تعیین مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران


فرضیه تحقیق

مناسب ترین راهبردها برای توسعه مقصد گردشگری شهر تهران ، راهبردهای تهاجمی می باشند.

۴-۱- هدف های تحقیق

۱/ معرفی مفاهیم نظری چارچوب جامع تدوین استراتژی

۲/معرفی راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

۳/ شناسایی نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

۵-۱ –  قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق ، شهر تهران می باشد.

۲-۵-۱-  قلمرو زمانی تحقیق

بازه یک ساله  ۱۳۹۰

۶-۱- روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱- نوع تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش های توسعه ای به حساب می آید و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی است. روش تجزیه و تحلیل نیز، توصیفی و تحلیلی می باشد

۲-۶-۱-  روشهای گردآوری داده ها

دراین تحقیق،برای گرداوری داده ها از روش های کتابخانه ای،اسنادی و میدانی در کنار هم استفاده می شود که ابزار مطالعات میدانی، پرسشنامه و مصاحبه می باشد و مطالعات کتابخانه ای واسنادی موارد زیر را شامل می شود:

v     کتب داخلی و خارجی (E-BOOK  دانشگاه علامه طباطبایی )

v     مقالات  داخلی و خارجی

v     پایان نامه های مرتبط

v     آمار ، کتب، مقالات و پژوهش های  ارائه شده سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگری تهران

۳-۶-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

نمونه گیری گلوله برفی مورد استفاده قرار می گیرد.

حجم نمونه برای شناسایی عوامل استراتژیک و رتبه بندی این عوامل  ۴۰ نفر می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید