بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا


عنوان پایان نامه :

بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

تقدیم به :

اوّلین شهید مظلوم عالم حضرت علی(ع) ابن ابیطالب، اُمّ اَبیها حضرت فاطمه الزهراء(ع) و فرزندان پاک، منزه، مقدس و ملکوتی شان امام حسن مجتبی(ع) و سرور و سالار شهیدان حضرت اَبا عبدالله الحسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و شهدای مظلوم و فداکار صحرای کربلا.

تقدیم به روح ملکوتی و پاک پدر عزیزم که همچون باران رحمت برگلستان زندگیش بارید ولی هرگز گلهای نوشکفته اش را  نتوانست  با  دست محبتش بر آنها نوازش و دلداری دهد و مادرمهربان و فداکارم اسوة صبر که با تحمل سختی های فراوان چون پدری مهربان و استوار درکنارمان همچون پروانه گِرد شمع چرخید تا عشق واقعی مادری و پدری به وجود گلهای زندگی خود یاد دهد. و به فرزندان دلبندم یاسین و یاسمن و همسر مهربانم که با دلگرمی، تشویق موجب ادامه تحصیل و به زندگیم زیبائی و طراوت بخشیدند.


سپاسگزاری

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

حمد و سپاس خداوند متعال را که بر من منت نهاد و دل وجانم را به نور علم و معرفت زینت بخشید و توفیق فراگیری این مراحل را نصیبم فرمود و اگر عنایت حق نمی بود تحمل مشکلات و مرارتهای که همواره با آن مواجه بودم، سخت و طاقت فرسا به نظر می رسید. پس قبل از هرچیز « منّت خدای را عزّوَجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرَش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود  مُمِد حیا ت است  وچون برآید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش  بِدَر آید.

لازم می دانم از استاد ارجمندم جناب سرهنگ دکتر علی بابائیان که راهنمایی های ارزنده ای را جهت بهبود کیفیت تحقیق و همچنین تدوین پایان نامه ام بعنوان استاد راهنما و استاد محترم مشاور سردار دکتر عبدالله هندیانی که نظرات ارزنده و صمیمانه ایشان و همراهان صمیمی دیگر، که در تدوین این تحقیق ارایه نمودند تقدیر می نمایم.

همچنین از اعضای خا نواده ام به خاطر دعای خیر و صبر و تحمل فراوان ایشان در طول مدت تحصیلم مرا بهره مند نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم. در پایان از کلیه  فرماندهان،  رؤسای پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و کلیه  همکاران آن پلیس ،کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران بزرگ، معاونین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری و سایر عزیزانی که به نحوی مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه تشکر می نمایم. 

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های1390-1391) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را شناسایی نمایم.  تا با بهره گیری از اثر بخش ترین روش های  موجود برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا آن را بکارگیری و در توسعه شاخص های مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی  و سند چشم انداز 1404دولت و رسیدن به تدابیر مقام معظم رهبری نیز جامعه عمل بپوشانیم.

برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق و طراحی مدل مفهومی، با استفاده از روش توصیفی، تکنیک پیمایشی، با هدف کاربردی و جامعه آماری تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرها از روش ضریب آلفای کرونباخ دارایی اعتبار و پایایی 851/0 بدست آمد و با کمک نرم افزارspss  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در پاسخ به سئوال میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟ نشان داد که: 1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

نتیجه اینکه؛ باتوجه به چند بُعدی بودن زمینه های شکل گیری قاچاق کالا درکشور مشکلات پلیس را در مقابله با این پدیده شوم اقتصادی چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مدیریت قوی؛ تجهیزات مدرن، منابع انسانی متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نماید ممکن است  بصورت مقطعی و در یک برهه زمانی اثر گذار باشد لیکن بصورت دائمی و قطعی ریشه قاچاق را نمی تواند قطع و از بین ببرد. بنابراین لازمه اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا همراهی، همکاری، و عزم ملی دولت به عنوان قوه مجریه در تهیه و تنظیم لوایح مناسب جهت اصلاح قوانین، رفع مشکلات معیشتی مردم و… همچنین تصویب قانون مدون و بازدارنده در تمامی ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و سایر سازمان های متولی را می طلبد. که نتایج تحقیق حاضرآن را تایید می نماید.ذلذا پیشنهاد می گردد؛ با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیر رسمی، مسیرهای پر تردد عبورکالاهای قاچاق با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، دارای تحصیلات علمی بالا و غیره که مؤثرترین سرمایه سازمان پلیس می باشند ضمن کشف علمی جرم قاچاق با استفاده از قوانین جدید جامع وبدون نقص، رسیدگی به پرونده ها در شعبات ویژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده علیه مجرمین منجر به افزایش هزینه های جرم و کاهش ریسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل یکدیگر لازم و ملزوم هم بوده و بایستی در تقویت همزمان آنها تلاش نماییم.

واژگان کلیدی

 اثربخشی (Effectiveness)، مدیریت انتظامی (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)،  قانون(Law) ، منابع انسانی(Human Resources)، تجهیزات (Equipment)،

فهرست مطالب  
عنوانصفحه 
فصل اول:کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه1 
1-2- بیان مسئله2 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق3 
1-3-1-کاربردهای تحقیق5 
1-3-2-کاربردهای نتیجه پژوهش5 
1-3-3- جنبه جدید و نوآوری پژوهش5 
1-4- اهداف تحقیق6 
1-5- سئوالهای تحقیق6 
1-6- فرضیه ها ی تحقیق7 
1-7- قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق7 
1-8- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی7 
1-9- خلاصه فصل12 
 

فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

  
2-1- مقدمه14 
2-2- پیشینه تحقیق15 
2-2-1- تحقیقات داخلی15 
2-2-2- تحقیقات خارج از ناجا20 
2-2-3- تحقیقات خارجی22 
2-2-4- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده23 
2-3- قاچاق کالا23 
2-3-1- تاریخچه قاچاق کالا23 
2-3-1-1- قاچاق کالا در جهان23 
2-3-1-2- قاچاق کالا در ایران25 
2-3-2- نظریه های قاچاق28 
2-3-2-1- نظریه حرص وآز- افلاطون28 
2-3-2-2- نظریه آدام اسمیت29 
2-3-2-3- نظریه پاپل

 

فهرست مطالب

29

 

 
عنوانصفحه 
   
2-3-2-4- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون29 
2-3-2-5- نظریه لایمن29 
2-3-2-6- نظریه مرتون29 
2-3-2-7- نظریه فروید30 
2-3-2-8- نظریه دیویس30 
2-3-3- مفاهیم قاچاق30 
2-3-4- مفاهیم گمرکی32 
2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات33 
2-3-6- انواع قاچاق34 
2-3-6-1- قاچاق بر حسب سازمان های مأمور وصول در آمد دولت و قوانین و مقررات34 
2-3-6-1-1- قاچاق گمرکی34 
2-3-6-1-2- قاچاق دخانی34 
2-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات34 
2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها35 
2-3-6-1-5- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی37 
2-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه38 
2-3-6-1-7-قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب38 
2-3-6-1-8- قاچاق دارو39 
2-3-6-2- قاچاقصادراتی و قاچاق وارداتی39 
2-3-7- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق40 
2-3-7-1- مبادی رسمی و غیر رسمی41 
2-3-7-1- 1- مبادی گمرکی(رسمی)41 
2-3-7-1-1- 1- مبادی رسمی ویژه41 
2-3-7-1-1- 2- مبادی رسمی عام41 
2-3-7-1-2-  مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)46 
2-3-8-  شگردههای قاچاق کالا46 
2-3-8-1- مرزهای دریایی46 
2-3-8-1- 1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی48 
2-3-8-2- مرزهای خشکی

 

فهرست مطالب

49 
عنوانصفحه 
   
2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق50 
2-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور50 
2-3-9-2- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی51 
2-3-9-3- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق52 
2-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی52 
2-3-10-1-کشورهای مبدأ52 
2-3-10-2- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس53 
2-3-10-3-کشورهای همسایه غربی54 
2-3-10-4- کشورهای همسایه شرقی55 
2-3-10-5-کشورهای همسایه شمالی55 
2-3-11- آثار و پیامدهای قاچاق کالا56 
2-3-11-1- آثار اقتصادی قاچاق کالا56 
2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا62 
2-3-11-3- آثار سیاسی قاچاق کالا64 
2-3-12- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا65 
2-3-12-1- عوامل اقتصادی66 
2-3-12-2- عوامل جغرافیایی66 
2-3-12-3- عوامل امنیتی66 
2-3-12-4- عوامل قانونی67 
2-3-12-5- عوامل فرهنگی و اجتماعی67 
2-3-13- شاخص های پژوهش69 
2-3-14- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری69 
2-2-14-1- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا69 
2-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا70 
2-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق70 
2-3-14-1-3- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی71 
2-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور71 
2-3-14-1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی71 
2-3-14-1-6- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز71 
فهرست مطالب  
عنوانصفحه 
   
2-3-14-1-7- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا72 
2-3-15- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا73 
2-3-15- 1- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا73 
2-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا73 
2-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا74 
2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق74 
2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا74 
2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا74 
2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا75 
2-3-17- عوامل حقوقی75 
2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد  وتکرار جرم قاچاق کالا75 
2-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا76 
2-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین76 
2-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات78 
2-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان78 
2-3-17- 6-  مشکلات قانونی80 
2-3-17- 7-  برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق80 
2-3-17- 8-  تعدد قوانین و مقررات80 
2-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی81 
2-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم82 
2-3-18-2- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی82 
2-3-18-3-  ضعف در برخورد قضایی83 
2-3-18-4-  متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی84 
2-3-18-5- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا85 
2-3-18-6- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا85 
2-3- 19- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا86 
2-3- 19-1- بانک های  اطلاعاتی( پایگاه داده ها)86 
2-3- 19-2- سیستم جی پی اس87 
2-3- 19-3- استفاده از دستگاه ایکس ری88 
 

فهرست مطالب

  
عنوانصفحه 
   
2-3- 19-4- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی)89 
2-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرین)90 
2-3- 19-6- تجهیزات  خودرویی92 
2-3- 19-7- ایست و بازرسی های ثابت(بلند مدت)93 
2-3- 19-8- ایست وبازرسی موقت (کوتاه مدت)94 
2-3- 19-9- برنامه ریزی95 
2-3- 19-10- انواع طرح های پلیس96 
2-3- 19-11- اتوماسیون اداری96 
2-3- 20- منابع انسانی(سرمایه انسانی)97 
2-3- 20-1- تعاریف منابع انسانی98 
2-3- 20-2- اهمیت سرمایه انسانی98 
2-3- 20-3- تعريف مديريت منابع انساني99 
2-3- 20-4- اهداف مديريت منابع انساني99 
2-3- 20-5- مدل سازگار مديريت منابع انساني99 
2-3- 20-6-   تقسیم بندی سرمایه انسانی100 
2-3- 21- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضر101 
2-3- 21- 1- آموزش کارکنان101 
2-3- 21- 2- سیستم پاداش102 
2-3- 21- 3- مدیریت مشارکتی103 
2-3- 21- 4- تحصیلات کارکنان104 
2-3- 21- 5- رضایت شغلی (خشنودی شغلی)105 
2-3- 21- 6- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)106 
2-3- 21- 7- پرداخت حق الکشف107 
2-4- اثر بخشی108 
2-4-1- تعاریف اثربخشی109 
2-4-2- مفهوم کارآیی – اثربخشی109 
2-4-3- مدل‌های اثربخشی سازمانی110 
2-4-4- ادغام معیارهای اثربخشی111 
2-5 – مدیریت انتظامی111 
 

فهرست مطالب

  
عنوانصفحه 
   
2-5-1- فراگيریمديريت111 
2-5-2- اهميتمديريت111 
2-5-3-  سيرتحولمديريت112 
2-5-3- 1- نظريههایمکتبکلاسيک112 
2-5-3- 1- 1- نظريهمديريتعلمی112 
2-5-3- 1- 2- نظريهفرآیندی مدیریت(اصولگرايان)113 
2-5-3- 1- 3- نظريهبوروکراسی113 
2-5-3- 2- مکتبروابطانسانی(نئوکلاسيک)113 
2-5-3-3- وضعیت مدیریت امروز114 
2-5-3-3-1- مدیریت نظامگرا114 
2-5-3-3-2-  مدیریت اقتضایی114 
2-5-3-4- نظريهنقشهایمديری115 
2-5-4- طبقهبندیمديران115 
2-5-4-1- مديريتعملياتی115 
2-5-4-2- مديريتميانی115 
2-5-4-3- مديريتعالی115 
2-5-5- تأمينمديريت115 
2-5-6- مهارتهایمديری116 
2-5-7- مدیریت پلیس (مدیریت انتظامی)116 
2-5-8- مدیریت پلیس جامعه محور117 
2-5-9-  اهداف پلیس117 
2-5-10- رسالت پلیس118 
2-5-11- اهداف و مقاصد نهایی پلیس119 
2-5-12- نقش مدیریت انتظامی درمبارزه با قاچاق کالا120 
2-5-12-1- زیر سیستم عملیات ها120 
2-5-12-2- زیر سیستم مدیریت121 
2-5-12-3- ریز سیستم خدمات کمکی121 
2-5-13- ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا122 
 

فهرست مطالب

  
عنوانصفحه 
   
2-5-14- ارزش های مهم کار پلیس123 
2-5-15- نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا123 
2-5-16- دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق124 
2-5-17- نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق125 
2-6- الگوی تحلیلی و مفهومی125 
2-7- خلاصه فصل128 
 

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  
3-1- مقدمه130 
3-2- نوع و روش تحقیق131 
3-3- جامعة آماری پژوهش132 
3-4- روش نمونه گیری132 
3-5- روش  جمع آوری اطلاعات132 
3-6- ابزار اندازه گیری اطلاعات133 
3-7- متغیرهای تحقیق134 
3-7-1- متغیر مستقل134 
3-7-2- متغیر وابسته134 
3-8- روش های سنجش روایی و پایایی135 
3-8-1- روایی135 
3-8-2- پایایی135 
3-9- بُعد زمانی تحقیق136 
3-10- خُبرگان تحقیق137 
3-11- روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها137 
3-12- خلاصه فصل138 
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 
4-1- مقدمه140 
4-2- یافته های توصیفی تحقیق141 
 

فهرست مطالب

  
عنوانصفحه 
   
4-2-1- درجه پاسخ آزمودنیها141 
4-2-2- تحصیلات پاسخ دهندگان142 
4-2-3- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان143 
4-2-4- جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق144 
4-2-5- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق145 
4-2-6- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق146 
4-2-7- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق147 
4-2-8- جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق148 
4-2-9- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق149 
4-2-10- جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق150 
4-2-11- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق 

151

 
4-2-12- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق152 
4-2-13- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی153 
4-2-14- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس154 
4-2-15- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری155 
4-2-16- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی156 
4-2-17- جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین157 
4-2-18- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید158 
4-2-19- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)159 
4-2-20- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت160 
4-2-21- جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه161 
4-2-22- جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق162 
4-2-23- جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان163 
4-2-24- جدول و نمودار مربوط به تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق164 
4-2-25- جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق165 
4-2-26- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع در ابلاغ

طرحها، دستورالعمل ها و…

 

166

 
4-2-27- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی167 
فهرست مطالب  
عنوانصفحه 
   
4-2-28- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات168 
4-2-29- جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی  به پرونده های قاچاق 

169

 
4-2-30- جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان170 
4-2-31- جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان171 
4-2-32- جدول و نمودار مربوط به ارتقای شغلی (شایسته سالاری)کارکنان172 
4-2-33- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفین به میزان 20%173 
4-2-34- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامی و بازجو به میزان7%174 
4-2-35- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادی به میزان 3%175 
4-3- یافته های استنباطی176 
4-3-1- فرضیه فرعی اول176 
4-3-2-فرضیه فرعی دوم177 
4-3-3- فرضیه فرعی سوم178 
4-3-4- فرضیه اصلی179 
4-4- خلاصه180 
 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

  
5-1- مقدمه182 
5-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق182 
5-3- یافته های پژوهش183 
5-3-1 –  یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان183 
5-3-2-  یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق183 
5-4- فرضیه های پژوهش184 
5-4-1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.184 
5-4-2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.185 
5-4-3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.186 
5-5- بحث و نتیجه گیری188 
5-6- پیشنهادها190 
   
 فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

 
 

5-6-1-  پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق

 

190

 
5-6-2-  پیشنهادهای تجربی محقق191 
5-6-3- پیشنهادها برای محققین آینده193 
5-7- محدودیت های تحقیق194 
 

فهرست منابع و مأخذ

 

196

 
منابع فارسی196 
منابع خارجی202 
 

ضمائم

 

 

 
پرسشنامه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                                              صفحه
2-1: طول مرزهای آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه40 
2-6 : مدل‌های اثربخشی سازمانی110 
2-8 : وظایف سازمانی پلیس120 
2-10: مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا127 
3- 2: نتایج حاصل از برآورد پایایی پرسشنامه136 
4-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک درجات نظامی141 
4-2 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی142 
4-3 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی143 
4-4 :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق144 
4-5 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق145 
4-6 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق146 
4-7 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق147 
4-8 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی148 
4-9:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق149 
4-10: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های قاچاق150 
4-11: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص151 
4-12: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق152 
4-13:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی153 
4-14: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس154 
4-15: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری155 
4-16: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی156 
4-17:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین157 
4-18: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن158 
4-19 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت159 
4-20 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت160 
4-21 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه161 
4-22: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان162 
4-23: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان163 
 

 

فهرست جداول

 
عنوان  نمودار                                                                                                                 صفحه 
  
 

4-24:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق

 

164

 
4-25: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی165 
4-26: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری166 
4-27: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی167 
4-28: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان168 
4-29: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان169 
4-30: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان170 
4-31: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان171 
4-32: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری)کارکنان172 
4-33: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان 20% 

173

 
4-34: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان7% 

174

 
4-35: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به میزان3% 

175

 
4- 36 : ضریب همبستگی رابطه بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا176 
4- 37 : ضریب همبستگی رابطه بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا177 
4- 38 : ضریب همبستگی رابطه بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا178 
4-39 :  آزمون یک طرفه مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا179 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                                          صفحه
 

2-2 : آثار و نتایج اقتصادی قاچاق کالا

 

61

2-3 : آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا64
2-4 : آثار و نتایج سیاسی قاچاق کالا65
2-5 : نمودار علت و معلولی– معروف به نمودار استخوان ماهی (ایشیکاوا)68
4-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به درجات نظامی141
4-2 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی142
4-3 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی143
4-4 :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق144
4-5 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق145
4-6 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق146
4-7 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق147
4-8 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی148
4-9: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق149
4-10: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های  قاچاق150
4-11: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص151
4-12: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های  قاچاق152
4-13:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی153
4-14: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس154
4-15: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری155
4-16: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی156
4-17:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین157
4-18: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از تجهیزات خودرویی158
4-19 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت159
4-20 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت160
4-21 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه161
4-22: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان162
4-23: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان163
4-24:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق164
  
فهرست نمودارها 

 

عنوان  نمودار                                                                                                                             صفحه
 
4-25 :  توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی165
4-26: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری166
4-27: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی167
4-28: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان168
4-29: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان169
4-30: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان170
4-31: توزیعفراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان171
4-32: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری) کارکنان172
4-33: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان 20%173
4-34: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان7% 

174

4-35: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به    میزان 3% 

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان  شکل                                                                                                                           صفحه
  
2-7 : ارتباط میان رسالت کلی و رفتار خاص سازمانی118
2-9 : مدل مفهومی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا126

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد