بررسی تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر-پایان نامه -دانلود


 

 

بررسی تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر-پایان نامه -

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل

عنوان                                                فهرست مطالب                                 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول-کلیات

1-اهداف تحقيق

1-2پيشينه تحقيق

1-3روش تحقيق

1-4بيان مسئله

1-5سوالات تحقيق

1-6فرضيه هاي تحقيق

1-7ضرورت انجام تحقیق

1-8توجیه پلان

فصل دوم- تعاریف و مفاهیم

2-1-تعریف دادرسی

2-2-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه

2-3-معیارهای دادرسی عادلانه

2-3-1-حاکمیت قانون

2-3-2-شاخصه های حاکمیت قانون

2-3-2-1-دستگاه قضایی مستقل

2-4-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه

2-4-1-مبانی تاریخی اصل برائت

2-4-2-مفهوم اصل برائت

2-5-تضمینات دادرسی عادلانه

2-5-1-حقوق قبل از دادرسی برای متهم

2-5-1-1-تفهیم اتهام

2-5-1-2-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه

2-5-1-3-محدود بودن بازداشت موقت

2-5-1-4-حق آگاهی از علت بازداشت

2-5-1-5-حق داشتن مشاور حقوقی

2-5-1-6-منع شکنجه

2-6-حقوق مرحله دادرسی

2-6-1-حق دفاع

2-6-2-حق بازجویی و پرسش از شهود

2-6-3-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

2-6-4-دادرسی علنی

2-6-5-دادرسی بی طرفانه و مستقل

2-6-6-انجام دادرسی در زمان معقول

2-6-7-حق سکوت

2-6-8-حق برخورداری از وکیل

حق برخورداری از مترجم

2-6-9-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

2-7-حقوق پس از دادرسی

2-7-1-حق تجدید نظر خواهی

2-7-2-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر

3-1-حقوق متهم در اسناد بین المللی

3-1-1-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

3-1-2-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

3-1-3-تفهیم اتهام

3-1-4-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه

3-1-5-حق آگاهی از علت بازداشت

3-1-6-منع شکنجه

3-1-7-حق دفاع

3-1-8-حق بازجویی و پرسش از شهود

3-1-9-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

3-2-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

3-2-1-انجام دادرسی در زمان معقول

3-2-3-حق سکوت

3-2-4-حق برخورداری از وکیل

3-2-5-حق برخورداری از مترجم

3-2-6-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

3-2-7-حق تجدید نظر خواهی

3-2-8-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل چهارم-حقوق متهم در ایران

4-1-حقوق متهم در اسناد بین المللی

4-1-1-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

4-1-2-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

4-1-3-تفهیم اتهام

4-1-4-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه

4-1-5-حق آگاهی از علت بازداشت

4-1-6-منع شکنجه

4-1-7-حق دفاع

4-1-8-حق بازجویی و پرسش از شهود

4-2-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

4-2-1-انجام دادرسی در زمان معقول

4-2-3-حق سکوت

3-2-4-حق برخورداری از وکیل

4-2-5-حق برخورداری از مترجم

4-2-6-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

4-2-7-حق تجدید نظر خواهی

4-2-8-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

 

مقدمه

وقتی دايره کلان و وسيع حقوق مردم  مطرح مي‌شود بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌هاي دولتي است که بايد در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند تا حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانوني پايمان نشود. تمامي شهروندان يك ملت، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه دادرسی عادلانه برخوردارند كه مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.وقتي كه شخص در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، تكليف قضات تحقيق و مأموران استنطاق آن است تا در نهايت بي‌طرفي و با لحاظ جميع شرايط و تضمين حقوق دفاعي متهم، به جمع آوري و تحصيل دليل بپردازند. اين بدان معناست كه اصولا متهم وظيفه‌اي ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دليل ارائه‌كند و اين مراجع تحقيق هستند كه بايد دلايل مثبت بزهكاري فرد مظنون را از طرق ومجاري قانوني به‌دست آورند.

 

متن کامل :

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید