پایان نامه معدن آهك چمبودك 176 ص

 مطالب این پست :  دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه معدن آهك چمبودك 176 ص

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشكده فنی و مهندسی – واحد تهران جنوب

گروه اكتشاف معدن

 

پروژه پایانی دوره كارشناسی

 

عنوان :

معدن آهك چمبودك

 

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس سیاوشی

 

دانشجو :

مهرشاد الله ویردی

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
پیشگفتارمقدمه 67
بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر  
1ـ زمین شناسی عمومی منطقه 13
2ـ شرح عملیات اكتشافی 15
1ـ2ـ سازندلار 16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه 16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لاركوه حوضك 16
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات 21
شمال غرب مجتمع (بلوك3)  
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3 22
2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج 24
2ـ2ـ سازندالیكا 26
1ـ2ـ2ـ بلوك1 27
1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج 28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت 32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك1) 37
2ـ2ـ2ـ بلوك2 40
1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت 41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك2) 41

بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوكهای شماره 1 و 2

مقدمه 45
1ـ بلوك1 48
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج 48
2ـ1ـ روش استخراج 49
الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ 49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج 53
ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده 53
3ـ1ـ راه دستیابی 54
2ـ بلوك2 55
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج 55
2ـ2ـ روش استخراج 55
الف ـ مرحله آماده‌سازی 57
ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوك2 معدنی 61

بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5ـ عملیات حفاری و آتشباری 64
5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری 64
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B 65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها 67
5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری) 68
5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری) 69
5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری 74
5ـ7ـ طول چال 75

5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60                                          75

6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری 77
7ـ طراحی آتشباری در پله‌های كم ارتفاع 87
8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری 92
8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری 93
8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری 94
9ـ آتشباری ثانویه 95
10ـ مراحل مختلف استخراجی 98
الف ـ مرحله آماده‌سازی 98
ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده 101
11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شكل معدن پس از استخراج 102
12ـ حداقل عرض پله استخراجی 104
13ـ حداقل طول جبهه كارهای آماده 109
14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی 111
15ـ بارگیری 113
16ـ باربری 115

بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح

1ـ1ـ مقدمه 117
2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات 118
3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات 119
4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت 120
1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری 121
2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت 121

3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدكی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری

122

4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی 123
5ـ2ـ هزینه مواد ناریه 123
6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی 125
7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه 126
3ـ سرمایه در گردش 127
4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه 127
5ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه 127
6ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه 127
7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شكن كارخانه 127
ـ جدول استهلاك 129
ـ جدولD.c.F 130

منابع و ماخذ                                                                                                                        132

 

 

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در كیلومتر 85 اتوبان كرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپوركس، ایتونگ آجر ماسه آهكی، آهك پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه آهك صنعتی مجتمع، كه تأمین كننده آهك پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهكی ایتونگ و سیپوركس، آهك پخته و همچنین تأمین كننده سنگ مورد نیاز بالاست آهكی می‌باشد. كلیه ذخایر سنگ آهك موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اكتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی كوه حوضك كه در فاصله یك كیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهك از این كوه نیز استخراج و به خط تولید كارخانه فرستاده شد.

كیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه كارهای احداثی، اشكالاتی در پروسه تولید آهك پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از كیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوكهای با كیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امكان احداث، جاده دستیابی) نیز امكان‌پذیر نبود.

بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه كارهای سنگ آهك كوه حوضك متوقف گردیده و انجام پی‌جوئی‌های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهك مناسب‌تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات كلیه بیرون ‌زدگی‌های سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اولیه كارخانه) مورد پی‌جوئی‌های اكتشافی قرار گرفته و نمونه‌برداریهای سیستماتیك بر روی آنها انجام پذیرفت.

این بررسیها منجر به كشف سه بلوك معدنی قابل بهره‌برداری مناسب از نظر كیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی‌جوئی‌های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوك معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.

نظر به اهمیت این ذخایر آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره‌برداری كامل و اصولی از این سه بلوك، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریكه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح‌ترین روش استخراج و طبق یك برنامه‌ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره‌برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی كه منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب كرد.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه معدن آهك چمبودك 176 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید