اضطراب ، نگرش به استفاده اجرا ، انتظار تلاش ، اثرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر


فرضیه های تحقیق :

فرضیه ۱: اضطراب درخصوص استفاده از کامپیوتر بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.

فرضیه ۲: نگرش به استفاده بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۳ : خودکارآمدی بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۴ : انتظار اجرا بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۵ : انتظار تلاش بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۶ : اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۷ : شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه ۸ : قصد استفاده از ICT بر روی استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

 

 

۱-۷- تعریف عملیاتی و مفهومی  متغیرهای تحقیق :

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح ذیل آمده است:

۱-۷-۱ – استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

تعریف نظری :

این متغیر به عنوان متغیر نهایی در اغلب مدل های توسعه ارائه شده قرار دارد. تصمیم به استفاده از فناوری را می توان پیش درآمد و عاملی موثر بر استفاده از فناوری تلقی کرد. تحقیقات نشان می دهد که متغیر قصد استفاده از فناوری بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر معناداری دارد. (دیویس و همکاران ، ۱۹۸۹).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۶ تا ۴۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات:

۱- در مدت یک ماه چند مرتبه از ICT استفاده می کنید؟

هرگز         ۳- ۱ مرتبه         ۶- ۴ مرتبه          ۹- ۷  مرتبه         بیش از ۹ مرتبه  

۲- در مدت یک ماه چند ساعت از ICT استفاده می کنید؟

کمتر از ۱ ساعت     ۳- ۱ ساعت     ۵- ۳ ساعت     ۷-۵ ساعت    بیشتر از ۷ ساعت 

۳-  در مدت یک ماه چند روز  از ICT استفاده می کنید؟

هرگز          ۳- ۱ مرتبه          ۶- ۴ مرتبه          ۹- ۷ مرتبه          بیش از ۹ مرتبه 

۴-دفعات استفاده شما از  چقدر است؟

هرگز           به ندرت            گاهگاهی                    اغلب              همیشه 

۱-۷-۲- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

تعریف نظری :

نیات رفتاری یا قصد استفاده کاربر از کامپیوتر میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است (موریس ودیلون، ۱۹۹۶). قصد استفاده میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است. قصد استفاده احتمال به کارگیری فن آوری توسط کاربر گفته می شود. قصد استفاده از نگرش نسبت به کاربرد فناوری مشتق می شود و به رفتار واقعی منجر می گردد(لین[۱] و همکاران،۲۰۰۱۱).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۶ تا ۴۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

  1. هر زمانی که مقدور باشد من تمایل دارم تا از ICT در کار خویش استفاده کنم.
  2. من استفاده از ICT را الزامی می دانم.
  3. من برای استفاده از ICT جهت سه ماه آینده برنامه ریزی کرده ام
  4. من تا حد امکان از ICT برای انجام کارهای مختلف استفاده خواهم کرد.
  5. من تا حد امکان از ICT به دفعات جهت انجام کار خویش استفاده می کنم.

[۱] – Lin

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید