1/ FR اتاقهاي انجماد ( -15C تا -25C)

 -2 چگونگي خريد و نگاهداري سردخانه ها و اتاقهاي انجماد

برخلاف تجهيزات زنجيره اي سرمايش ديگر، سردخانه ها و اتاقهاي انجامد با منظور قبلي ساخته مي شود و بايد در مكان مخصوص اجزا به يكديگر متصل گرديده و شروع به كار نمايد. خريدار براي انتخاب فضايي براي اتاق و براي آماده سازي ان فضا طوري كه آن را براي نصب مناسب نمايد، مسئول مي باشد. ساختماني كه سردخانهرا در بر مي گيرد بايد در دسترس و در شرايطي خوب باشد، بايد پرداخت مناسب و تهويه كافي داشته باشد و بايد تغذيه الكتريكي صحيحي داشته باشد.

مراحل درگير در خريد و به كار اندازي يك سردخانه در زير خلاصه مي شود:

براي جزئيات بيشتر به who/ V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدايي يا متوسط و منابع مرتبط ديگر مراجعه كنيد.

 1. تصميم گيري براي مكان و ظرفيت: براي مكان و ظرفيت مورد نياز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصميم گيري كنند. فضا (ها) يي را كه مي خواهيد تجهيزات در آنجا نصب گردد را انتخاب كنيد.
 2. ليست نهايي توليد كنندگان: با توليد كنندگان سردخانه تماس بگيريد و تصديق كنيد كه كدام يك قادر به فراهم كردن، نصب، راه اندازي و خدماتي رساني سردخانه ها و اتاق هاي انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه اي از حداقل سه (3) شركت تهيه كنند. اگر چه Who توليد كننده خاصي را تاييد نمي كند، فهرستي از توليد كنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش 2000)
 3. انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده كنيد، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممكن است براي است براي ژنراتورهاي (مولدهاي) رزرو و اگر كه مورد نياز است دعوت شوند.د راهمنايي براي تشخيص و خريد ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش 2000) ارائه شده است.
 4. قرارداد سفارش تنظيم كنيد: مناقصه ها را دريافت و ارزيابي كنيد. بر روي يك برنامه نصب به توافق برسيد و با توليد كننده برنده قرارداد سفارش تنظيم كنيد.
 5. مكان مخصوص را آماده كنيد: فضايي را براي سردخانه مطابق با نيازهاي توليد كننده و راهنمايي هاي تنظيم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدائي يا متوسط، آماده كنيد.
 6. نظارت كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كاربر را سرپرستي كنيد.
 7. مداوماً كنترل كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كنرتل كنيد و موثر بودن قرارداد نگهداري را مداوماص كنترل كنيد.
 8. تجديد قرارداد كنيد: مطمئن شويد كه قرارداد نگاهداري بعد از تاريخ انقضاي قرارداد اوليه تجديد شده است.
 9. 3. چگونگي استفاده از اين سند

مراجعه هاي متقابل (مراجعه از فهرستي به فهرست ديگر) زيادي بين عبارت هاي استاندارد و مشخصات زير وجود دارند. به منظور پرهيز از اغتشاش، كاربران بايد هرگونه عبارات يا انتخاب هاي غيرقابل استفاده را حذف كنند. اما نبايد مقادير عبارات را تغيير دهند.

 1. 4. سردخانه هايي كه در درجه حرارت +2C تا +8 كار مي كند.

CR.1 نوع تجهيزات: سردخانه (ها) براي ذخيره واكسن در مقادير زياد

محل نصب: همانند عبارت CR.7، و در تطابق با جزئيات بيشتر اشاره شده در عبارت CR.7

تعداد و اندازه واحد: همانند عبارت CR.R

موعد تحويل: > موعد < (Incoterms 2000) > مقصد يا ورودي مدخل<

يادداشت راهنما: Incoterms مورد نياز و نقطه تحويل را مشخص كنيد.

CR.2 استانداردهاي كنترل كيفيت: توليد اجزاء و تمام مراحل نصب و راه اندازي بايد مطابق با ISO 9001 باشد.

يادداشت هاي راهنما: نسخه فعلي Iso 9001:2000 مي باشد، اما گواهينامه تا Iso 9001: 1994 بايد قابل قبول باشد.

CR.3 اطلاعاتي كه همراه با مناقصه ارائه مي شود: اطلاعات حمايتي زير را همراه با اسنداد مناقصه ارائه كنيد (از هر عبارتي كه اینجا کلیک کنید چشم پوشي كنيد).

جزئيات فني:

 • نقشه ها، بلندي ها و قسمت ها در مقياس 1:50 كه هر سردخانه را نشان مي دهد، تجهيزات سرمايشي اش و طرح و تربيت قفسه بندي.
 • شرح روشني كه محموله و مجموعه پيشنهادي را توصيف مي كند.
 • روندها (روش ها) ( 25)
 • جزئيات هرگونه كار ساختماني كه بايد توسط خريدار انجام شود، شامل هرگونه نياز به تهويه، دائمي، گرمايشي يا سرمايش در فضا (ها) يي كه سردخانه (ها) را در بر گرفته است.
 • برنامه براي توليد، تحويل و مونتاژ.
 • تاييد براي گواهينامه (CR.2) ISO 9001
 • جزئيات فني كامل از تمام تجهيزات و اجزاء اتصالي، شامل ساختار پانل، قفسه بندي، واحدهاي سرمايشي، مبرد (سيال مبرد)، سيستم هشدار دهنده (شامل ميزان dB صدا دهنده)، ثبت كننده دما، و قطعات يدكي و مصرفي پيشنهادي.
 • جزئيات تثبيت كننده ولتاژ، اگر مرود نياز است (21)
 • محل تبخير كننده (كلاف تبخير)
 • جزئيات جدا كننده روغن (اگر كندانسو را تقطير كنند) در بيرون قرار داده شده است)
 • اطلاعات توان مصرفي (10)
 • گواهينامه ايمني الكتريكي براي تمام اجزاء (11)
 • جزئيات قطعات يدكي و صورت كالاهاي مصرفي پيشنهادي (23 , CR.22)
 • جزئيات برنامه (ها)ي آموزشي پشنهادي (26)
 • جزئيات خدمات نگاهداري و عامل نگاهداري محلي پيشنهادي، و همچنين همراه با پيشنهادهاي مشخص براي نگاهداري عادي و اضطراري (27)
 • وزن خالص پيش بيني شده كامل تجهيزات نصب شده به كيلوگرم

جزئيات مناقصه:

 • زمان تحويل را مشخص كنيد.
 • طول دوره‌ي گارانتي را مشخص كنيد.
 • جزئيات حمل ونقل، شامل وزن و حجم بسته بندي ها را مشخص كنيد.
 • براي تهيه قطعات مشخص شده براي مكان مخصوص شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
 • براي نصب و راه اندازي قطعات، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
 • براي تهيه قطعات يدكي، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
 • براي آموزش كاربران، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
 • براي آموزش تكنسين (هاي) تعميرات، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
 • هزينه محاسبه شده ساليانه قطعات مصرفي
 • هزينه قرارداد نگاهداري پنج ساله، شامل زمان پرداخت و پول رايج

CR.4 كنترل درجه حرارت: درجه حرارت سردخانه بايد بين +2 و +8 باقي بماند وقتي كه در هر قسمتي از سردخانه، تحت هرگونه شرايط باري بين خالي و پر، و ماوراي ميزان درجه حرارت محيطي كامل مشخص شده در CR.5، اندازه گيري شود.

CR.5 شرايط آب و هوايي: كنترل درجه حرارت محدود شده در CR.4 بايد تحت شرايط آب و هوايي زير به دست آيد:

منطقه گرم: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم +43، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم 0.

يا

منطقه معتدله: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم 032، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم 0.

يا

منطقه سرد: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم +32، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم -5.

يادداشت راهنما: فقط يك رژيم (روش) آب و هوايي را انتخاب كنيد. و توضيحاتي را كه كاربر ندارد را حذف كنيد. به عنوان انتخابي ديگر، رژيم (روش) درجه حرارت واقعي به دست آمده از اطلاعات آب و هوايي ملي را مشخص كنيد. در آب و هواي سرد، به انتخاب بدترين شرايط حداقل درجه حرارت زمستاني توجه مخصوص بكنيد. براي مثال، ايا مكاني كه سردخانه بايد در آنجا قرار گيرد به طور دائم گرم مي شود، و آيا اين گرما 100% قابل اطمينان است؟ اگر نه، «حفاظت درجه حرارت ضعيف» ضروري است.

 يادداشت راهنما: حجم ذخيره شكبه اي موردنياز را براي هر سردخانه محاسبه كرده و وارد كنيد. مطمئين شويد كه نوع بسته بندي كه واكسنها در آن بايد ذخيره شوند را مي دانيد، براي مثال بسته بندي متوسط يا ظروف حمل و نقل عايق بندي شده. انتخاب مورد اخير اندازه مورد نياز سردخانه را به طور زيادي افزايش مي دهد. حجم هر مورد ديگري كه بايد در سردخانه نگاهداري شود را به حساب آوريد. توجه زيادي به نيازهاي آينده داشته باشيد، به طور مثال وابكسن هاي جديد در عرضه هاي (بسته بندي هاي) كوچكتر، خدمات كامل.

CR.7 جزئيات مكان: سردخانه (ها) را در مكان (هايي) نصب كنيد در صفحه (هاي) كاري يا ترسيم (هاي) منظم به اين مشخصات نشان داده شده است. جزئيات مكان (ها) در ترسيم (ها) نشان داده شده است.

يادداشت راهنما: براي هر مكان، صفحه كاري در پايان اين سند را كامل كنيد و يك ترسيم ابعادي براي آن فراهم كنيد.

CR.8 كنترل به وسيله ترموستات: درجه حرارت سردخانه بايد توسط يك ترموستات در محدوده حد مجاز (تولرانس) مشخص شده در عبارت CR.4 كنترل شود. ترموستات بايد به ITS-90 ميزان شود و دقت آن تا 0.5 يا بهتر از آن تنظيم شود.

CR.9 زمان تاثير: در حادثه قطع برق درجه حرارت سردخانه بايد بالاي 0 در حداقل درجه حرارت كاركردي محيطي مشخص شده، به مدت حداقل 8 ساعت، باقي بماند.

CR.10 توان مصرفي: موارد زير را براي هر سردخانه در زمان مناقصه تثبيت كنيد:

 • و اكثر جريان در فاز براي شروع
 • حداكثر جريان در فاز براي ادامه (و كار كردن)
 • مصرف انرژي ساليانه تخمين زده شده به كيلووات ساعت

توان مصرفي كم عاملي در انتخاب تجهيزات است.

مشخصات اجرايي تجهيزات:

CR.11 درجه ايمني الكتريكي: در زمان مناقصه استاندارد هاي ايمني الكتريكي ملي و بين المللي را كه بر مبناي آن هر جزء الكتريكي يا الكترونيكي ثبت حقوقي شركتي توليد و نصب شده است، را تثبيت كنيد.

CR.12 عايق سازي پانل: هدايت گرمايي (U Volue) پانل هاي سقف، ديوار و كف بايد 0.25 w/m2k يا بهتر از آن باشد. عايق اسفنجي بايد بدون CFC باشد.

يادداشت راهنما: ممكن است حالتي براي افزايش ضخامت تا 125 ميلي متر (U= 0.2) يا 150 ميلي متر (U= 0.17) در آب و هواي خيلي گرم وجود داشته باشد.

CR.13 ساختار پانل: پانل ها بايد ورق استيل گالوانيزه روي اندود شده، كاملا عايق بندي شده و بدون قطعه يا سفت كننده ساختاري داخلي بين پوسته ها باشد. اتصالات شيار دار و زبانه دار بين پانل ها بايد طوري طراحي شوند كه «پل بستن سرد» را به حداقل برسانند. واشرها بايد مقاوم در برابر خرابي ناشي از روغن، چربي ها، آب و شوينده ها باشد. پانل هاي سقف بايد داراي پرداخت غير افزايشي «سخت سايشي باشد. پانل هاي ديوار و سقف بايد روكش پلاستيكي سفيئد داشته باشد.

CR.14 ساختار درب: درها بايد با همان استاندارد در عبارت CR.12 عايق بندي شوند. درها بايد قابل قفل كردن با تداركات صد در صد «مكانيزم قابليت از كار انداختن ايمني» براي باز كردن از داخل باشد. عرض دهانه روشنايي درب بايد حداقل 600 ميلي متر كامل كنيد و يك ترسيم ابعادي براي آن فراهم كنيد.

CR.8 كنترل به وسيله ترموستات: درجه حرارت سردخانه بايد توسط يك ترموستات در محدوده حد مجاز (تولرانس) مشخص شده در عبارت CR.4 كنترل شود. ترموستات بايد به ITS-90 ميزان شود و دقت آن تا 0.5 يا بهتر از آن تنظيم شود.

CR.9 زمان تاثير: در حادثه قطع برق، درجه حرارت سردخانه بايد بالاي 0 در حداقل درجه حرارت كاركردي محيطي مشخص شده، يا زير 10 در حداكثر درجه حرارت كاركردي محيطي مشخص شده، به مدت حداقل 8 ساعت، باقي بماند.

CR.10 توان مصرفي: موارد زير را براي هر سردخانه در زمان مناقصه تثبيت كنيد.

 • و اكثر جريان در فاز براي شروع
 • حداكثر جريان در فاز براي ادامه (و كار كردن)
 • مصرف انرژي ساليانه تخمين زده شده به كيلووات ساعت

توان مصرفي كم عاملي در انتخاب تجهيزات است.

 براي اتاقهايي با گنجايش 10 متر مربع و حداقل 800 ميلي متر براي اتاقهاي بزرگتر باشد. يك پرده نواري پلاستيكي شفاف داخلي تهيه كنيد.

انتخاب: يكي عنصر گرمايشي چارچوب درب تهيه كنيد.

يادداشت راهنما: يك عنصر گرمايشي چارچوب درب در آب و هواي مرطوب توصيه مي شود.

CR.15: قفسه بندي: واحدهاي قفسه بندي قابل تنظيم از فولاد لعاب كوره اي، فولاد گالوانيزه (روي اندود شده)، فولاد ضد زنگ يا تخته باريك يك آلومينيومي قابل نصب به ديوار يا با قابليت قرار گرفتن روي زمين، براي حمل و نقل بسته هاي واكسن ها فراهم كنيد. قفسه ها با تخته هاي باريك ترجيح داده مي شود. قفسه ها نبايد كمتر از 450 ميلي متر عمق و نه بيشتر از 600 ميلي متر عمق در تقريباً مراكز عمودي 450 ميلي متر باشد. پايين ترين قفسه بايد 200 ميلي متر بالاتر از كف باشد.

CR.16 واحدهاي سرمايشي: واحدهاي سرمايشي يكپارچه دوقلو با كمپرسورهاي تك فاز يا سه فاز ، به اندازه بزرگ كه ظرفيت رزرو و صد درصد تحت بدترين شرايط ارئه كند، فراهم كنيد. بايد يك سيستم تايمري الكتريكي يا سيستم ذوب برنك با گاز داغ و يك سيني آبريز كندانسه (تغليظ) و اتصالات تخليه وجود داشته باشد. يك مدار تقسيم وظايف اتوماتيك همراه با تغيير در هر روز هفته و در باطل ساختن به طور دستي براي استفاد در حادثه خرابي مكانيكي، فراهم كنيد. محافظي در برابر ولتاژهاي بالا يا پايين و در برابر نوسانات سيكل (سيكل برق) فراهم كنيد. بايد يك قطعه اتوماتيك وقتي كه شرايط بيرون از محدو.ده امن تعريف شده توليد كننده سردخانه باشد و يك مدار وصل اتوماتيك در حدود 6 دقيقه اي براي استقرار مجدد شرايط امن، وجود داشته باشد.

واحدها بايد همراه با تخليه واحد كندانسور داخل ساخمتاني كه سردخانه را در بر دارد نصب ديواري شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق هاي انجماد واکسن ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید