تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی


مبحث ششم  : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی

به طور كلي در هر فعاليت تبليغي دو هدف عمده مي‌تواند دنيال ‌شود؛ اول اينكه هر تبليغي با هدف ايجاد ارتباط و رساندن پيامي انجام شود دوم اينكه هدف از انجام تبليغ فروش محصول ‌باشد. اما يكي از وجوه مميزه تبليغات اينترنتي با تبليغات سنتي در اين است كه امكان فروش محصول و يا خدمت را بلافاصله پس از تبليغ و يا گاهي در حين نمايش تبليغ فراهم مي‌آورد. در واقع اين امر امتيازي را براي اين نوع از تبليغات فراهم مي‌آورد. ولي نكته در اينجا است كه در ايران بدليل فراهم نبودن زيرساختهاي تجارت الكترونيك و فقدان مكانيزم‌ها و قوانين لازم، مخاطبين امكان خريداري كالا و خدمتي را كه تبليغ آن را بصورت اينترنتي مي‌بينند، ندارند. اين به معناي از دست رفتن يكي از مهترين مزيتهای تبليغات اينترنتی است زيرا چنانچه هدف از تبليغ فقط اطلاع رساني و ايجاد ارتباط باشد، بدليل همه گير نشدن اينترنت در كشور، رسانه‌هاي ديگري چون تلويزيون، راديو و روزنامه‌ها قطعاً تاثيرگذاري بيشتري خواهند داشت. نتيجه اينكه در چنين فضايي اينترنت بعنوان يك رسانه شانس خود را براي جذب تبليغات بيشتر از دست مي‌دهد‌.[1] بازاریابی، یکی از مهم‌ترین ارکان هر شرکت محسوب می‌شود. بازاریابی خوب با تحقیقات و قیمت‌گذاری در بازار آغاز می‌شود لیکن جنبه‌های بسیار دیگری مشتمل بر تبلیغات، بسته بندی، نشانه گذاری، توزیع و نیز رضایت مشتری، بر آن تأثیر می‌گذارند. یک برنامه بازاریابی تأثیرگذار و مبارزه تبلیغاتی بایستی بر پایه قوانین تبلیغات حقیقی استوار باشد زیرا اطلاعات نادرست و خلاف حقیقت که سبب فریب اذهان عمومی می‌شود به مجازات‌های پرهزینه منجر می‌شود.

منظور از تصویب قوانین مربوط به تبلیغات، همواره جلوگیری از درگیر شدن مصرف کنندگان در دعاوی نادرست می‌باشد. شرکت‌ها بایستی در رابطه با محصولات خویش صادق باشند و مدارکی دال بر اثبات ادعاهای خود در دست داشته باشند. چنانچه تجارتی منطبق با این قوانین نباشد، هدف دعاوی مختلف  قرار خواهد گرفت..[2]

در خصوص وظایف فروشندگان کالا یا خدمات که همان ارائه دهندگان اصلی می باشد موارد قانونی  قید شد، در خصوص قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی مواردی در قانون بیان شده است.

تبلیغ کننده الزاما نباید تولید کننده یا نماینده وی یا شخص ارائه هنده خدمات باشد، تبلیغ کننده می تواند شخص ثالثی خارج از چرخه ارائه دهنده کالا یا خدمات و مصرف کننده باشد که فقط وظیفه تبلیغ آن را بر عهده دارد که قانونگذار از لفظ تامین کننده استفاده نموده است، در این خصوص قانونگذار وظایفی را برای هر دو دسته شامل ارائه دهنده اصلی کالا یا خدمات و تبلیغ کنندگان  وضع نموده است.

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات

بر اساس مواد 438 الی440 قانون مدنی در صورتی که یکی از طرفین با حیله و نیرنگ عملیات متقلبانه ای را انجام دهد که طرف دیگر بر اساس آن به معامله ترغیب و آن را قبول نماید، برای این شخص خیار تدلیس ایجاد می شود که بعد از علم به آن فوری است. این نکته نیز در قانون تجارت الکترونیکی قید شده است .

” تامین کنندگان در تبلیغ کالا یا خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.”[3]

ملاحظه می شود که در این ماده قانونگذار استفاده از اعمالی را موجب فریب طرف مقابل شود ، منع کرده است اما ضمانت اجرایی برای آن مشخص ننموده است، به این معنی که ارائه کننده را از این عمل منع نموده است اما در صورت عمل به آن تکلیف را مشخص ننموده است، تدلیس ارائه کننده ممکن است بعد از حق فسخ مندرج در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی مشخص شود، با عنایت به ماده 4 قانون ارجاع به سایر قوانین موضوعه را فقط منوط به باب اول این قانون نموده است و ماده مورد بحث در باب سوم بیان شده است ، علی ایحال بر اساس اصول کلی می توان خیار فسخ و اعمال آن را برای مشتری مفروض دانست.

به عنوان مثال پرونده کلاسه 900419 ، شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران شاکی مدیر عامل یک شرکت تولید دستگاههای دارویی می باشد که ضمن اعلام شکایت از یکی از کارمندان سابق و سهامداران فعلی شرکت بیان می دارد متشاکی ضمن در اختیار گذاردن اطلاعات شرکت به شرکت دیگر اقدام به تولید دستگاه مشابه با دستگاههای اصلی نموده که امتیاز اختراع آن متعلق به شرکت ایشان می باشد  و با تبلیغات در اینترنت با گمراه نمودن مشتریان به این عنوان که دستگاهها ساخت شرکت شاکی می باشند اقدام به فروش مشابه آنها نموده است. وی قبل از شکایت ضمن در خواست تامین دلیل و کسب نظر کارشناس خبره تصدیق تطبیق دستگاه مشابه با نمونه اصلی را اخذ و به استناد آن اقدام به اقامه دعوی نموده است. قاضی پرونده ضمن احضار مدیر عامل شرکت دوم که اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و همچنین کارمند سابق از پلیس فتا تقاضای بررسی آگهی تبلیغ اینترنتی نموده است و در بررسی ها مشخص شد که متشاکی آگهی را در یکی از وب سایتهای درج آگهی ثبت نموده و با استعلام از مدیریت وب سایت مربوطه مشخص شد که متشاکی در زمان ثبت نام و درج آگهی نام خود رابیان ننموده و فقط به ذکر پست الکترونیک و تلفن همراه خود بسنده نموده است و پس از شکایت شاکی آگهی مربوطه را حذف نموده است. قاضی هر دو متهم را برای اخذ آخرین دفاع دعوت نموده است.[4]

در پرونده فوق متشاکی علاوه بر نقض حقوق ناشی از اختراع اقدام به تبلیغ آن در اینترنت نموده است. این تبلیغ در یکی از وب سایتهایی انجام شده  که مختص درج آگهی های تبلیغاتی بوده و به همین منظور راه اندازی شده است. در صورتیکه شخصی اقدام به درج آگهی در اینگونه وب سایتها نماید در بدو امر باید فرم مشخصات فردی را تکمیل نماید که این فرم شامل مشخصات شخص آگهی دهنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و همچنین نشانی، پست الکترونیکی ، تلفن ثابت و همراه و سایر موارد می باشد، البته عدم ذکر برخی از موارد مانع از ثبت نام و درج آگهی نیست و برخی موارد اجباری می تواند با درج اطلاعات نادرست تکمیل شود و شخص آگهی دهنده می تواند با استفاده از پست الکترونیکی که از حروف نامربوط تشکیل شده است استفاده نماید. در پرونده موضوع بحث آگهی دهنده فقط پست الکترونیک و تلفن خود را درج نموده است که پس از شکایت شاکی اقدام به حذف آگهی از سایت مربوطه نموده است اما با بررسی سوابق وب سایت مشخصات وی و زمان درج و حذف آگهی  در دسترس قرار گرفته است. النهایه از نظر قاضی انتساب آگهی های درج شده در وب سایت به متهمین محرز شده و برای اخذ اخرین دفاع احضار شده اند.

در فرض اینکه متشاکی عمل خلافی انجام نداده و کالا متعلق به خود او می بود شرایط قانونی و الزام تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی مطابق ماده 33 و 34 قانون تجارت الکترونیکی عمل ننموده و بر اساس قانون مسئول می باشد.

[1]تبليغات اينترنتی در ايران: تنگناها و راهكارها ، قابل مشاهده به صورت آنلاین در سایت : http://www.iran-forum.ir/thread-120076.html

[2] – قانون بازاریابی اینترنتی مقررات مربوط به تبلیغات و کمیسیون تجارت دولت، ترجمه فهیمه فره وشی ، قابل مشاهده بصورت آنلاین در : http://www.ghazavat.com/74/kharej.htm

[3] – ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی

[4] – در زمان نگارش پرونده منجر به صدور رای نشده است.

صفحه دانلود  پایان نامه : بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن