دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرز و محدودیت طلاق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

هنگامی که زنان را طلاق دادی و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز پسندیده ای رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تحدی کردن با آن ها آشتی نکنید و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده، آیه ای در مورد نادیده گرفتن حقوق و احترام زن هشدار داده آیه می گوید تامدت عده بپایان نرسیده گرچه روز آخر آن باشد مرد فرصت دارد یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید «فَامسِکُو هُّنَ بِه مَعرُوفٍ» و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید او را رها سازد «سَرِّ حُو هُنِّ بِمَعروفٍ» ولی باید توجه داشت که هر یک از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری توام بوده و از انتقام جویی خالی باشد (بقره 231) «وَلا تُمسِکوهُنَّ مِیذراً لِتَغتدوُا و مَن یفعَلُ ذالک ظَلَمَ نَفسِه» نباید برای زیان رساندن زنان را نگاه دارید که بخودتان ظلم می کنید زیرا رجوعی که بر اساس حق کشی باشد دیگر هیچگونه آرامشی در آن نیست و چون از نظر قرآن زن و مرد در توام خلقت جزء یک پیکرند بنابراین پایمال کردن حقوق زن تعدی به استقبال کیفر الهی رفته و بخویشتن ظلم کرده است. از آیه 232 بقره استفاده می شود، زنان که یک بار ازدواج کرده اند در ازدواج مجدد خود چه آن ها که می خواهند با شوهر اول ازدواج کنند مجدداً و یا با شوهر دیگر هیچگونه نیازی به جلب موافقت اولیاء خود ندارند و حتی مخالف آنان بی اثر است و در مورد ازدواج دختران باکره که چنین آیا نیاز به اجازه ولی دارد یا نه شرح آن در کتب فقهی و رسائل علمیه آمده است و این آیه ساکت است.

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران:

کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و عده نگهدارند و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند و خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است.

طلاق زن قبل از زناشویی:

 اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهریه به عللی طلاق دهید گناهی بر شما نیست و در این موقع آن ها رابا هدیه ای مناسب بهره مند سازید آن کس که توانائی دارد به اندازه توانائیش و آن کس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیه ای شایسته و این نیز به نیکوکاران الزامی است هدیه در صورتیکه مهریه تعیین نشده باشد در وقت طلاق مناسب شئون بزن داده می شود که جلوگیری کند از حس انتقام جویی و دچار شدن زن بعقده های روانی یعنی این هدیه لازم است بر نیکوکاران، هر کس زن شوهر دار با علم وجود حلقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقات بر آن شخص حرام موبد است.

مهریه های سنگین امروز: با توجه به این که مهریه های سنگینی که در این زمان متداول است، مشکلی را از سر راه ازدواج بر نمی دارد چه بسا سختگیریهای شوهرانی که موجب بخشیدن مهریه زن شده بلکه اضافه بر آن چیزی حاضر شده اند بدهند و خود را آزاد سازند. و نیز چه بسا پدران و مادران سودجو و فرصت طلب پیگیر مهریه دخترانشان بوده اند تا از این راه ولو منجر به طلاق فرزندانشان بشود آب و نانی بدست آورند و پدری را دیدم می گفت حساب کرده ام مهریه دخترم را گر وصول کنم مطابق است با حقوق تمام عمر کارمندیم!!!

و چه بسیار دخترانی که در خانه ماندند و پسرانی که حاضر به ازدواج نشدند و جداییهایی بین  زنان و مردان بدون جهت رخ داد که تنها حکایت و شکایت بسیار فراوان است که باید اولیاء امور چاره اندیشی نمایند و این سبک ناروا و خانمانسوز را بر اندازند و تسهیلات ازدواج جوانان را در اسرع وقت و بدون فوت اوقات فراهم سازند. اعراب جاهلیت با رسم غلط و ظالمانه ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم می ساختند آیه نازل شد. برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود می گذارند و سهمی است برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند سهمی خواه آن حال کم باشد یا زیاد این سهمی است تعیین شده و لازم الاداء. عبدالرحمن بن ثابت انصاری برادر حسان بن ثابت شاعر معروف صدر اسلام از دنیا رفت در حالیکه همسر پنج برادر داشت برادران میراث را در میان خود قسمت کردند و به همسر او چیزی ندادند او جریان را به حضرت پیامبر (ص) عرض کرد و از آن ها شکایت نمود در این هنگام آیات ارث نازل شد که برای زنان شما یک چهارم میراث شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای او فرزندی باشد یک هشتم از آن ها است بعد از انجام وصیتی که کرده اید و ادای دین.

نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد:

 ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه و ایجاد ناراحتی ارث ببرید و آن ها را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آن چه به آن ها پرداخته اید از مهر و تملک کنید مگر این که عمل زشت آشکاری انجام دهند و با آنان به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آن ها به جمعاتی کراهت داشتید فوراً تصمیم به جدایی نگیرید چه بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن نیکی فراوان قرار داده است. چند دستور در این آیه آمده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرز و محدودیت طلاق

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید