تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران

مطالب این پست : دانلود تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران 73 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا                        2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه                    5

قرارداد بیمه                             8

بیمه نامه                                11

تعهدات بیمه گذار                         14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه                           17

بیمه آتش سوزی                            21

شکست شیشه                                24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران               28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک       32

بیمه های مسئولیت مدنی                    34

انواع بیمه مسئولیت مدنی                  36

بیمه حمایت و پس انداز                    57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز       58

فصل سوم                                 

نمودار سازمانی بیمه آسیا                 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی                   63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی  64

 

فصل چهارم                               

ثبت اسناد هزینه                          68

ثبت اسناد مطالبات                        68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها                68

گرفتن استعلام از پرونده ها                69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک              69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک            69

تهیه صورت مغایرت بانکی                   70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت              70

فصل پنجم                                

خلاصه و نتیجه                             72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی                     73

منابع

                                        

مقدمه

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یوركشایر ، رویال ، ویكتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیكس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شركتهای بیمه خارجی ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسیس یك شركت بیمه ایرانی كرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شركت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شركت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شركت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای كشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشكیلات اجرایی مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شركت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت كنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتكایی اجباری به شركت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه كردن كالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از كشور نزدیكی از مؤسسات بیمه كه در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحكام شركتهای بیمه افزود .

شركت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شركت در بازار بیمه كشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شركتهای بیمه خارجی شد . این روند كماكان ادامه یافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت كلیه شركتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانك ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی كه این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن كلیه نمایندگیها و شعب   شركتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شركت بیمه « یوركشایر » و

« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شركتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شركت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شركت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و كار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كلیه شركتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتكایی اجباری به شركت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو كه حاوی كلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شركتها بود انجام گرفت .

بدیهی است ارائه اطلاعات به شركت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شركتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شركتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مركزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مركزی ایران طبق این قانون به صورت شركت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشكیل شده است .

در بخش اول ، سازمان ، اركان ، تشكیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مركزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شركتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشكستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مركزی ایران سازمانی است مستقل كه هیچگونه وابستگی تشكیلاتی و ارگانیك با هیچ یك از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است كه وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مركزی ایران است . وزیران بازرگانی و كار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .

رئیس كل بیمه مركزی ایران كلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مركزی تفویض اختیار كند . تصویب قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به كار شدند اما بیم آن می رفت كه اگر كنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی كه از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .

افزایش تعداد شركتها كه با مشاركت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مركزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مركزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی كند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه كشور نیست .

طبق قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر كلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری كه بعد از تأسیس بیمه مركزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از كشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تأسیس بیمه مركزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه كشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » كه یكی از اركان بیمه مركزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در كشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب كرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مركزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی كه به سرمایه دولت تشكیل شده اند نیست مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانونو تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مركزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین كرده است :

1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی كه با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .

2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای كلیه مؤسسات بیمه كه در ایران كار می كنند .

3- فعالیت در زمینه بیمه های اتكایی اجباری

4- قبول بیمه های اتكایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی .

5- واگذاری بیمه های اتكایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد .

6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .

7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است كه : « بیمه مركزی ایران      

 

« بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است كه به موجب این قانون حق   نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی كه قانون معین می نماید ) استفاده كند» .

بدان سان كه در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مركزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است كه این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در كار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینكه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت كننده بیمه مركزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه كشور ، باید عیناً و بدون كم و كاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل كنند . بیمه مركزی ایران وظیفه دارد كه در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری كه بیمه گران با دریافت حق بیمه كمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .

افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مركزی در برگیرنده این واقعیت است كه تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون كه ناظر است بر وظایف بیمه مركزی ایران آمده است كه تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مركزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأكید بر آن دارد كه نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلكه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر كه مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی كامل با وظایف قانونی بیمه مركزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد كه مكانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به كار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد كه بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینكه بیمه مركزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .

به نقش بیمه مركزی ایران كه همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأكید شود . تا كنون بیمه مركزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه كشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه كشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتكایی ، همیشه سعی كرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مركزی ایران ، با بهره گیری از خدمات كارشناسان كشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه كه نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می كنند . بیمه مركزی ایران درصدد است تا رسالت خود را كه همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مركزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتكایی اكو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتكایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت كنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا كرده است . كارشناسان و متخصصان بیمه مركزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشكلات و راه حل های موجود در كشورهای آسیایی و افریقایی كه می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) :

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه تاریخچه بیمه در ایران 73 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید