الگوي روابط والد و فرزند


خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده ، نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(هانوشک[1] ،1986؛ نقل از آکسوي[2] ، لينک[3]؛ 2000).

2-2-2-2. الگوي روابط والد و فرزند

مطالعات اوليه در اين زمينه شديداًًً تحت تأثير مفهوم كودك به‌عنوان لوحي سفيد بود اين امر به مبادله‌اي براي مداخله شديد والدين در زندگي كودكان بدل شد. اين ديدگاه تبيين‌هاي پيوسته و گسسته و مسير تحول را با يكديگر همراه مي‌كند بدين معني كه والدين، كودك شكل‌پذير و منفعل را به تدريج و در طول زمان شكل مي‌دهند(استانفورد و بي ير[4]، 1993 ترجمه دهقان‌پور، 1377).

الگوي قديمي رابطه والد و نوجوان چنين بود كه با بالغ شدن نوجوان از والدين كناره‌گيري مي‌كردند و وارد دنيايي مستقل و جداي از والدين مي‌شدند(سانتروگ[5]، 1997 به نقل از برجعلي، 1378).

چون ديدگاه قديمي روابط والدين و نوجوانان به‌وسيله تحقيقات جديد مورد انتقاد قرار گرفت نظريه پردازان الگوهايي ارايه كردند كه در اين الگوها نوجوانان سالم ضمن اين‌كه با والدين خود زندگي مي‌كنند به‌طور همزمان به استقلال نيز دست مي‌يابند (دسي و كني[6]، 1997).

يكي از الگوهاي روابط نوجوانان و والد نظريه‌ي اتكاي متقابل يا وابستگي متقابل است. طبق اين ديدگاه روابط بين نوجوانان و والدينشان دايماً در حال تغيير است. طي دوران كودكي والدين بيشترين كنترل در تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي را دارند. در دوران نوجواني والدين آزادي بيشتري به فرزندان مي‌دهند. نوجوانان بزرگ‌تر به اين مرحله از درك مي‌رسند كه والدين آن‌ها كساني نيستند كه همه چيز را بدانند. اين تغيير در رابطه‌ي والد فرزندي ضمن حفظ احساس وابستگي در نوجوانان آن‌ها را در كسب استقلال ياري مي‌كند(برجعلي، 1378).

2-2-2-3. سبك‌هاي والدين[7]

ديانا بامريند[8] (1973،‌ 1975، 1980،‌ 1991) در يك سلسله مطالعات برجسته با مشاهده‌ي تعامل‌هاي والدين با فرزندان اطلاعات فراواني در زمينه‌ي سبك‌هاي فرزندپروري(سبك والدين) به دست آورد. وي دريافت كه سبك والدين انواع مختلفي دارد و طيفي از پذيرندگي[9]– توقع[10] را شامل مي‌شود (بامريند، 1991). توقع داشتن يعني اين‌كه تا چه اندازه والدين خواسته‌هاي خود را براي فرزندانشان وضع كرده و بر آن‌ها اعمال مي‌كنند و پذيرندگي به اين معني است كه تا چه اندازه آن‌ها با فرزندانشان گرم بوده،‌ آن‌ها را مي‌پذيرند و به آن‌ها تعهد دارند.

[1] . Hanushek

[2] . Aksoy

[3] . Link

[4]. Stanfourd & Beyer

[5]. Santrock

[6]. Dacey & Kenny

[7]. Parenting style

[8]. Baumrind,D

[9]. Responsiveness

[10]. Demandingness

 

منبع

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید