تعیین رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران


ابعاد رهبـری خدمتگزار از نظر صاحب نظران

برای رهبری خدمتگزار مؤلفه های متفاوتی توسط نظریه پردازان حوزه مدیریت رفتار سازمانی ارائه شده است که از میان آنها به ده ویژگی اشاره می شود :

  • گوش دادن[۱] : رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته های گروه در سازمان سعی می کنند خوب بشنوند. همچنین از طریق نشانه های غیر کلامی ، پیام افراد را به طور مستقیم تفسیر می کنند( Zehiri et al,2013,p2153).
  • همدلی[۲] : رهبران خدمتگزار تلاش می کنند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند.
  • بهبود بخشی[۳] :رهبران خدمتگزار قادر به تغییر دادن و هماهنگ کردن افراد هستند.
  • آگاهی[۴] : آگاهی عمومی و خودآگاهی از محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف ، یکی از مؤلفه های رهبر خدمتگزار است.
  • اقناع[۵] : رهبران خدمت گزار بیشتر به ترغیب افراد می پردازند. همچنین آنها در ایجاد توافق بین گروه به طور اثر بخش عمل می کنند.
  • مفهوم سازی[۶] :مفهوم سازی به معنای توانایی نگاه کلی به یک مسأله می باشد. داشتن یک دور نمای مفهوم سازی شده باعث می شود که از فراسوی واقعیت روزانه به یک مسأله نگاه شود. رهبران خدمتگزار توانایی رؤیایی متعالی را دارند و می توانند بین گرایش های مفهومی درازمدت و کوتاه مدت تعادل مناسب ایجاد کنند.
  • دوراندیشی و آینــده نگری[۷] : رهبران خدمتگزار از گذشته درس می گیرند.آنان واقعیت های زمان حال و پیامد های احتمالی یک تصمیم در آینده را درک می کنند.
  • نظارت[۸]: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می دانند که تحت سرپرستی آنها ست.
  • تعهد نسبت به رشد و پیشرفت دیگران [۹]: رهبران خدمتگزار فضایی را فراهم می کنند که ضامن رشد فردی ،حرفه ای و معنوی افراد باشد.
  • برقراری ارتباط[۱۰]: رهبران خدمتگزار از اهداف افراد باخبر هستند .آنان آشکار و واضح سخن می گویند و در نتیجه، افراد پیام آنان را بهتر درک می کنند (Van Dierendonck, & Nuijten,2011,p255).

این مؤلفه ها در قلب مدیرانی که خواهان بهبود شرایط انسانی هستند به وفور مشهود است(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،۱۳۸۹،ص۱۴۹).

[۱] – Listening receptively

[۲] – Empathy.

[۳] – Healing

[۴]– Awareness.

[۵]– Persuasion.

[۶]– Conceptualization

[۷] – Foresight.

[۸] – Stewardship.

[۹]– Commitment to the growth of people

[۱۰] – Building community

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید