تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان-پایان نامه


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

پیشنهادهای پژوهش

۱-پیشنهاد می شود آموزش با روش هوش‌های چندگانه بر روی سایر کتب پایه های ابتدایی علاوه بر علوم مورد پژوهش قرار گیرند.

۲-پیشنهاد می شود آموزش با روش هوش‌های چندگانه بر روی سایر پایه های ابتدایی علاوه بر دوم انجام شود.

۳-پیشنهاد می شود پژوهش مشابهی با دانش‌آموزان پسر انجام شود و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

۵۵محدودیت های پژوهش

۱- عدم امکان کنترل متغیرهایی که ناخواسته در موقعیت پژوهشی وجود دارد، نظیر خستگی و کسالت پاسخگویان، بی توجهی برخی از دانش‌آموزان و جدی تلقی ننمودن آموزش که بر نتایج پژوهش اثر می‌گذارد.

۲-این پژوهش درمدارس ناحیه ۴ شیراز انجام گرفته است بنابراین در تعمیم نتایج آن به سایر ناحیه ها یا شهرها باید دقت لازم انجام شود.

۳-این پژوهش مانند سایر پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه بوده است از جمله محدودیت در ابزار اندازه گیری، محدودیت در انتخاب و حجم نمونه، عدم وجود دوره پی گیری، که نتایج پژوهش به دیگر دانش‌آموزان را با احتیاط مواجه می سازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و نگرش دانش‌آموز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان