دانلود متن کامل پایان نامه روش هاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش هاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري

تعريف طرح:

طرح يا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌هاي اجرائي زمانبندي شده براي يك واحد توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني) و خدماتي با بودجه‌اي لازم بمنظور توليد كالا و يا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمين قسمتي از نياز جامعه (تقاضا) و اعتلاي سطح توليد و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادي كشور.

مراحل اجرائي بررسي طرح:

در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و بمنظور مانع بانك و حصول اطمينان از اجراي صحيح طرح و سودآور بودن آن و بازيافت تسهيلات اعتباري مورد درخواست وهزينه‌هاي سرمايه‌اي در گردش در مدت زمان مورد نظر بانك،‌ ضرورتاً بايستي در امر بررسي و نظارت بر اجراي طرحها دقت كافي معمول گردد.

واحدهاي تأمين كننده منابع مالي طرحها بايستي علاوه بر اطمينان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد توليدي در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسيهاي خود اطمينان حاصل نمايند كه:

 • طرح از نطر در اوليت هاي تعيين شده قرار داشته و تقاضا براي توليدات آن وجود دارد.
 • طرح از لحاظ فني قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعاليت و توليدات مربوطه باشد.

همچنين امكانات در نظر گرفته شده براي اجراي طرح با بودجه مشخص و زمان تعيين شده قابل دسترسي مي باشد.

 • طرح از لحاظ مالي داراي سودآوري و بازدهي مناسب بوده و گردش وجود نقدي آن براي انجام تعهدات و بارپرداخت تسهيلات اعتباري درخواستي در سررسيدهاي تعيين شده كافي باشد.

پس از بررسي و تأييد صلاحيت مديران و مجريان طرح و موجه بودن اجري آن از لحاظ اقتصادي، فني ومالي و تعيين سهم هزينه هاي سرمايه اي و سرمايه در گردش قابل پرداخت توسط بانك، تسهيلات متناسب با هزينه‌هاي اجراي طرح تصويب و همزمان يا بعد از هزينه شده سهم هزينه هاي سرمايه اي مربوط به متقاضي و با اعمال نظارت مستقيم و مستمر توسط كارشناسان و واحد ذيربط و به موازات پيشرفت فيزيكي طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارك مورد نياز براي بررسي طرح:

بمنظور بررسي طرح نياز به اطلاعات و مدارك ذيل مي‌باشد .

 • كپي اساسا نامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها.
 • روزنامه رسمي، حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها.
 • اسامي سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر يك از آنها.
 • مدارك مربوط به تخصص و تجربه مديران اجرائي طرح.
 • كپي موافقت اصلي با جواز تأسيس كه مدت اعتبار آن منقضي نشده باشد.
 • طرح تفضيلي (شامل بررسي‌هاي اقتصادي، فني و مالي)
 • پروفرماي ماشين آلات خارجي و پيش فاكتور ماشين آلات داخلي.
 • مدارك مربوز به تخصيص ارز ماشين آلات و تجهزات وارداتي.
 • قرارداد دانش فني همكاريهاي فني.

10- كپي مدرك مربوط به سند مالكيت يا قرارداد واگذاري زمين محل اجريا طرح.

11- نقشه ‌هاي اجرائي ساختمان و تأسيسات و نقشه كلي استقرار ساختمانهاي طرح.

12- قرارداد هاي متعقده با پيمانكاران ساختمان و تأسيسات محلي اجراي طرح.

13- نقشه استقرار ماشين آلات طرح.

14- مجوزهاي مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محيط زيست و ساير مجوزهاي لازم جهت اجراي طرح.

15- ساير اطلاعاتي كه جهت بررسي طرح ضروري مي‌باشد.

مفاهيم مورد نياز در بررسي طرح:

الف- موافقت اصولي:

مجوزي است كه بعد از تأييد طرح توسط وزارتخانه يا ادارات كل وابسته به آنها در مراكز استانها صادر مي‌شود و به موجب آن متقاضي مي‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ايجاد واحد توليدي مورد نظر با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. و معمولاً در آن نكات ذيل قيد شده است:

 • نام مجري طرح.
 • محل اجرا (استان- شهرستان)
 • نوع محصول توليدي.
 • ظرفيت اسمي.
 • وسعت زمين محل اجراي طرح.
 • زير بناي لازم جهت ساختمانهاي توليدي و اداري.
 • ميزان برق مصرفي.
 • ميزان آب مورد نياز.
 • تعداد كل كاركنان.
 • كل سرمايه گذاري ثابت.
 • ميزان ارز مورد نياز (در صورت داشتن ماشين آلات و مواد اوليه خارجي)

ب- جواز تأسيس :

مجوزي است كه به موجب آن متقاضي مي‌تواند به منظور تكميل و بهره‌برداري آزمايشي از واحد صنعتي نسبت به اجراي طرح مندرج در آن و سفارش مواد اوليه و ساير نيازمنديهاي مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري اقدام نمايد.

ج- اجراي بهره برداري:

مجوز است كه در صورت كليه مراحل اتمام عمليات ساختماني و تأسيساتي ونصب و راه‌اندازي ماشين آلات و استخدام و آموزش كاركنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسيس صادر مي‌ شود.

د- كالاهاي توليدي:

1- كالاي مصرفي: كالاهائي هستند كه بلافاصله به مصرف مي‌رسند.

الف- كالاهاي مصرفي بي دوام: كه با مصرف آنها در ظرف مدت كوتاهي از بين مي روند از قبيل خوراك، سوخت، مواد پاك كننده و …

ب- كالاهاي وسطه‌اي: كالاي است كه خودش به تنهائي و مستفيماً مورد مصرف قرار نمي‌گيرد بلكه بتوسط آن كالاي ديگري مورد مصرف مثل شيشه يا آجر براي ساختمان و همچنين چوب براي كمد با ديسك و صفحه كلاچ در اتومبيل.

 • كالاي سرمايه‌اي: كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف- كالاي سرمايه‌اي براي توليد كالاي مصرفي مثل ماشين آلات كارخانه توليد كننده مواد غذائي.

ب- كالاي سرمايه‌اي: براي توليد كالاي سرمايه‌اي ديگر كارخانه‌هائي كه ماشين آلات توليد مي‌كنند يا كارخانه‌هائي كه سازنده كارخانه‌هاي ديگر مي‌باشند.

هـ- طرفيت اسمي: ظرفيت مجاز يك واحد توليدي است كه طبق پروانه بهره‌برداري براي يك واحد توليدي مشخص شده است.

و- ظرفيت عملي: ظرفيت توليد ممكن ماشين آلات در عمل در يك واحد توليدي مي باشد.

ز- ظرفيت توليدي: ظرفيتي است كه يك واحد توليدي با توجه به امكانات موجود يعني آب و برق و سوخت و مواد اوليه و آموزش و استفاده صحيح از كاركنان به آن ميزان توليد دست خواهد يافت.

ح- شيفت كار: روش تنظيم انجام كار در يك واحد توليدي است كه در آن گروههاي كارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌هاي مختلف كار مي‌كنند.

ط- تعداد روزهاي كار: با توجه به نوع كاري توليد، در يك واحد توليدي تعيين مي‌شود و معمولاً‌ بين 250 الي 300 روز در سال مي‌باشد.

مبحث دوم- بررسي اقتصادي

بررسي اقتصادي و تحليل جنبه‌هاي مختلف و اجتماعي طرحها و نيز تهيه گزارشات بمنظور تصميم‌گيري در مرود تهيه و ارزيابي و چگونگي نحوه اجراي هر مطرح همواره قسمت مهمي از گزارشهاي كلي و توجيهي مربوط به يك طرح را تشكيل مي‌دهد. با اجراي هر طرح توسعه‌اي وعمراني، مقادير مختلفي از منابع وامكانات كشور، نظير مواد اوليه، نيروي انساني و سرمايه براي توليد انواع كالاها و ايجاد خدمات مختلف اقتصادي در جامعه به كار گرفته مي شود. اگر شرايط و امكانات توليدي كشورها و نيروهاي مولد اقتصادي در جوامع بشري بميزان فراواني يافت مي شود و محدوديتي در مقادير و ميزان دسترسي به آنها در كشورهاي مختلف وجود نداشت و مي‌توانستيم از هر كالاي مشخص و معين بمقدار فراوان و نامحدود توليد نمائيم، دراينصورت مسئه‌اي در جهان بنام كميابي وجود نداشت. ليكن اين فقط يك تصور خيالي بيش نيست، در جهان واقعي، ميزان برخورداري كشورهاي مختلف از شرايط امكانات توليدي، محدود مي‌باشد و بيشتر جوامع بشري قادر به توليد كليه كالاها و ايجاد تمامي خدمات اقتصادي مورد نياز خود نمي‌باشند. بنابراين در رابطه تعادلي، جوامع بشري بجاي وجود يك رابطه برابري، در مقابل يك نامعادله و يك رابطه نابرابري قرار مي‌گيرند كه در طرف بزرگتر آن نيازهاي نامحدود بشر و در طرف كوچكتر آن نيز مجموعه‌اي از امكانات و مقدورات محدود جامعه براي توليد و تأمين نياز آن جامعه قرار دارد. از اينرو مسئله‌اي كه مطرح مي‌گردد. اينست كه چگونه با اين امكانات محدود قسمتي از نيازهاي نامحدود را كه ضروري تر بوده و داراي اولويت بيشتري در جامعه مي‌باشد توليد و تأمين نمائيم. براي اين منظور لازم است كه با توجه به امكانات موجود جامعه، پاسخهاي لازم را براي پنج سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح ميشود پيدا نمود.

اين پنج سؤال عمده و اساسي بترتيب بشرح ذيل مي شود پيدا نمود.

الف- كدام يك ازنيازهاي نامحدود جامعه بايد بترتيب تقدم تأمين شوند (چه كالاهائي توليد شوند)

ب- اين نيازهاي انتخاب شده تا چه ميزان و به چه مقدار تأمين شوند (چه مقدار از اين كالاها توليد شوند)

ج- با توجه به شرايط و امكانات جامعه اين نيازها چگونه تأمين شوند (اين كالاها چگونه توليد شوند)

د- تأمين اين نيازها براي كدام قشر و طبقه و منطقه باشد. (اين كالاها براي چه منظور و براي چه كساني توليد شوند)

هـ- براي چه زماني توليد شوند؟

مجموعه اقدامات و روشها و بطور كلي تلاشي كه بشر از بدو حيات خود براي پاسخ دادن به اين سؤال‌ها و حل نامعادله‌ امكانات محدود در برابر نيازهاي نامحدود انجام داده است، علم اقتصاد مي‌نامند.

بمنظور تسهيل در بررسي اقتصادي طرح ذكر نكات ذيل درباره عرضه وتقاضا مفيد مي‌باشد.

الف- عرضه: عبارتست از مقدار كالائي كه در زمان معين با قيمت مشخص براي فروش ارائه گرديده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه روش هاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید