تعیین نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام


مدل سه عاملی فاما و فرنچ

تاکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با عوامل موثر بر بازده انجام گرفته است. هدف از این تحقیقات، شناسایی عواملی است که بازده موردانتظار را به نحوی مناسب­تری توضیح می­دهند. در ابتدا اشاره­ای کوتاه به تحقیقات انجام شده توسط برخی از محققین می­شود، سپس تحقیق انجام شده توسط فاما و فرنچ و مدل سه عاملی تشریح می­گردد.

بنز[۱] (۱۹۸۱) در مقاله­ای نشان داد شرکت­های با ارزش بازار کمتر در بورس اوراق بهادار نیویورک بازدهی بالاتر از مدل بازده موردانتظار مدل قیمت­گذاری دارایی­ها دارند. او با افزودن عامل ارزش بازار شرکت به رابطه بین بتای سهام و بازده آن در بازه زمانی ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۵ دریافت شرکت­های کوچک به طور متوسط بازدهی بیشتری نسبت به شرکت­های بزرگ دارند که به اثر اندازه شناخته می­شود. به عبارت دیگر وی دریافت، بین اندازه شرکت و بازدهی سهام رابطه معکوس وجود دارد. (قائمی و طوسی,۱۳۸۵).

چان، هامائو و لاکونیشوک[۲] (۱۹۹۱) رابطه بازده مقطعی سهام را با چهار متغیر نسبت سود به قیمت، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقدی در بورس اوراق بهادار توکیو در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۸ مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند، رابطه بازده با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با رابطه بازده با سه متغیر دیگر از لحاظ آماری و اقتصادی معنادارتر است. به علاوه رابطه بازده با نسبت جریان نقدی به قیمت سهم، مثبت و با اندازه شرکت، منفی است. نتایج رابطه بین بازده و نسبت سود به قیمت نیز مبهم می­باشد.

نتایج تحقیقاتی ذکر شده نشان می­دهد که عوامل مورد نظر به تنهایی قادر به توضیح بازده سهام نمی­باشند. در مدل آربیتراژی چنین بحث می­شود که عوامل مختلفی برای تعیین بازده باید لحاظ شود اما این مدل، عاملی خاصی را برای این توضیح مشخص نمی­کند.

پژوهش بهاندری[۳] (۱۹۸۸) نشان داد بین اهرم و میانگین بازده رابطه مثبت وجود دارد و بر مبنای آن، اگر درجه اهرم به مدل افزوده شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد. تحقیقات بهانداری بیانگر این بود که اضافه کردن عامل اهرم به مدل CAPM موجب افزایش قدرت توضیح­دهندگی آن می­گردد.

کیم[۴] (۱۹۹۰) به بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت سهم بر بازده اقدام نمود. شرکت­ها بر مبنای اندازه در ده پرتفلیوی طبقه­بندی شدند که شرکت­های کوچکتر در طبقه اول و شرکت­های بزرگتر در طبقه دهم بودند. کیم با استفاده از رگرسیون به بررسی میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه و نسبت سود به قیمت شرکت با بازده پرداخت. او دریافت که میانگین بازده با ارزش بازار شرکت رابطه معکوس و با نسبت سود به قیمت شرکت رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر شرکت­های با ارزش بازار کوچکتر، بازده بالاتری نسبت به شرکت­های با ارزش بازار بزرگتر دارند و همچنین سبد سهام شامل شرکت­های دارای نسبت سود به قیمت شرکت کمتر نسبت به آنهایی که نسبت سود به قیمت شرکت بالاتری دارند، دارای میانگین بازده بیشتری هستند.

[۱] Banz

[۲] Chan, Hamao And Lakonishok

[۳] Bhandari

[۴] Keim

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید