دانلود تحقیق درباره انرژی هسته ای


 مطالب این پست : دانلود تحقیق درباره انرژی هسته ای

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل تحقیق)

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..4

فصل اول

شكافتن اتم………………………………………………………………………………………………..6

پیشرفتهای حاصله در دهه ی 90 ……………………………………………………………. 6  

ژئوفیزیك پرتوهای كیهانی و عناصر سنگین ………………………………………….10

شكافتن اتم ……………………………………………………………………………………………….12

پروژه های مانهاتان…………………………………………………………………………………14

ساختار هسته ای اتم ………………………………………………………………………………18

فصل دوم

گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه ؟ …………………………………………….21

سنگ اورانیوم خام ……………………………………………………………………………………22

انواع اورانیوم …………………………………………………………………………………………..22

اورانیوم چگونه به دست می آید ؟……………………………………………………………23

غنی سازی اورانیوم………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم

با عناصر سوختی مصرف شده چه می كنند ؟……………………………………….28

تاسیسات « دوباره غنی سازی » چیست ؟ ……………………………………………..29

فصل چهارم

سرنوشت زباله های اتمی چیست ؟ ………………………………………………………….31

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی كامل انبار كرد ؟ ……..32

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است ؟ ………………………..33

سهم انرژی اتمی در تولید برق ………………………………………………………………. 35

انرژی هسته ای بیم ها و امید ها ……………………………………………………………..39

منابع …………………………………………………………………………………………………………43

 

 

 

انـرژی اتمی                    نیـاز امـروز             ضـرورت فردا

مقدمه

تصور امكان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد . در جهان كنونی قطع كوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید . از این روی نیاز انسان به جریان الكتریسیته با نیاز به اكسیژن مقایسه
شده است .

افزایش جمعیت ، توسعه صنایع و كارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی كه برای استفاده متكی به جریان الكتریسیته هستند .

تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد . این نیاز در كشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید .

توسعه فعالیت در بخش كشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الكتریسیته كافی است ، علاوه بر آن كه تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری ( روشنایی معابر و امكان تفریحی ) كه هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الكتریسیته را
طلب می نماید .

استفاده از سوخت های فسیلی ، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الكتریسیته در جهان محسوب می شود و در كنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مكمل در برخی از كشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد .

براساس آخرین آمارها 105 كشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریكی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست
می آورند . در مقابل تنها 28 كشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید .

محدودیت منابع آبی یا عدم امكان احداث سد موجب گردیده تا تعداد كشورهای كمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند . در مقابل بیشترین سهم در تولید الكتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است كه دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد

به دنبال افزایش قیمت نفت از یك سو و كاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در كنار آن محدودیت منابع آبی برخی از كشورها كه به دنبال پیدا كردن منبع جایگزین برای تولید الكتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند .

براساس آخرین آمارها 31 كشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الكتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

  • فصل اول

شكافتن اتم

به نظر عامة مردم موفقیت های برجسته سالهای جنگ در زمینة فیزیك اتمی ( كه به ساختن بمب اتم و پدید آمدن نیروی اتمی انجامید ) تا اندازة زیادی سایر پیشرفت های حاصله در علوم فیزیكی را تحت الشعاع قرار داد . البته صاحب نظران معاصر تنها از زاویة فیزیك اتمی به قضیه نگاه نمی كردند . با این كه كشفیات جدید در مورد اتم بسیار جالب بود و جاذبة قابل ملاحظه ای داشت ، اما به طور كلی به آنها به عنوان پدیده هایی می نگریستند كه ارتباط چندانی با زندگی روزمرة مردم ندارند . واقعیت آن بود كه پیشرفت در جبهة وسیعی ( از جمله در زمینه هایی مانند تكنیك های استخراج فلزات و ژئوفیزیك ، هواشناسی و اقیانوس نگاری ) ، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی ، در شرف وقوع بود .

پیشرفت های حاصله در دهة 1930

مطالعات كلاسیك در مورد الكتریسیته به جریان الكتریسیته در اجسام هادی مربوط
می شد . اما با تحویل قرن بیستم ، وسایلی كه به جریان الكترونها بستگی داشتند ( نمونة آن لامپ ترمیونیك اختراع جی . ای . فلمینگ است ) ، به طرز فزاینده ای اهمیت یافتند . در این زمینه پیشرفت عمده ، اختراع میكروسكوپ الكترونی بود كه در آن شعاع الكترونی كه به طریقة الكترومغناطیسی متمركز شده ، جای اشعة نور و عدسی های شیشه ای میكروسكوپ های معمولی را می گیرد . این میكروسكوپ نقایصی دارد كه بعضاً غیرقابل اجتناب است ، اما قدرت درشت نمایی بسیار زیاد آن نسبت به میكروسكوپ معمولی باعث می شود كه بتوان از این عیوب چشم پوشید .

نخستین میكروسكوپ الكترونی در سال 1932 توسط « نول » M: Knoll و « روسكا »
E. Ruska در آلمان ساخته شد . در این میكروسكوپ شعاع الكترونی از میان بخش
فوق العاده كوچكی از نمونة مورد مشاهده گذرانده شد . در سال 1932 یك میكروسكوپ الكترونی كه تصویر كلی مورد نظر را به صورت تسلسلی از تصاویر جزیی به دست
می داد ساخته شد كه بررسی شكل نمونه های ضخیم را ممكن كرد .

با پیچیده تر شدن وسایل الكترونی ، پیچیدگی مدار بندی مربوط به آن نیز افزایش یافت كه خود مشكلات خاصی در رابطه با ظرافت و كوچكی آن به وجود آورد . یكی از بهترین پیشرفت های حاصله ، اختراع مدار چاپی به وسیله « آیلر » P . Aister در سال 1943 بود . در این روش ، چنان كه از نام آن پیداست ، سیم كشی اجزاء عمدة مدار مورد نیاز به شیوه معمول چاپ ، با استفاده از یك مركب هادی برق ، به صورت خطوط ظریفی كه بر یك صفحة عایق نشانده می شوند ، صورت می گیرد .

در دنیای علم و تكنولوژی این نكته جا افتاده است كه اغلب سالیان متمادی به درازا
می كشد تا اصول كشف شده به مرحلة عمل درآید . رادار یكی از این موارد است . مورد دیگر صفحة نمایش LCD « بلور مایع » (Liquid Crystql)  است ، كه در نهایت به شكل های بسیاری ـ مانند ساعت دیجیتال و دستگاه تلویزیون با صفحة مینیاتور ـ عرضه شد و مردم با آن آشنا هستند . اصول اولیه آن وسیلة الكترو ـ اپیتكال ( الكترونی ـ بصری) در سال 1934 به وسیلة « دریر » J.Dreyer در بریتانیا پرورانده و به روشنی بیان شد . البته استفاده وسیع از آن تا پس از پایان جنگ میسر نشد .

به طور كلی در تاریخ علم و تكنولوژی ، نقش شیمی تا اندازه ای دست كم گرفته شده و به نظر می رسد كه دو دلیل عمده در این كار دخیل بوده است . نخست آن كه تعداد تركیبات خاص شیمیایی حقیقتاً به میلیون ها می رسد كه معدودی از آنها دارای اسامی شناخته شده و غیرعلمی هستند ، به طوری كه تعداد تركیبات آشنا برای مردم عادی ، بسیار كم است . از جمله نمونه هایی كه به ذهن خطور می كنند ، ازون ، متان ، كلروفیل ، زاج ، دی ان . ای و كلروفرم را می توان نام برد . اما خود شیمدانان باید ضرورتاً به یك زبان فنی ویژه پناه ببرند كه دقیقاً تعیین می كند چگونه اتم های مختلف در مولكول یك مادة خاص مرتب
شده اند . این موضوع مشكلات بزرگی را در سطح عامه كه با این زبان آشنایی ندارند ، به وجود می آورد . دلیل دوم آن است كه شیمی علمی بسیار فراگیر است . بدین ترتیب كه كمتر پیشرفتی است كه به نوعی حاوی روابط شیمیایی نباشد . از این رو بیشتر مردم در برابر این دستاوردها شیمی را امری مهیا انگاشته ، توجه خود را به نوآوری علمی یا
فنی ای كه در نهایت فراهم آمده معطوف می كنند .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این تحقیق در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

 

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل تحقیق درباره انرژی هسته ای 49 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید