ابزار گردآوری داده ها:-رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی


پایان نامه ارشد رشته روان شناسی:

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

ابزار گردآوری داده ها:

داده های لازم براي پاسخگويي به سوالات تحقيق از طريق دو  پرسشنامه جمع اوري شده است1- پرسشنامه هوش هيجاني 2- پرسشنامه خود كار امدي محقق ساخته.

الف- پرسشنامه هوش هیجانی:

از آنجاییکه پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای 15 مقیاس می باشد و از این 15مقیاسها ،5 مقیاس آن با پنج مولفه مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. بنابراین سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای 117 سوال و 15مقیاس می باشد که توسط بار-ان بر روی3831  نفر از5 کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که 48/8  درصد آنان مرد و 51/2 درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همانطور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس 5 درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،کاملامخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.

.

روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی :

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از 5 به یک (کاملا موافقم 5 و کاملا مخالفم 1) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ،که باعلامت* مشخص شده اند از یک به 5 (کاملا موافقم 1 و کاملا مخالفم5) انجام می شود .نمره کل هر مقیاس ،برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 5 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس میباشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود آگاهی ؛نشان دهنده ،خود آگاهی بیشتر در فرد است.

ب -پرسشنامه خودکارامدی :

برای سنجش مفهوم خودکارامدی تمامی ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتا بر اساس نظریه خودکارامدی باندورا (1997) پرسشنامه ای مرکب از 22 سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین شد.

متن کامل بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید