تحقیق:شرکت صنایع مس

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:شرکت صنایع مس

تاریخچه مس در ایران

مس يكي از فلزاتي است كه طرز استخراج و ذوب ان بر صنعتگران باستاني ايران معلوم بوده است و در حفرهايي كه در نقات مختلف كشور شده آثار و علايم آن ديده ميشود. ولي چون رموز اين صنعت سينه بسينه انتقال مي يافته كتاب ونوشته اي ازآن در دست نيست فقط از اشياءمسي وآلياژهاي آن كه در كاوشهاي انجام شده به دست آمده چنين پيداست كه در زمان قديم از مس در زندگاني خود استفاده ميكردند و با صنعت ذوب مس آشنايي كامل داشتند . معدنچيان سنگهاي مس خالص طبيعي ومس اكسيده را كه بيشتر در سطح زمين يافت ميشده به وسيله ديلم و كلنگ خرد كرده واستخراج وذوب ميكردند و چون طرز ذوب كانيهاي نوع سولفور را نمي دانستند اگر چنانچه با چنين معدني برخورد ميكردند از استخراج آن صرف نظر ميكردند .

كارهاي مس و مفرغي قبل از تاريخ كه در ايران انجام شده در بسياري از موزه هاي دنيا وجود دارد .پس از آن در دوره هاي مختلف مانند دوره هخامنشي و ساساني وبعد از استيلاي عرب و دوره مغل و تيموريان نمونه هايي از اشياء مسي ومفرغي كه در ايران ساخته شده در موزه هاي روسيه و انگليس و فرانسه وجود دارد. در عصر صفويه صنعت برنج سازي و استفاده از مس و آلياژهاي آن رونق بسياري داشته است ولي پس از انقراض صفويه و روي كار آمدن سلسله قاجاريه در كليه صنايع از جمله صنعت ذوب مس انحطاطي ايجاد گرديد و پس از آن براي احياء صنايع مختلف و صنعتي كردن ايران در زمان امير كبير كوششهايي صورت گرفت كه مثمر ثمر واقع نشد.

تا اينكه در سال 1315چون دولت وقت در كارخانجات مهمات سازي ارتش نياز به مس داشت و شروع به استخراج مس از معدن انارك و عباس آباد سبزوار خراسان شمالي نمود و كارخانه ذوب مس غني آباد را بنيان گذاشت.

در استان كرمان از دير باز مردم ناحيه سرچشمه از وجود ذخاير مس اطلاع داشته و از آن در ساختو تهيه وسايل جنگي ولوازم خانگي استفاده ميكردند براي صدق اين مدعي باقيماندهايي از سيتمهاي قديمي ذوب در حوالي سرچشمه دال بر شناسايي مس و معدن مس سرچشمه در سالهاي دور يعني در حدود 3000سال قبل از ميلاد ميباشد. علاوه بر آن جاري شدن آب سبزرنگ در رودخانه هاي اطراف سرچشمه مويد وجود تركيبات مس در ناحيه بوده است .

در دهه 1340 بود كه يك سري مطالعات زمين شناسي در ناحيه سرچشمه آغاز گرديد .پس ازاينكه مشخص گرديد كه ذخيره مس در ايران بميزان فراوان وجود دارد . در سال 1351 سركت سهامي معادن مس سرچشمه  با سرمايه دولتي تاسيس گرديد و باشركت آمريكايي آناكاند قراردادي منعقد گرديد تا از كمكهاي فني آن شركت جهت استخراج معدن مس سرچشمه استفاده شود. در نتيجه با استفاده از مطالعات گذشته طرح ايجاد ذوب مس با ظرفيت 145000 تن مس در سال و هزينه اي معادل 550ميليون دلار ريخته شد . وپيرو آن با شركت پارسونز جوردن قراردادي جهت ساخت و ايجاد تاسيسات مجتمع مس سرچشمه بسته شدكه تاسال1357تقريبا97درصد از كارهاي ساختماني توسط شركت مذبور انجام گرفت.

راهنماي تاسيسات كارخانه

1_انبار سنگ درشت

2_سنگشکنهای اولیه و…

3_انبار سنگ نرمه

4_کارخانه بر عیار کنی

5_ته نشین کننده های بر عیار شده

6_واحد صافی

7_واحد خشک کن

8_انبار ذخیره اضطراری بر عیار کنی

9_مخازن بر عیار شده و مواد کمک ذوب

10_کورههای ذوب

11_ساختمان سنگشکن وآهک

12-مخازن قیفی مواد درشت کمک دوب

13_سنگ شکن مواد کمک ذوب

14_واحد آهک

15_دود کش کوره مبدل

16_نیروگاه حرارتی

17_غبارگیری کورههای ریورب

18_غبارگیر کورههای  کنورتور

19_امخازن سوخت

20_ته نشین کننده مواد باطله

21_مخازن وتلنبه خانه آب صنعتی وآتشنشانی

22_ازمایشگاه

23_انبار قطعات صنعتی

24_تصفیه خانه آب

25_سالن الکترولیز آب

26_واحد اسید

27_مخازن اسید

28_انبار مواد منفجره

29_واحد اکسیژن

30_انبار وسایل متفرقه

31_ساختمان سرند اولیه

32_سرویس خودروها

33_مخازن شیر آهک

34_برج خنک کننده

35_واحد مولیبدن

36_ساختمان توزیع برق

37_مرکز اسناد ومدارک

38_دیگ بخار

39_انبار مواد شیمیایی آزمایشگاهی

40_مخازن گازوییل

41_انبار آجر

كانيهاي مس

مس در طبيعت بصورتهاي زير يافت مي شود :

1_مس فلزي

2_اكسيد مس

3_سولفور مس

مس طبيعي  عنصر مس بحالت آزاد طبيعي درتوده هاي بزرگ ويابشكل پراكنده در سنگهاي  آذري (آتشفشاني)درقشرزمين بوجودآمده است.معادن اين نوع مس چندان زياد نيست ودر همه جا وجود ندارد فقط دربعضي ازنقاط دنيا مانند :ايالات متحده آمريكا و شيلي و بوليوي و  چين و ايران (در ناحيه انارك) يافت گرديده است.

2_اكسيد مس :

اكسيدهاي معدني مس در پوسته زمين نزديك به سطح يافت ميشود كه در نتيجه تغييرات

جو ي وفعل و انفعالات شيميايي كه در قسمت رگه هاي سولفور مس صورت گرفته تركيبات اكسيده بوجود آمده است. آبهاي طبيعي كه بمقدار چندين(ppm) گاز اييدريدكربنيك (co2)در بر دارنده  بر روي سولفاتهاي مس 100متر اثر كرده و به تدريج آنها به تركيباتي نظير :كربنات .اكسيد .سولفات وگاهي اوقات سيليكات مبدل مينمايد.

چون اغلب مواد نامبرده نزديك بسطح زمين پيدا مي شوند وتماما” داراي نقطه ذوب پاييني هستند لذا ميتوان  آنها را بسهولت با گرماي احتراق زغال چوب و كربن آن احياء نمود  ومس فلزي را بدست آورد كه اين روش در گذشته مورد استفاده بوده است  وتمام مس  باستان با اين روش تهيه ميگرديده.

3_سولفور مس

مهمترين سنگ معدن مس كه امروز بيشتراز95% مس محصول سالانه دنيا را ميدهد ازنوع سولفوره ميباشد  چون بسهولت ميتوان مس را ازتركيبات اكسيده خارج كرد  درگذشته با  اين روش تقريبا

كليه معادن اكسيده را مورد بهره برداري قرارداده اندكه كم وبيش درحال تمام شدن است.وچون معادن  مس به عمق بيشتر رسيده درنتيجه اغلب تركيبات  آن از نوع سولفوره ميباشد.

حفره معدن وقتيكه به لايه گداخته شده ميرسد بصورت سخرههاي گداخته سيماني در مي ايد كه معمولا”كلوخه هاي معدني(gangue) از نوع كلسيت ميباشند تركيبات مس با تماس در لايه هاي رويي معدن از نوع(porphyry)يا  (chalcocite) شروع شده و به تدريج به(bornite)و(chalcopyrite)در عمق معدن بدل ميشود 

روشهاي استخراج مس

روش مورد استفاده جهت استخراج مس بستگي دارد به طبيعت و تركيبات مس موجود  در سنك معدن. به طور كلي سه طريق اساسي براي استخراج مس وجود دارد كه عبارتند از :

1_ذوب مستقيم :

ذوب مستقيم وقتي به كار گرفته مي شود كه درصد مس موجود در كلوخه ها از 6% به بالا باشد .

2_شستشوي اسيدي:

شستشويي كه با الكتروليز تكميل مي شود مخصوص كلوخه هاي نوع اتکسیده میباشد.

3-تغليظ كردن :                                                                                                    تغليظ كه همراه با ذوب ميباشد براي تركيبات گوگردي مس يا مس طبيعي با عيار كم بكار گرفته میشود .

در اين روش جهت دستيابي به مس قابل عرضه به بازار سنگ معدن بايد واحد هاي زيرين را بگذراند :استخراج از معدن _سنگ شكن و سرند ها_پر عيار كني_كوره انعكاسي _ كوره مبدل_ كوره آند_پالايشگاه (الكتروليز) _ذوب مجدد و ريختگري_محصول نهايي با خلوص 91/99% .

 مشخصات كلي معدن سرچشمه

معدن سرچشمه بيضي شكل بوده كه قطر بزرگ آن 2300 متر و قطر كوچك آن 1200 متر طول دارد و داراي ارتفاع 2600 متر است براي تعيين ذخيره به وسيله شركت سلكشن تراست 195 حلقه چاه با ماكزيمم عمق 200 متر حفاري شده كه كل متراژ حاصل از حفاري 28300 متر است و 17200متر تونل نيز حفاري شده است .تعداد 51 حلقه چاه اكتشافي با متراژ 5240 متر نيز حفاري گرديده است .

ذخيره ثابت شده بر اثر حفاري هاي فوق تا عمق 2350 متر 523/449ميليون تن با عيار متوسط 12/1 براورد شده و طرحي نيز براي برداشت 20ساله از معدن تهيه گرديد پس از آن شركت ملي صنايع مس با همكاري شركت آناكاندا در دنباله برنامه هاي اكتشافي 32952متر حفاري انجام داد كه اين حفاري ها شامل گمانه هاي كم عمق و همچنين گمانه هاي 600 متري و 3عدد گمانه تا عمق 1000 متري و تا كنون ذخيره معدن تا 800 ميليون براورد شده كه ممكن است با حفاري هاي عميق تر ميزان ذخيره معدن افزايش يابد بطور كلي اين معدن را از نظر تركيبات تشكيل دهنده آن ميتوان به سه منطقه با تر كيبات متفاوت تقسيم كرد .

الف : منطقه اكسيد كه بطور متوسط تا عمق 26 متري از سطح زمين قرار گرفته و داراي كربناتهاي مس مانند مالا كيت و آزوريت و سولفاتها و سيليكيتها با آب كريستالي و اكسيدهاي مس ميباشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : شرکت صنایع مس