بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با استفاده از تکنیک Real-Time PCR


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری­های نوین، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش: سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با استفاده از تکنیک Real-Time PCR

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فرید حیدری

اساتید مشاور:

جناب آقای مهندس احسان هاشمی

سرکار خانم دکتر طاهره ناجی

سال تحصیلی93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده فارسی    ……………………………………………………………………………………………              1 

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………….             2

فصل اول: کلیات

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………             4

 • آناتومی دستگاه تناسلی دام نر …………………………………………………………………. 5                                                        
 • اسپرماتیک کورد (بند بیضه) …………………………………………………………………………… 6

1-1-2-  اسکروتوم(کیسه بیضه)…………………………………………………………………………            6

 • ماهیچه دارتوس ……………………………………………………………………………… 7
 • تونیکا واژنیالیس …………………………………………………………………………….. 7
 • بیضه‌ها …………………………………………………………………………………………… 8
 • اپیدیدیم …………………………………………………………………………………………    10
 • غدد ضمیمه تناسلی ………………………………………………………………………….. 12
  • آمپولا ………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-5-2-  وزیکول سمینال …………………………………………………………………………….           12 

1-1-5-3-  پروستات ……………………………………………………………………………………..          13

1-1-5-4-  غدد کوپر …………………………………………………………………………………….          13

 • آلت تناسلی نر …………………………………………………………………………………. 14
 • فیزیولوژی دستگاه تناسلی دام نر…………………………………………………………..          15

1-2-1-  اسپرماتوژنز ………………………………………………………………………………………           15

1-2-1-1- اسپرماتوسیتوژنز ……………………………………………………………………………..          15

1-2-1-2- اسپرمیوژنز …………………………………………………………………………………….          15

1-2-1-3- روند کلی اسپرماتوژنز ……………………………………………………………………….          16

1-2-2-  اسپرم ……………………………………………………………………………………………..          20

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید