ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان

در سال 1966، ديكسون در مقاله خود 23 معيار را معرفي کرد که براي انتخاب تامين‍کنندگان از اهميت ويژه اي برخوردارند و آنها را بين 0 تا 4 وزن دهي کرد. ( بي اهميت=0 و بسيار مهم =4)

 

1)  کيفيت 2)  حمل و نقل 3) سابقه عملکرد 4) گارانتي 5) ظرفيت و تسهيلات توليد
6) قيمت 7) توانايي تکنيکي 8) موقعيت مالي 9) روند پذيرش 10) موقعيت و شهرت در صنعت
11)موقعيت تجاري 12) سازماندهي 13)کنترل عمليات 14)سرويس و تعميرات 15) سيستم ارتباطي
16) نگرش 17) اثرگذاري 18) توانايي بسته بندي 19)نيروي انساني 20) موقعيت جغرافيايي
21) مديريت تجاري 22)کمکهاي آموزشي 23) برنامه ريزي متقابل    

 

در سالهاي اخير جايگاه اين معيارها نزد شرکت ها تغيير کرده است. امروزه بيشترين شاخصي که مورد استفاده قرار مي‍گيرد (در حدود93% مقالات بين سال هاي 2000 تا 2009 )، کيفيت است که با عناوين زير مطرح مي‍شود: تعداد قطعات قابل قبول، تعداد شکايات از کيفيت، بهبود پيوسته در محصولات، اجراي برنامه 6 سيگما، سيستم بازرسي و کنترل، بکارگيري سيستم‍هاي کيفيت و ايزو، نرخ کم برگشت محصولات ، تاييديه هاي کيفيت، کيفيت ارسال و بسته بندي و ….

شاخص دوم هزينه است که شامل : قيمت محصولات در بازار،  قيمت رقابتي،  هزينه‍هاي غير‍مستقيم، هزينه‍هاي هماهنگي، هزينه قطعات، هزينه‍هاي سفارش‍دهي، هزينه‍هاي لجستيکي، هزينه توليد، هزينه ارسال و … مي‍باشد.

عامل سوم که از اهميت زيادي در انتخاب تامين‍کنندگان برخوردار است، نحوه حمل و نقل اقلام سفارش شده‍است که شامل فاصله،  نسبت حمل و نقل‍هاي با ديرکرد،  نسبت حمل و نقل‍هاي به موقع،  وضعيت و موقعيت جغرافيايي،  زمان انتظار ،  اشتباهات حمل و نقل و … است.

همچنين امروزه معيارهاي ديگري مورد استفاده قرار مي‍گيرد که در مقاله ديکسون از اهميت زيادي برخوردار نبودند. براي مثال فاکتور ريسک در انتخاب تامين‍کنندگان که استفاده از آن در حال افزايش است در گذشته مطرح نبوده و يا در حال حاضر عامل ثبات اقتصادي و سياسي در انتخاب تامين‍کنندگان بين المللي از اهميت ويژه‍اي برخوردار است. عوامل ديگري مانند: قابليت اطمينان، نحوه مديريت، انعطاف پذيري، رضايت مشتري، شهرت تامين‍کنندگان و تلاش آنها در حفظ محيط زيست نيز مورد توجه قرار دارد.

همانطور که بيان شد, مسئله انتخاب تامين‍کنندگان يک مسئله تصميم گيري چند معياره مي‍باشد که برخي از اين معيارها ممکن است با يکديگر در تضاد باشند. در سال 1991، وبر با مطالعه 74 مقاله به اين نتيجه رسيد که مهمترين معيارهاي انتخاب تامين‍کنندگان کيفيت, حمل و نقل به موقع و قيمت محصولات است. در حالي که از نظر بسياري از محققان پارامترهايي مانند وضعيت اقتصادي تامين‍کننده, استراتژي و فرهنگ سازماني, توانايي‍هاي تکنولوژيکي, عملکرد و… بسيار مهم اند. همچنين در مقاله دشنگ و همکاران[1] که در سال 2009 منتشر شد و تعداد 78 مقاله را مورد بررسي قرار داد، سه معيار کيفيت، حمل و نقل به موقع و قيمت ارائه شده از سوي تامين‍کنندگان به عنوان مهمترين فاکتورهاي بررسي ياد شده است. به همين منظور مدل ارائه شده در اين بخش، يک مدل برنامه‍ريزي چند هدفه است و در صدد است تا به صورت همزمان به اين اهداف دست يابد. معيارکيفيت کالاها به صورت نرخ کالاهايي که در تست هاي کيفيت برگشت مي‍خورند در محاسبات مورد استفاده قرار مي‍گيرد و هدف اول حداقل کردن آنها است. تابع هدف دوم شامل حداقل کردن نرخ حمل و نقل‍هايي است که تاخير دارند و تابع سوم حداقل کردن قيمت خريد مواد اوليه و هزينه ثابت انتخاب هر تامين‍کننده مي باشد.

3-4  مدل سفارش همزمان چند محصول

همانطور که در بخش قبل بيان شد، مدل ارائه شده قصد دارد تا بهترين تامين‍کنندگان را در هر دو لايه به صورت يکپارچه انتخاب کند و هدف اين مدل طراحي يک شبکه تامين کالا است.

در دنياي واقعي اين مدل كمتر پياده مي‍شود و به ندرت اتفاق مي‍افتد كه شركت صنعتي مادر براي تامينn قطعه مورد نياز، از n تامين‍كننده متفاوت بهره‍ گيرد. همچنين موارد اندكي را ميتوان يافت كه مجموعه تامين‍كنندگان هر کدام از قطعات با يكديگر متفاوت باشند و در ميان آنها اشتراكاتي وجود نداشته باشد. بطوريكه در صنعت امروز ممكن است يك تامين‍كننده نياز شركت صنعتي مادر را به يك يا چند قطعه برآورده سازد. بنابراين، مدل ارائه شده در بخش اول بايد به نحوي توسعه يابد که امكان سفارش همزمان چند محصول به يک تامين‍کننده فراهم شود. همانطور که در شکل(3-2) ديده مي‍شود, ارتباط بين تمام تامين‍کنندگان لايه اول و خريدار و همچنين بين آنها با تمام تامين‍کنندگان سطح دوم برقرار است، ولي پس از حل مدل بهترين مسيرهاي ارتباطي و حجم کالاهايي که در اين مسيرها انتقال مي‍يابند در حالت بهينه به دست مي‍آيد, يعني علاوه بر يافتن بهترين تامين‍کنندگان در هر دو سطح ميزان کالاي اختصاص يافته به هر کدام نيز تعيين مي‍شود.

مدل ارائه شده در اين بخش يک مدل تک دوره‍اي است، به اين معني که براي يک دوره  مشخص تقاضاي قطعات مختلف براي سازمان معين شده است و با انتخاب بهترين تامين‍کنندگان سفارش بهينه نيز به دست مي‍آيد. همچنين دريافت محصولات به صورت يکباره انجام مي‍شود. تمام پارامترهاي آن به صورت قطعي است و تامين‍کنندگان لايه اول به ازاي خريد حجم‍هاي مختلف کالا, قيمتهاي متفاوتي ارائه مي‍کنند که اين تخفيف‍ها در مدل در نظر گرفته شده است. مهمترين ويژگي اين مدل چند محصولي بودن آن است که امکان سفارش ترکيبي از محصولات مختلف به صورت همزمان به تامين‍کنندگان را برآورده مي‍کند. شکل(3-2) تامين‍کنندگان هر دو لايه و محصولات آن‍ها را به صورت شماتيک نمايش مي‍دهد.

[1] Desheng et al

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان