دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت غاّر


در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت غاّر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

عصري كه در آن زندگي مي‌كنيم عصر ثانيه‌ها است و در هر لحظه ممكن است جهان متحول گردد. چرا كه با پيشرفت علم و صنعت و شكوفا شدن فنون، اگرچه زندگي را بر انسان آسان كرده است، پيچيدگي هاي خاص و دشواريهايي را نيز در روابط اجتماعي افراد بوجود آورده است. در اين ميان، دانش فقه نيز جهت پاسخگويي به مشكلات و مسائل كنوني همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه كرده است.

يكي از مهمترين مسائل كنوني كه گريبانگير جامعه شده، دعاوي مربوط به مسئوليت مدني است كه موجب گشته است تا در حقوق تنوعي بوجود آيد و موجب پيدايش قواعد مسئوليت مدني گردد. كه يكي از مصاديق نوعي آن، مسئوليت «غاّر» (فريبنده) مي‌باشد.

در قانون ايران مادة صريحي در اين باره نيست اما، حقوقدانان مسئوليت غاّر را تحت عنوان قاعدة «غرور» بررسي كرده‌اند.

اين يك اصل عقلايي است كه هر كس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهي اعمالي كه از انسان سر مي زند يا تحت ارادة اوست و ناشي از توافق اراده است كه اثر آن مسئوليت «عقدي» يا «قراردادي» است[1]. و گاهي نيز ممكن است اعمالي كه از انسان سر مي زند ناشي از اراده نبوده بلكه ناشي از قانون است و اثري كه از آن حاصل مي‌گردد مسئوليت «قهري» يا «الزام خارج از قرارداد»[2] مي‌باشد. كه هر دوي آنها تحت عنوان مسئوليت «مدني» بررسي مي‌گردد.

البته پاره‌اي از مسئوليتها نيزبه سبب استفاده از مال يا عمل ديگري حاصل مي‌گردد. يكي از مسئوليتهايي كه امروزه مطرح مي‌شود، مسئوليت ناشي از اغواء و خدعه و فريب مي‌باشد كه در مسئوليت مدني گنجانده شده و بحث و بررسي مي‌گردد.

البته، مسئوليت «غاّر» از ديرباز مورد توجه فقيهان بوده و در لابه‌لاي آثار خود به ضمان و مسئوليت «غاّر» پرداخته‌اند و براي اثبات مسئوليت «غاّر» به قاعدة «غرور» استناد كرده‌اند. قاعدة «غرور» مانند ساير قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقيهان نيز در جايي كه ضمان قهري مطرح است به مسئوليت «غاّر» تحت عنوان قاعدة «غرور» بعنوان يكي از اسباب مستقل ضمان در كنار قواعدي مثل اتلاف، تسبيب، لاضرر و … پرداخته‌اند.[3]

از آنجاييكه حقوق ايران، به ويژه، قانون مدني منبعث از فقه اماميه است كه اين را مي‌توان در اكثر مواد قانون مدني مشاهده كرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسي[4]، به عنوان منبع اصلي اين رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه، بررسي ديدگاهها و نظرهاي فقيهان يك ضرورت است و در واقع فقه اماميه عين حقوق است و در هر جا كه قانون حكمي ندارد از منابع اصلي و رسمي حقوق ايران است.

در اين رساله نظرهاي فقيهان اماميه دربارة مسئوليت «غاّر» – كه تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسي و تحليل شده است. و در نهايت از دستاوردهاي اين رساله بررسي مستقل مسئوليت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.

در حقوق نيز از مصاديق مسئوليت مدني به آن پرداخته شده و در ضمن آن مباني نظري كلاسيك حقوق نيز مطرح شده است.

از دستاوردهاي ديگر رساله بررسي وجوه افتراق يا اشتراك غرور با غرر و تدليس مي باشد كه شناخت وجوه افتراق و اشتراك آنها، به ويژه، با تدليس ضروري بنظر مي‌آمد.

در اين رساله نوع حكم مستفاد از قاعدة «غرور» نيز پس از بررسي اقسام حكم، مورد توجه قرار گرفته است. از ديگر دستاوردهاي رساله، بررسي دو عنصر مادي و معنوي مسئوليت «غار» بوده كه در ذيل هر كدام شرايط آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

اين رساله با عنوان مسئوليت مدني «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از يك مقدمه و چكيده و در سه فصل تدوين شده است كه در فصل اول آن به كليات رساله پرداخته شده است كه شامل چهار مبحث مي‌باشد در مبحث اول مسئوليت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احكام و اقسام آن و در مبحث سوم تعريف و عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدليس، پرداخته‌ايم.

فصل دوم مدارك و مستندات مسئوليت «غاّر» در فقه و حقوق مي‌باشد كه در دو مبحث به آن پرداخته شده است كه مبحث اول مستندات مسئوليت «غاّر» درفقه اماميه و مبحث دوم مستندات مسئوليت «غاّر» در حقوق ايران را شامل مي‌شود.

در فصل سوم به رابطه مالك با غار و مغرور و مصاديق مسئوليت «غاّر» پرداخته‌ايم. فصل سوم داراي دو مبحث مي‌باشد كه در مبحث اول نظرهاي مختلف در رابطه با ارتباط مالك با غار و مغرور و در مبحث دوم مصاديق مسئوليت «غاّر» را بررسي كرديم.

و در نهايت، نتايجي كه نگارنده به آنها دست يافته است، بيان شده است.

طرح مسأله :

نگارندة در اين رساله بدنبال پاسخ دادن به مسائلي بوده كه او را به فكر انداخت تا موضوع مسئوليت مدني «غاّر» در فقه و حقوق را بررسي كند. عمده‌ترين سوالاتي كه براي نگارنده مطرح بوده عبارتند از:

1- آيا براي اثبات مسئوليت «غاّر» مي‌توان به قاعدة «غرور» استناد كرد؟ بعبارت واضحتر، آيا قاعدة «غرور» يك قاعدة مستقل فقهي است تا در مقام اثبات مسئوليت «غاّر» به آن استناد كنيم يا نه؟

[1]. كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، دانشگاه تهران، 1378، ج 1، ص 72

[2]. همانجا

[3]. طوسي، محمدبن حسن، المبسوط، تعليق، بهبودي، محمد باقر، عنيت

بنشره، مكتبه مرتضويه، ج 4، از ص 189 تا 191. و حلي، علي بن مطهر، تذكره الفقهاء ، همان ناشر، ج 1 ، ص 157. و حلي، محمدبن حسن، فخرالمحققين ، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، تعليق، موسوي كرماني، حسين و سايرين، اسماعليليان، 1363، ج 1، ص 420. و ساير منابع فقهي.

[4]. اصل 167 ق. ا. مقرر مي‌‌دارد: «قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا مثاواي معتبر، حكم قضية را صادر كند… ».

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت غاّر