دانلود متن کامل پایان نامه در مورد اندازه گیری ترافیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 

اندازه گيري ترافيک

در اين بخش، خلاصه اي از روشهاي مونيتوريگ بکار گرفته شده در جمع آوري داده براي آناليز هاي قسمت هاي بعدي ارائه ميکنيم و محيط شبکه اي در مرکز تحقيقات و مهندسي موريس (MRE) در Bellcore را که اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوري شده است، را مختصراً شرح ميدهيم.

1-1 اندازه گيري ترافيک

طيف وسيعي از تجهيزات تجاري و دست ساز براي مونيتورينگ يا جمع آوري داده از LAN ها موجود است. در يک سوي اين طيف، تجهيزاتي قرار دارند که بسته ها را به محض ديده شدن توسط نمايشگر، پردازش ميکنند و عموماً دسته کم شکلهايي از کاهش داده را روي بسته هاي ديده شده اعمال ميکنند. ما اين نوع آناليز را آناليز را آناليز ” روي هوا” [1] ميناميم. در اين حالت معمولاً اطلاعات از پيش دانسته زيادي – در مورد اينکه چه چيز از شبکه براي ما مهم است – نياز است. در طرف ديگر طيف، تجهيزاتي قرار دارند که ابداً هيچ پردازشي روي ترافيک انجام نمي دهند؛ بلکه تنها همه يا بخشي از هر بسته را در هنگام ديده شدن، ذخيره ميکنند. از آنجا که در اين روش کاهش داده و تحليل آن پس از جمع آوري داده انجام ميشود، اين روش را تحليل “بازنگرانه”[2] ميناميم. اکثر تجهيزات تجاري موجود براي مونيتورينگ LAN، گرايش بيشتري به روش “روي هوا” دارند تا روش بازنگرانه. با اين وجود يک تحليلگر LAN معمولي تاحدي قابليت تحليل زمان-حقيقي از شبکه و ذخيره و بازنگري ترافيک را دارد. همچنين، معمولاً ميتوان نوع بسته هايي را که بايد ذخيره شوند، مشخص کرد. تعداد بسته هايي که اين نوع تحليلگر ها ميتوانند ذخيره کننددر تعداد ونرخ بسته هاي ذخيره شده در مدت زمان طولاني محدود است. با حرکت به سمت حالت بازنگرانه، برخي جنبه هاي ترافيک ميتواند دقيقتر ذخيره شود. خصوصاً زمان رسيدن هر بسته. همچنين، تعداد بسته هاي ذخيره شده در يک اجرا به طرز قابل توجهي بيشتر ميشود.

سيستم مونيتورينگ به کار رفته در جمع آوري داده هايي که ما از آنها در اين پايان نامه استفاده کرده ايم، دست ساز بوده است و تمام بسته هاي ديده شده در شبکه تحت مطالعه را با زمان دقيق ذخيره ميکند. همچمنين اين کار را زمان بسيار طولاني بدون وقفه انجام ميدهد. با توجه به اينکه هيچ اطلاعات از پيش دانسته اي در مورد بسته هايي که بايد ذخيره شوند، به تحليلگر داده نشده است؛ مگر اينکه چه مقدار از بسته بايد ذخيره شود، نمايشگر ما بسيار نزديکتر به سمت بازنگرانه طيف است. اين دستگاه توسط يکي از نويسندگان (Wilson) ساخته شده است.

قلب نمايشگر يک کامپيوتر تکبرد (SBC) که پايه پردازشگر 68030 به همراه يک سخت افزار اترنت به عنوان واسط اترنت با کارايي بالاست .کامپيوتر تک برد طوري برنامه ريزي شده است که بسته ها از شبکه تحت مطالعه به محض رسيدن دريافت کرده و آنها را در بافر قرار داده و براي هر بسته زمان و اطلاعات وضعيت را ذخيره ميکند.اين SBC به يک دستگاه کامپيوتر توسط يک مجموعه تطبيق دهنده گذرگاه متصل است .برنامه به اجرا در آمده روي کامپيوتر به طور دوره اي از SBC مي پرسد که آيا بافر هاي آنها پر شده است يا خير.در صورتي که بافر ها پر شده باشند آنها را روي ديسک ذخيره ميکند.برنامه ديگري که با اولويت کمتري تر روي کامپيوتر درحال اجراست برنامه ايست که اطلاعات را از روي ديسک روي يکي از دو نوار ديجيتال 9mm براي سيستم ذخيره مي کند .اين نوارها امکان دخيره بسته ها بدون وقفه و تراي طولاني مدت را به دستگاه به سييستم مي دهد .پس 27 ميليون بسته روي يک نوار 8mm در 2.3Gbyte ذخيره خواهد شد.

هر بسته اي مع در اترنت نورد بررسي قرارميگيرد نمايشگر يک مهرزمان را ذخيره ميکند که يک عدد 48 بيتي است که تعداد بازه هاي 4 usاست که از زمان شروع گذشته است .اين مهر زمان به جاي زمان قرار داده شدن بسته روي اترنت بياننکر زمان رسيدن انتهاي بسته است که البته زمان اولي به راحتي قابل محاسبه است .نمايشگر همچنين طول بسته ، وضعيت واسط اترنت و 60 بايت اول داده هر بسته را ذخيره ميکند .اين نمايشگر زمان رسيدن بسته ها را با دقت 20 u s دخيره کرده که اين دقت بالا براي تحليل هاي بعدي بسيار حياطي است.

استفاده از واسط کار بري اترنت با کارايي بالا و SBC به دليل نياز به دقت بالا در زمان رسيدن بسته ها است .بسته هاي نرم افزاري زيادي براي نصب روي کامپيوتر وجود دارند که از وواسط اترنت کامپيوتربراي ثبت زمان بسته ها استفاده ميکنند که اين سيستم ها هرگز دقت نمايش فوق را نخواهند داشت .دليل آن تاخير هاي ناشي از سيستم عامل و واسط هاي I/O کامپيوتر است .با استفاده از واسط اترنت جدا از اين مشکل اجتناب شده است .

1-2. محيط شبکه در BELLCORE

محيط MRE يک محيط نوعي تحقيقاتي يا توسعه نرم افزاري است جايي که کامپيوترها ماشين هاي اوليه اي درروي ميز هاي مردم هستند اين مجموعه کامپيوتر ها در ابتدا طبق طرحي منظم چيده شده بود که به مرور زمان به طور دلخواه و اتفاقي گسترش يافت .که اين نحوه کسترش براي تحليل ما مفيد است زيرا داده ها را واقعي تر ميکند .هم چنين مي توان تغييرات ترافيک شبکه را با گسترش شبکه مشاهده کرد.جدول 1 توصيفي خلاصه از داده هاي ترافيک شبکه آناليز شده در کار اين پروژه را نشان ميدهد .ما 4 مجموعه داده اندازه گيري شده در نظر گرفتيم که هرکدان ترافيک 20 تا 40 ساعت اين شبکه اترنت هستند و حاوي 10 ميليون بسته اترنتي هستند .داده ها در نقاط مختلف LAN ودرزمان هاي مختلف در طي 4 سال اتدازه گيري شده اند.(اگوست 92 اکتبر 92 ژانويه 90 و فوريه 92).

چهار مجموعه ي داده براي تحليل جمع آوري شده است .دو مجموعه اول از ترافيک اندازه گيري شده در اگوست و اکتبر 89 از يک شبکه اترنت براي سرويس دهي يک کتابخانه تحقيقاتي جمع آوري شده است .

بيشتر ترافيک مربوط به سرويس هايي بودند که از پروتکل اينترنت (IP) استفاده ميکردند.يا پروتکل سيستم فايل شبکه (NFS ) پروتکل IP براي login هاي راه دور و پست الکترونيکي و NFS براي سرويس هايي از سرور به کاربران مناسب است.علاوه بر آن سرويس هاي ديگري نيز موجود بودند مانند صداي راديوي محلي که با فرمت u-low کد گذاري شده بود و در ساعاتي ار روز روي شبکه پخش ميشد .در شکل(22.1) طرحي از شبکه MRE در آن زمان موجود است.در سال 89 سيستم هاي شبکه از SWN-3  به سيستم هاي بر پايه RISC ارتقا يافت و به خاطر افزايش توان محاسباتي ماشين در شبکه بار شبکه افزايش يافت.مثلا توجه کنيد که در ساعات شلوغ در اکتبر 89 واقعا شلوغ است :30% بازده اترنت در مقايسه در 50% در آگوست 89 به همين خاطر تغييراتي در ساختار شبکه حاصل شد.

دسته سوم داده که در ژانويه 90 به دست آمده است از کابل اترنتي اندازه گيري شده اند که دو بال امکانات MRE را به هم متصل مي کرد .(شکل 22.2) سمت ديگر به يک کتابخانه ديگر اختصاص يا فته بود. در زمان جمع آوري اين داده ها ، 160 نفر در کتابخانه دوم مشغول بودند .اين قسمت خاص از اين نظر که در قسمتي قرار داشت که شبکه را به دنياي خارج اينترنت متصل ميکرد ،خاص بود.ترافيک روي اين کابل از منابع بسيار مختلف ناشي ميشد :

1-سرور هاي فايل بسيار فعال که به اين قسمت متصل بودند .

2-ترافيک بين دو بال شبکه

3-ترافيک بين کتابخانه و ما بقي BELLCORE

4-ترافيک بين کل BELLCORE و دنياي خارج اينترنت

ترافيک نوع 4 را که ما آن را ترافيک خارجي ميناميم ،ترافيک ناشي از صحبت هاي ماشين هاي BELLCORE با ديگر ماشين ها در سراسر اينترنت بود.ترافيک خارجي اين قسمت به طور خاص اندازه گيري شده اند.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه اندازه گیری ترافیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید