ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی -دانلود پایان نامه


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

پرسشنامه حمایت سازمانی

فرم ۸ آیتمی توسط پارکر(۲۰۰۰) تدوین و برای نخستین بار در ایران توسط اکبرزاده(۱۳۸۶) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ۸ آیتم می­باشد و هر آیتم پنج گزینه پاسخ دارد. نحوه نمره­گذاری ماده­های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه­ای (بسیار عالی امتیاز ۵ و بسیار خوب امتیاز ۴ و الی آخر) انجام می­گیرد. نحوه امتیازبندی سوالات ۲ و ۵ پرسشنامه مذکور به صورت معکوس و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره­گذاری می­شود، کمینه نمره ۸ و بیشینه نمره ۴۰ است. در پژوهش پارکر(۲۰۰۰) روایی آن از طریق همبسته کردن نمره کل آزمون با نمره سوال کلی ۶۹/۰ و ضرایب پایایی آن از دو روش آلفای کرنباخ و تنصیف به ترتیب ۸۳/۰ و۹۰/۰ بدست آمد. در پژوهش اکبرزاده ضريب پايايي به روش آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتیب برابر با ۸۱/۰ و ۶۸/۰، همچنین، روایی آن از طريق ملاکي همزمان ۷۰/۰، گزارش شد(به نقل از فرج زاده، ۱۳۸۸).

در پژوهش ابراهیمی ، ضرایب روایی و پایایی حمایت سازمانی در کارکنان شرکت لاستیک دنا با آلفای کرونباخ ۶۶/۰و روایی سازه ۵۹/۰بدست آمده است(ابراهیمی۱۳۹۱).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز