دانلود متن کامل پایان نامه : ماهواره حقیقی


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه:

نظر به پيشرفت سريع علوم و فنون در جهان امروز و اشتياق بشر به كسب اين علوم از طرفي و نبود امكانات و وسعت اطلاعات علمي براي عموم از طرفي ديگر باعث گرديده تا مشتاقان امروزي نتوانند آنطوركه شايسته است در علوم مورد علاقة خود به تحصيل و تحقيق بپردازند اما همچنان اشتياق دانستن همانطور كه در ضمير او جاريست، شعله ور باقي مانده است.

به علت تخصصي بودن بيشتر كتابها و تحقيقات علمي و عدم درك آسان آن از جانب عموم، گردآورندة اين مجموعه كوشيده است عمده اطلاعات مفيدي كه در رابطه با ماهواره هاوجود دارد را به بضاعت خود در اختيار عموم قرار دهد گر چه ماهواره ها امروزه رل خود را به عنوان يك وسيلة ارتباط جمعي بخوبي ايفا نموده اند تا ذهن جستجوگر آناني را كه خواهان دريافت اطلاعات از اين دست هستند رااغناء نمايد.

واگر چه ممكن است اين اطلاعات باعث ترغيب عموم براي استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي گردد اما نگارنده با اين نيت همانطور كه بزرگان علم و دين گفته اند خوب و بد را ببين و بخوان و بهترين را انتخاب كن اين مجموعه را تدارك مي بيند و هيچ سفارشي در خصوص استفاده از اين نوع وسائل نمي كند و هدف از آن ترويج علم روز است كه مي تواند در بسياري از امور راه گشا باشد، لذا صرف نظر از تاًثيرات خوب و بد، خوانندگان گرامي را به اطلاعات پايه(Basic) در زمينة ماهواره ها و… دعوت مي كنيم با اين اميد كه روزي ماهوارة زهرة ايران در مدار قرار گيرد و منابع مالي كشور اين اجازه را بدهد كه ما نيز چون ديگران بتوانيم مفاهيم و ايده هاي ارزشي خود را بصورت امواج به سرا سر دنيا منتقل كنيم و در اين قرن، كه قرن تورم انسان است ما براي انسان شدن و انسان ماندن تبليغ نمائيم.(1)

ضمن اجازه از پيشتازان عرصه هاي علوم ارتباطات و صاحب نظران توانا در اين خصوص شايان توجه است كه اين نوشتار جزوه گونه به صورت يك ضرورت اجتماعي و بطور خلاصه و كلي در سريعترين زمان ممكن نگاشته شده كه بي شك كاستي هاي بيشماري دارد، اكتفا به اين است كه در جريان اطلاعات آزاد يك آگاهي عمومي متناسب با مصرف عمومي به جامعه تزريق شود و در اين راه نه تنها ادعائي نيست بلكه نگارنده با آغوش باز انتقادها و اطلاعات شما را مي پذيرد و در جهت تصحيح آن در چاپ هاي بعدي خواهد كوشيد لذا اميد است با راهنمائي هاي خود ما را در راهي كه انتخاب نموده ايم مصمم تر سازيد.

 

 

 

1: البته نبايد غافل بود كه سازمان صدا و سيما طي سالهاي بعد از انقلاب و مشكلات ناشي از آن با راه اندازي شبكه ماهواره اي جام جم ، سحر و … وظائف خطيري را به انجام رسانيده است و توانسته است نظر مخاطبين منطقه اي و جهاني را تا حدود زيادي بخود جلب كند.

2: در اين نوشتار سعي شده است از پرداختن به مسائل فني مهندسي صرف و فرمولهاي پيچيدة آن خودداري گردد تامقبول عام واقع شود

 

 

تاريخچة ماهواره:

مدتها انسان در تلاش بود تا راه حل مناسب و اقتصادي براي ارتباطات بين المللي، منطقه اي و محلي بيابد تا اينكه در سال 1970 ميلادي اولين ماهوارة مخابراتي به فضا پرتاب شد ولي ارتباطات بين المللي از سال هاي قبل يعني در سال 1850 بوسيلة كابل تلگرافي زير دريائي بين كشورهاي فرانسه و انگلستان برقرار شد اين روش ارتباط بيش از نيم قرن ادامه داشت تا در سال 1901 با استفاده از امواج و بهره گيري از امواج مخابراتي بي سيم آغاز گرديد و 25 سال بعد كشور انگلستان تكنولوژي ارتباطات با استفاده از امواج كوتاه راديوئي را تكميل كرد و پس از پايان جنگ جهاني دوم سيستم هاي انتقال از طريق شبكه مايكروويو بطور سريع توسعه يافت در سال 1965 يك سيستم انتقال بنام كابل هم محور تلفني با چندين كانال بين آمريكا و اروپا(انگليس) برقرار شد كه در واقع يك قدم مهم در توسعة مخابرات بين المللي(راه دور) از نقطه نظر كيفيت و كميت محسوب مي شد در همان سال سرويس ارتباطات ماهوره ايي بين آمريكا و اروپا و بالعكس برقرار شد كه تا بحال بهترين و مدرن ترين ارتباط بين المللي شناخته شده است.

 

كاربرد ماهواره:

امروزه موارد استفاده از ماهواره هاي مخابراتي و تاُثير فراوان آن بر زندگي انسانها گسترش قابل توجهي يافته است بطوريكه علاوه بر انتقال اطلاعات مختلف صدا و تصوير و . . . ، اخبار توسط ماهواره ها، كاربردهاي وسيع آن در زمينة كشاورزي، تبليغات، هواشناسي[1]، نجوم، ترافيك دريائي و هوائي، پست، عكس برداري فضائي، معادن، اكتشافات(نفت و گاز)، دور درماني و مخابرات شامل تلفن و تلكس، اطلاعات كامپيوتري(data) و…. از همه مهمتر برنامه هاي آموزشي نيز به سرعت رو به پيشرفت بوده و در جهت اهداف زير مطرح مي باشد.

1-جهش بخشيدن به تعليم و تربيت در گروه هاي مختلف سني

2- ارتقاء سطح تحصيلات در دبيرستان ها، دانشگاههاوتوسعه دوره هاي كوتاه مدت تحصيلي در صورت لزوم

3-تربيت معلم و آموزش هاي جديد براي تقويت كادر شاغل در نظام آموزشي

4- آگاهي بخشيدن به مردم دربارة مسئوليتهاي اجتماعي و كشوري و تربيت يك جامعه مجهز به شناخت

5- به صورت سمينار در آوردن اخبار و اطلاعات ملي، بين المللي و مباحث ايدئولوژيك

6- كمك به فعاليتهاي ملي در زمينة توليد، كشاورزي، عمراني، بهداشتي و خانوادگي

7- تشويق مردم به سوادآموزي و حرفه ايي و كسب مهارتهاي ضروري

8-وسعت دادن به سطح فكر، قضاوت درست دربارة موقعيتهاي زندگي و ايجاد رشد فكري با ايجاد تحرك براي بالا بردن آن

9- تمركز توجه به مسائل ملي و اجتماعي و اقتصادي راجع به توسعه و تجديد سازمانهاي ملي و بين المللي

  لذا با كمي دقت مي توان دريافت كه انگيزه هاي ايجاد ارتباطات ماهواره ايي چقدر انساني و با ارزش بوده است ولي مي بينيم كه حتي خود غربيان كه مخترع و مبتكر آن بوده اند از ماهواره به عنوان بنگاه سخن پراكني، انتشار بي بند باري و اعمال سياستهاي غلط و القاء فرهنگ مبتذل خود به ديگران استفاده مي كنند و تمام اين الگوهاي زيباو فريبنده در حاشيه قرار گرفته است و ما و اغلب كشورهاي جهان سوم درست در بسياري از موارد نظر خود را معطوف به اراجيفي چون فيلم هاي مبتذل، مدل هاي لباس و به معناي كلي تقليد صرف نموده ايم و از برنامه هايي كه در زمينه هاي گوناگون مي تواند براي ما پر بار باشد بدور افتاده ايم.

[1] گروهي از محققان دانشگاه دمنونت فورت در لستر انگليس با بررسي تصاوير ماهواره اي از سطح آب رودخانه هاي جهان به تعين علل عمده جاري شدن سيل مي پردازند در اين بررسي تصاوير ثبت شده از طريق ماهواره از روخانه ها و درياچه هاي زمين به يك برنامه رايانه اي منتقل مي‌شود و اين برنامه با تغيير اطلاعات جمع آوري شده مي‌تواند تغييرات سطح آب رودخانه ها را با توجه به تغييرات آب و هوايي و گرم شدن زمين دنبال كرده و مناطقي كه با خطر شديد بروز سيل مواجه هستند را مشخصي مي كند .

2- دست دادن از فاصله 5.000 كيلومتري : دانشمندان در بريتانيا و ايالات متحده سعي خواهند كرد كه با هم دست بدهند ممكن است تصور شود اين كار مهمي نيست اما اين كار از طريق اينترنت امكان پذير است آنها براي اين كار از وسايلي به اندازه يك مداد به نام (فانتم ) براي خلق مجدد حس لامسه ميان دو بخش اقيانوس اطلس استفاده مي كنند فانتمها ضربه هاي كوچكي در فركانس بسيار بالا در اينترنت مي فرستند . احساس بشر به اين طريق به هم منتقل مي شوند . (11/8/81 روزنامه اطلاعات )

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه آشنایی با ماهواره حقیقی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید