دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 درباره جرایم رایانه ای ،کتاب ونویسندگان

مقدمه ناشر

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است که چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به کار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی که خلاف مصالح بشر از ان استفاده می کنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند که با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راکشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان ،کلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهکار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،کلاهبرداری الکترونیکی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلک ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الکترونیکی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و… در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد کالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد کودن ومعمولی نیستندکه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهکارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری انها رانه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی خودر ا ارضا می کنندوتعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافکاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه کارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت میدهند به بانکی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا کمی امکانات پول بانک ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به کار می گیرند.این در حالی است که انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست که استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته در مورد کشور مانیز در حال شکل گیری وافزایش است . گسترش روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از کارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانک)نفوذ در شبکه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و… ایجاب می نمایدکارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبکه هاواینترنت ،پلیس و… به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وکنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. کامپیوتر نیز که بعنوان پدید ای که با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. کامپیوتر با تمامی مزایایی که برانسان دار دکه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نکردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی کامپوتر یا نیمه تاریکی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتکاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع زودتر وبیشتر به جرائم کامپیوتر ی برخوردندودر کشورهای واردکننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز کشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاکاردکارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرد وکارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابکارانه ر وی این کارتها نمودند. این قضیه وخرابکاری بر روی کارتها از عملیات غیر کامپیوتری است نه از روی عملیات کامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه که از این نظریات مفهوم می شود این است که به درستی زمان ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرک جرم کامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم کامپیوتری که بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شکل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده کامپیوتری در بیشتر کشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد که تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید که بخشی از مباحث مربوط به (جرم کامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر به خصوص سواستفاده کامپیوتر ی ،جاسوسی کامپیوتری وسرقت نرم افزار متمرکز شد.تحقیقات نشان داده است که همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از کامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده کنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره کامپیوترها بودودر بسیاری از کشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست که جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی کامپیوتر به عنوان یک ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون کامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروک شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموکراتیک المان ،یا امکان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات کرد که در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اکثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم کامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریکا مطرح شد . وی که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شرکت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]

تاکنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ،متخصصان وبرخی قوانین ا را ئه شده که وجود تفاوت در انها بیانگر ابهامات موجود در ماهیت وتعریف این تیپ از جرائم است . جرم کامپیوتری یا جرم درفضای مجازی[3] دارای دو معنا ومفهوم است .در تعریف مضیق ،جرم کامپیوتری صرفاً عبارت از جرائمی است که در فضای سایبر رخ می دهد .از این نظرجرائمی مانند هرزه نگاری[4] ،افترا ،ازار واذیت وسواستفاده از پست الکترونیک وسایر جرائمی که در انها کامپیوتر به عنوان ابزار ووسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می شود،در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی گیرند. در تعریف موسع از جرم کامپیوتری هر فعل وترک فعلی که (در ) یا (از طریق )یا (به کمک )یا از طریق اتصال به اینترنت ،چه به طور مستقیم ،رخ می دهد وتوسط قانون ممنوع گردیده وبرای ان مجازات در نظر گرفته شده است . جرم کامپیوتری نامیده می شود. براین اساس جرائم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

دسته اول :جرائمی هستند که در انها رایانه وتجهیزات جانبی ان موضوع جرم واقع می شوند. مانند سرقت ،تخریب وغیره .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید