تحقیق:پيدايش كونگ فو توا در ايران

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پيدايش كونگ فو توا در ايران

گر به خود آیی به خدایی رسی                    پس به خودآ تا به خدایی رسی

سالها پيش نه چندان دور ، بيش از دو دهه ،  رهرو   جوانى  از سرزمين   خاورميانه  جهت   فراگيرى   فنون  رزمى  به خاور دور اعزام مى شود . اين رهرو در تايپه فنون رزمى را فرا مى گيرد كه در آن سرزمين به نام  KUNG-FU-KARATO     معروف بود.

رهرو پس از بازگشت به  استادى  چيره دست در زمينه هاى  رزم ( علم تن ،     روانشناسى ، پزشكى ،  فلسفه گرائى ، روح روان ((چان))(ذن) علوم (( فيزيك )) ، رياضيات ،  (( شيمى )) جهان مجهولات  ) مبدل مى شود. مدرك استاد را انجمنى در تايوان به نام انجمن شالبند  مشكى هاى تايوان صاد ر كرده بود، هر چند استاد بيش از آن بود كه با شال يا مدرك  ديگرى   قياس  شود ولى پس از مراجعت از خاور دور استاد تيزبين و ژرف انديش در سال 1351 به   تدريس GOGORIO   كه يكى از شيوه هاى  زيباى  كاراته مى باشد، نمود.  علت تعليم اين سبك را رهروان هرگز نفهميدند بعدها استاد در جمع رهروان گفت  گوجوريو  از كونگ فوى  شائولين مركزى مشتق شده است. رهروان سرگشته و با ناباورى  پذيرفتند  و ماهها  زير نظراستاد  به فراگيرى اين سبك سپرى  شد .

ناگفته نماند كه رنگ  لباس سفيد بود و پس از گذراندن مدت چهار ماه تمرين مداوم  استاد پس  از مدتها در محل تاتمى ( اوتايمى ) كلمه TAO   را  در چهار طرف  نوشت و پس از مدتى مربع تاتمى تبديل  به دايره  اوتايمى  شد با رنگها ى  دايره كوچك  سفيد در وسط و دايره  بزرگترى  در به رنگ قرمز و آخرين باز هم  دايره اى  به  رنگ سفيد بود .  با كنجكاوى سئوال كردم مفهوم اين رنگها چيست ؟ در جواب از استاد چنين شنيدم : به  زودى  كه شيوه جديدى را تدريس مى كنم ، پاسخ   شما را خواهم داد . و در جلسه  بعدى  استاد به  تعليم  شيوه ساده اى  به نام BATO  كه به گفته استاد سايه اى  از تائو بود ، پرداخت .

چند ماهى نگذشته بود كه از طرف ماْ موران حكومتى آن زمان استاد  را احضار  نموده  و ازايشان خواستند  تا كلمهَ TAO را حذف  كند، استاد اين  كار  را كرد . ولى  در جمع   خصوصى  رهروان   اين  چنين گفت : هر چند    تائو(TAO) هرگز نابود  شدنى نيست، ولى من      TO A(توآ )  را جانشين آن  خواهم  كرد. از استاد سئوال شد TOA   يعنى چه ؟ اين دفعه  هم جواب  سئوا ل  قبلى وهم سئوال دوم را  پاسخ  گفت . استاد گفت :  در جواب  سئوالى كه چندى  قبل  كردى ، فراموش نكرده ام ، درباره رنگهاى  اوتايمى  بود  گفتم : بلى ! گفت :  رنگ  سفيد  وسط  دايره علامت صلح  و دوستى  در روى  كره  زمين  است و رنگ قرمز علامت خون و پس از كمى تاُ مل گفت : ما در اين دايره با كسى مسابقه نمى دهيم ، ما فقط مبارزه مى كنيم و دايره  اوتايمى ما  اول صلح و دوم خون و نهايت مرگ است .

اين جواب اولين سئوال من بود و همان وقت  گفت : از امروز رنگ  لباس را عوض مى كنيم  و براى  هميشه  لباس كونگ فو  سياه TO A  خواهد بود  و اين طور تفسير كرد   كه در كونگ فو  سياه رنگ مقدسى است و  در مقابل رنگهاى ديگر مقاومت  مى كند  و نفوذ  هر رنگ بر آن بى اثر مى باشد وما نيز درمقابل   رنگها   و نيرنگها همچون رنگ سياه اصا لت خود را حفظ  خواهيم كرد از نظرعلمى رنگ سياه نمى گذارد انرژى اى كه در اثر سوخت و ساز  بدن توليد مى شود ، از دست  برود و در خويش نگه  مى دارد  و از  پيرى  زود رس  و كوفتگى و خستگى مى كاهد .

(Time of operation animal) زمان سير حركت حيوانات.  و  سپس به  تفسير در مورد تكنيكهاى كونگ فو توآ پرداختند و اينچنين شروع  نمود :

كونگ فو TO A   از حركت حيوانات و مبارزه و جنگ الهام گرفته  شده و  امروز با فكر  انسان كه   برترين مخلوق است ، تكامل يافته و كونگ فو  TO A شامل 73000  تكنيك   تركيب و  عكس العمل سازى است كه  با شالبند  سفيدشروع  وباگذراندن  دوره  هفت  خط  شالبند  سبز  خط  سفيد مىشوند  كه درمورد  بقيه  شالها  مفصلاً در فصل دوم همين كتاب براى شما خواننده عزيز شرح خواهم داد.

استاد مى گفت در سال 528-516  قبل ازميلاد ، در سرزمين چين شمال ايالت هونان در كوههاى  سونگ شان ، راهبى به نام شائولين سو درمعبدى به اتفاق تعدادى ازشاگرانش مى زيسته، بلحاظ  زندگى دركوهستان و مواجهه با خطر ، حمله حيوانات مختلف شيوه مبارزه و برخورد با حيوانات را به شاگردان خود تعليم مى داد پس از  به آتش كشيدن معبد توسط  گارد  امپراتور  و مرگ شائولين سو تعدادى از شاگردان  موفق شدند و از اطراف چين گريختند و در خفا شيوه  بوكس  شائولين  را ترويج  دادند  و آن  معبد به نام  شائولين معروف گرديد كه بروايتى درسال 528 ميلادى   راهبى  به   نام  تامويا   ( بود هيد ها رما)  از هندوستان به چين سفر  مى كند  و در معبد  شائولين  مستقر مى شود كه خود بحث مفصلى دارد و در فصلى ديگر درهمين كتاب درباره راهب تامو توضيح خواهم داد.

تا اينجا به اين نتيجه مى رسيم كه داستان بعضى از رهروان كه كونگ فوTO A يك سبك منطقه ايست  واهى      وبى اساس است. تصوراين است كه اين اساتيد به واسطه  منافع شخصى خويش اجباراً به بيراهه وانحراف    كشيده شده اند . هر چند كه در فلسفه هنرهاى رزمى اين گونه عذرها پذ يرفته نيست .استاد مى گفت درمعابد كونگ فو شاگردان بسيارى تمرين مى كنند ولى ضربات مشت ولگد بدون شناخت تن و روان و ژرف نگرى به عمق انديشه بى فايده و بى محتوا است. كليد اين اسرار به كسانى سپرده مى شود كه به راز كونگ فو سرسپرده شوند و اين اسرار رمز پختگى آنهاست .

بناى معبد شائولين كه يكى از زيباترين معابد در دنيا مى باشد ، بدين شرح است :

معبد در يك محل مقدس قرار دارد. چهار رشته كوه اصلى چينى در نقاط مختلف اين محدوده  قرار گرفته اند  به    طوريكه رشته كوه” سونگ شان ” در مركز، دربخش “دفنگ” از استان هونان واقع شده است ، سونگ شان  يا كوه مركزى داراى قلل كم ارتفاع است . در سال 495 بود كه  معبد شائولين بنا به دستورامپراتور” همسا ئون” براى يك راهب هندى به نام ” باتواو” يا ” فوتوا” ( آن طور كه در چين ناميده مى شود) ساخته شد و محل بناى آن در پايه سرازيريهاى  غربى كوههاى سونگ شان  منطقه  هونان  بود  و مجسمه  اين  راهب هندى را اغلب   مى توان در صومعه هاى  بودائى در چين مشاهده كرد(از خصوصيات راهب بذله گو و شكم گنده است ) كه در جهان شهرت دارد.

سرنوشت كونگ فو توآ    KUNG-FU-TO A

سالها بود كه استا د براى رهروان از طبيعت ، روح ، انسانها ، جان ، هستى وآرامش سخن مى گفت و ازاين كه مجبور بود ديوارهاى بلند شهرها و زندگى ماشينى را تحمل كند  رنج فراوان مى برد ، او مى گفت : روح انسان با اين نمايشگاه آهن و دود و آلودگى هوا سازگار نيست و يك روز بى خبر و دور از چشم رهروان  ناپديد  شد و هنوز كسى به درستى نمى داند كه استاد كجاست. ولى در هر كجا  كه باشد ، قدر مسلم ازسرنوشت شوم TO A  مطلع است و مى داند كه رهروان ناآگاه به خاطر منافع مادى چه به روزگار هنرى كه سالها زحمت و انديشه به رايگان در اختيار آنان گذارده بود ، آورده اند .  به خاطر دارم روزى  را كه استاد  گفت : TO A  تفاله اى بود كه ما آن را بيرون ريختيم تا شايد از بهترينها كسى را بيابيم  تا كليد اين راز را به او بسپاريم و امروز TO A  را به شكل بسيار زيبايى كه از تصور رهروان فرصت طلب ديروز خارج است مى توان به تصوير كشيد بسيار برتر از آن كه در اذهان بگنجد .

به اين داستان توجه كنيد !

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : پيدايش كونگ فو توا در ايران