دانلود متن کامل پایان نامه ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول :

مبادي تحقيق

موضوع تحقيق :

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

 تعريف مسئله مورد پژوهش :

نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خيرات است فقدان آن زيانبار است در آيات قرآني و روايات اسلامي هم بسياري از فوايد و آثار نيكوي آن مذكور است و هم زيانهاي فردي و جمعي ناشي از ترك آن آمده است. نماز حقيقي موجب نجات كلي و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسيب ها و فرجام هاي ناگوار رها مي سازد و باب رحمت يزدان را به رويش مي گشايد. نماز ديوار بلندي در برابر شيطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسيب آنان نگاه مي دارد اين دژ استوار براي آنان بيم آور و نگرانيزا است ليكن تضييع و تخريب ديوار نماز فرو ريختن اين حصن حصين شياطين را اميدوار و گستاخ مي سازد و جرأت مي دهد كه بر اهل نماز يورش برند نماز مصداقي از مصاديق (حبل الله) است و تا وقتي كه مسلمانان به ريسمان خدا چنگ زنند متفق و متحدند و از بلاي تفرقه در امان مي مانند همچنان كه نماز ايجاد تواضع و وحدت مي كند ترك نماز زمينه ساز تعصب و تفرقه مي شود.

نماز ناب نمازي است كه با بالاترين درجه از عشق و معرفت و بيشترين خشوع و حضور خوانده شود نمازي كه در آن خاطر نمازگزار آني غافل از خدا و معطوف به دنيا نشود البته اين نماز مخصوص انبياء اوصياست و مقام والايشان مرهون همين نماز آنان است.

بحث از علل و عوامل بدان خاطر مطرح است كه اگر از ريشه و اساس سردربياوريم در آن زمينه نمي توانيم اقدامي سازنده داشته باشيم از جمله فساد و آلودگي را مي توان به دليل عدم تربيت صحيح، كمبودها و نارساييها، ضعف ايمان واخلاص، عدم پايبندي به يك مكتب پرجاذبه اعتقادي، عدم گرايش به نماز را نام برد از جملا ضررهاي ناشي از عدم گرايش به نماز را مي توان به صورت موارد زير نام برد :

 1. خود را پيدا نكردن (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
 2. خضوع و خشوع نداشتن
 3. نداشتن سكينه قلب و آرامش روان
 4. آسيب پذير بودن در برابر تهاجم فرهنگي و تيرهاي زهرآگين دشمنان اسلام
 5. مصون نبودن در برابر ضلالتها و شقاوتها
 6. آسيب پذيريهاي فردي و اجتماعي
 7. نداشتن روحيه مسئوليت پذيري
 8. ورود به انحرافات اخلاقي و اختلالات رفتاري
 9. نداشتن تكيه گاه و سفينه نجات
 10. آلوده شدن به انواع گناهان و داشتن روح عصيانگري
 11. نيافتن مقصد و مقصود
 12. محصور شدن در ديوار آزمنديها و خودخواهيها و غرورها و از دست دادن ارزشهاي اصيل و هزاران مورد ديگر مي توان اشاره كرد.

 فرضيات :

 1. رابطه معنا داري بين نماز و بي اطلاعي افراد در عدم گرايش آنان به نماز وجود دارد.
 2. رابطه معنا داري بين نماز و برنامه هاي رسانه هاي گروهي بخصوص تلويزيون علاقه به خواندن نماز را در افراد ايجاد مي كند.
 3. رابطه معنا داري بين نماز و سست بودن پايه هاي مذهبي خانواده در عدم گرايش افراد به نماز وجود دارد.
 4. رابطه معنا داري بين نماز و شيوه هاي تربيتي مناسب در ترغيب افراد به نماز وجود دارد.
 5. رابطه معنا داري بين نماز و ميزان گرايش فطري مردم به نماز وجود دارد.

 هدف تحقيق :

 1. بررسي بعد عرفاني نماز و اينكه نماز كاملترين پاسخ به عاليترين نياز انسان مي باشد.
 2. بررسي ابعاد روحاني نماز و بهتر شناختن نمازهاي واجب و مستحب
 3. بررسي اينكه تنها پلي كه انسان مي تواند با خدا بيشتر ارتباط برقرار كند و رازهاي درون خود را بيان كند نماز است.
 4. بررسي اينكه تنها در برجسته در نزد خداوند كه در همه حال نگهبان و عطر جانبخش زندگي مي باشد نماز است.
 5. بررسي نماز و اينكه افرادي كه اين فريضه الهي را عمل مي كنند از روي عادت و تكرار نيست بلكه پي بردن به روح عرفاني و ذاتي نماز مي باشد.

بررسي اينكه با گسترش كار تحقيق در امر نماز مردم راه صلات را كه راه حسنات و صالحات و طريق هدايت است بيابند ومنكر گريز و معروف طلب شوند اگر مردم نماز حقيقي و نه تقليدي را در جامعه اقامه كنند نه تنها به سوي نماز كه خير العمل است خواهند شتافت بلكه به سوي تمام خيرات و معروفات حركت خواهند كرد.

و نه تنها فساد ريشه كن خواهد شد بلكه اصلاحات كيفي در همه زمينه ها به سرعت به پيش خواهد رفت و با انقلابي پويا و فراگير الهي شدن جامعه آغاز و طليعه قسط آشكار خواهد شد.

تدبر و تحقيق در قرآن و نماز بر همه لازم است و نماز خلاصه و عصاره قرآن و باب ورودي براي گلگشت در گلستان آن و كوچ كردن از هيچ به سوي همه چيز است.

تا زماني كه تحقيق در نماز، سرآغاز قرآن پژوهي و شناخت جهان، انسان و سيستم حكومت و مديريت مبتني بر فطرت قرار نگيرد، امت اسلامي حركت حيات بخش خود را شروع نخواهد كرد.

 ضرورت تحقيق :

تربيت و اداره هدايت جريان رشد و مقصد نهايي آن رساندن به مقام عبوديت خالص است تربيت سهلي است ممتنع و آساني است به غايت دشوار، بسياري از انسانها خود را در مسير آن قرار مي دهند ولي گروهي اندك در اين راه موفق مي شوند اهميت تربيت را به اهميت مرگ و حيات فرد با جامعه تشبيه كرده اند و از ديدي حاصل آن را مي توان به استقامت انسان وحيوان ذكر كرد حال مي توان به نقش مهم نماز در تربيت انسان پي برد چرا كه نماز پرچم عبادات و سرود وارستگي و آزادگي است و در ميان احكام الهي فرايض مذهبي و آداب و تربيت مسلماني نماز از رفيع ترين جايگاه برخوردار است بايد ديد كه چه عواملي باعث دوري بعضي از افراد به نماز مي گردد.

 محدوديتها و مشكلات تحقيق :

خوشبختانه مشكل و محدوديتي در امر اجراي اين تحقيق وجود نداشت.

 واژه ها و اصطلاحات تحقيق :

عدم : كم كردن و از دست دادن مال، نيستي، نابودي، ضد وجود (فرهنگ عميد)

گرايش : گراييدن، آهنگ كردن، ميل در غربت كردن، حمله بردن (فرهنگ عميد)

نماز : خدمت و بندگي، اطاعت و فرمانبرداري، عبادت و عرض نياز به سوي خدا، خم شدن به نشانه تكريم و تعظيم براي اظهار بندگي به طريقي كه در شريعت پيامبران وارد شده و يكي از فرائض ديني (عبادت مخصوص و واجب مسلمانان كه پنج بار در شبانه روز به جا مي آورند).

فصل دوم :

 ادبيات تحقيق

 تاريخچه نماز :

تاريخ نماز و پرستش به قدمت تاريخ اديان و سابقه اديان به موازات پيشينه پيدايش حيات انسان است و اينك بررسي پيشينه تاريخي نماز با توجه به آيات قرآني.

نماز نخستين عبادتي است كه بر بندگان واجب شد.

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوه و …

همانا كه به غيب، يعني به وجود خدا، معاد و فرشتگان ايمان دارند و نماز را به پاي دارند و …

و اين مي رساند كه پس از وجوب اعتقاد به مبدأ و معاد و وحي و نبوت نخستين چيزي كه مطرح است و مهم است نماز است و بنابراين هيچ عبادتي را پيش از آن واجب نكرده اند زيرا اگر عبادتي قبل از حكم نماز مقرر مي شد مطمئناً آن را در كريمه مذكور، مقدم بر نماز ذكر مي فرمود. افزون بر اين از رسول گرامي اسلام (ص) روايت شده است كه فرمودند :

اول ما فرض علي العباد الصلوه و اخر ما يبق عند الموت الصلوه و اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلوه فمن اجاب فقد سهل ما بعده و من لم يجب فقد اشتد ما بعده.

نخستين پرستشي كه بربندگان واجب شد نماز است آخرين عملي كه به هنگام مردن بماند نماز است و اولين چيزي كه روز قيامت از آن بپرسند نماز است پس هر كس به خوبي جواب گويد و پاسخش را بپذيرند در حسابرسي هاي پس از نمازش آسان گيرند و آنكه پاسخ نيكو ندهد در اعمال ديگرش به سختي حساب كشند.

و فرمودند :

نخستين چيزي كه خدا بر امتم واجب كرد پنج نماز است و نخستين چيزي كه از اعمالش بالا برده شود پنج نماز است و نخستين چيزي كه از آن سؤال شوند پنج نماز است.

جمله هاي (اول ما فرض علي العباد الصلوه) و (اول ما افترض الله) حاكي از آن است كه پيش از نماز هيچ عملي پا به عرصه تشريع و وجوب ننهاده است.

اهميت نماز

 1. از نظر دين :

نماز ستون دين است كه مرتب روح انسان را با خدا و صفات نيكوي الهي ارتباط مي دهد. و دين وقتي با عملي زنده توأم نباشد كه ميان بنده و آفريدگار را ارتباط دهد و روح را به سوي رستگاري بكشاند مفهومي نخواهد داشت.

 1. از نظر روان پزشكي :

الا بذكر الله تطمئن القلوب : هان با ياد خدا دلها آرامش مي يابد.

امروزه بسياري از روانشناسان و پزشكان روحي دريافته اند كه دعا و نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين نگراني، تشويش، يأس و ترس را كه موجب نيم بيشتري از بيماريهاست برطرف مي سازد.

 1. از نظر رواني :

قد افلح المؤمنون، الذينهم في صلاتهم خاشعون

براستي كه مؤمنان رستگارند كساني كه در نمازشان خشوع مي ورزند.

توجه و خشوع كه از شرايط مهم نماز است وسيله ايست براي پرورش و تمرين حضور ذهن و تمركز حواس كه در زندگي بسيار حائز اهميت بوده و بيشتر موفقيتهاي انسان در نتيجه همين تمركز فكر و توجه كامل و حضور ذهن است.

 1. از نظر اخلاقي :

ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر

نماز آدمي را از بديها و تباهيها باز مي دارد.

نماز با توجه دادن به خدا و صفات نيكوي الهي و روز قيامت آدمي را از بديها باز مي دارد و فضائل اخلاقي و انساني را در وي تقويت و به اخلاق الهي آراسته مي گرداند.

 1. از نظر تربيتي و اجتماعي :

نظافت و طهارت لباس و بدن و غصبي نبودن لباس و محل نماز، و وقت شناسي و غيره از شرايط صحت نماز است و نمازگزار واقعي طبق آيات 19-35 سوره معارج كسي است كه نمازش ترك نشود، قسمتي از اموال خود را از آن بينوايان و محرومين بداند، روز جزا را باور داشته خود را از عذاب پروردگار ايمن نداند، دامان خود را از شهوتراني پاك نگاهدارد و به امانتها و عهد و پيمان خود وفادار باشد و براي حفظ حقوق مردم نترسد و براي شهادت قيام كند.

افزون بر اينكه شعارهاي متن نماز خود سازنده و تربيت كننده فرد و اجتماع است.

 1. از نظر سياسي :

يكي از امتيازات حكومت اسلامي بر ساير مكتبهاي سياسي نماز و ساير برنامه هاي عملي آن است چه همه مكتبها ابتدا دم از خلق مي زنند و نويدهاي بسياري به مردم مي دهند و مردم هم قول پيروي و فداكاري و همبستگي، ولي پس از مدتي ايده ها و شعارها و قرارها به دست فراموشي سپرده مي شود و به وضع اختناق و استعمار باز مي گردند و اين اسلام است كه با برنامه عملي و تمرينهاي روزانه و شعارهاي سازنده اذان، نماز و ساير عبادات ايده ها و تعهدات و مسئوليتها را در ميان همه اقشار زنده و پايدار داشته و باعث مي شود كه دولت و ملت همواره به عهد خود وفادار بمانند.

 

 

 1. از نظر معنوي :

همانطور كه در روايت آمده الصلوه معراج المؤمن نماز معراج و سفر معنوي شخص با ايمان بسوي خداست.

(والصلوه قربان كل نفي) و نماز مايه تقرب و نزديك شدن افراد پرهيزگار به خدا خواهد بود و طبق آيه قرآن نماز شب انسان را به مقام والاي معنوي مي رساند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید